IzpostavljenoPovzetki naših objav v drugih medijih

Apel za slovensko gradbeništvo

Apel je bil napisan spomladi leta 2011 in objavljen v Večerovi prilogi Kvadrati, vendar je leta 2019 še vedno aktualen. Res se je situacija že nekoliko izboljšala, ustanovljen je Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, sprejete so Smernice za naročila javnih gradenj, nov Gradbeni zakon že čakajo popravki, spreminja se Energetski zakon EZ-1, Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah pa je še vedno pomanjkljiv.

 

Kriterij najnižje cene je razvrednotil znanje izvajalcev

Finančna in gospodarska kriza sta pustili hude posledice v celotnem gradbenem sektorju v Evropski uniji, situacija v Sloveniji je še slabša. Glavni razlog za sedanje težave slovenskega gradbeništva je, poleg zmanjšanja obsega državnih investicij, tudi kriterij najnižje cene pri javnih naročilih, ki preprečuje, da bi udeleženci v procesu graditve iskali najboljše inženirske rešitve.

Nepravilnosti v gradbeništvu

Slovenska gradbena stroka nasprotuje neredu, zato so tri stanovske zbornice skupaj z dvema vodilnima gradbenima inštitutoma pozvali vlado RS, da takoj pristopi k reševanju zdravega jedra gradbeništva. Oglašajo se tudi stanovska združenja in osveščeni posamezniki, učinka pa ni. Že Energetski koncept Slovenije EKS, ki bi moral biti sprejet pred letom 2010, pa ni bil, je karikatura. Do danes ni bil sprejet niti osnutek EKS, kar je nakazoval že  Maraton EKS.

Ali rabimo EKS? Pravzaprav ne. Naše zaveze do leta 2030 so že vse zapisane, potrebno je določiti le izvajalce in jim slediti. Do leta 2050 pa ne potrebujemo koncepta temveč vizijo. To mora biti neodvisna Slovenija na področju energije, hrane, vode in zagotavljanja osnovnih dobrin prebivalstvu, kar je potrebno za sonaraven demokratičen razvoj družbe.

Na področju javnih gradenj je potrebno marsikaj spremeniti. Skoraj-nič energijska gradnja javnih objektov, ki je obvezna že od konca 2018, je prezrta. Zakonodaja s tega področja še ni urejena. Javna naročila naj bodo priložnost, da začnemo z novo prakso trajnostne, ekonomične, kakovostne in okolju prijazne gradnje.

Stroka je pripravila  Smernice za naročila javnih gradenj skupaj s podrobnimi prilogami.  Smernice so praktičen pripomoček pri vodenju investicij od ideje, projektiranja, gradnje do vzdrževanja. Namenjene so zlasti javnim investitorjem s ciljem, da se odpravi slaba praksa nasedlih gradenj, ki je usodno zaznamovala zadnjih nekaj let.

 

Brazgotine

Gospodarska kriza je pustila globoke brazgotine v vseh panogah gradbeništva. V težavah je celotna gradbena veriga: izvajanje, proizvodnja, trgovina, transport, projektiranje… Reševanje gradbeništva, kot se ga loteva vlada (zmedena zakonodaja, nevidna inšpekcija…) je farsa, ki ji ljudski glas in zlasti stroka ostro nasprotujeta. Namesto da bi vlada upoštevala stališča stroke, rešuje nepremičninske barone in jim preko dokapitalizacije bank pomaga, da ohranjajo previsoko tržno vrednost svojih nepremičnin, neprodanih stanovanj v večjih mestih.

 

Stroka ima rešitve

Pri javnih gradnjah je stroka jasna in enotna. S politično voljo in razumom se slovensko gradbeništvo lahko izboljša.

Kaj pa pri samogradnji enostanovanjskih hiš? Za manj zahtevne objekte, kamor se uvršča večina enostanovanjskih stavb, velja poenostavljen postopek pridobivanja projektne dokumentacije, to v praksi pomeni, da (skoraj) vsi gradijo brez projekta za izvedbo, čeprav ne bi smeli. Večinoma gradijo brez PZI in se veselijo, misleč da uspešno goljufajo državo, ker jih inšpekcija ni odkrila in oglobila. Ni res, goljufajo samega sebe, to pa plačajo z večjimi stroški, slabšo kakovostjo gradnje in slabšim bivalnim udobjem. Na vsakem gradbišču naj visi tabla s podatki o investitorju, arhitektu, projektantih,  izvajalcu in nadzorniku, številka gradbenega dovoljenja ter številka projekta za izvedbo, pred pričetkom gradnje pa naj vsak investitor sporoči upravni enoti pričetek gradnje. Vsi podatki naj bodo tudi na javno dostopnem portalu izdanih gradbenih dovoljenj.

Pred pričetkom gradnje pa naj vsak investitor obišče neodvisnega energetskega strokovnjaka in se pouči, zakaj je potrebno graditi skoraj-nič energijske stavbe. Poudarek je na kakovostnem bivanju ob majhni rabi energije in nizkih stroških.

Znanje šteje

Vprašajte tiste, ki imajo izkušnje. Neodvisni energetski strokovnjaki smo vam v pomoč.

 

 

Apel za slovensko gradbeništvo

Sorodni članki

praznik protijedrskega gibanja

Matjaž Valenčič

COVID prezračevanje in urbane legende

Matjaž Valenčič

Toplotne črpalke za slehernike

Matjaž Valenčič

Komentiraj