IzpostavljenoKakovost bivanja

Bioekološki inženiring

Zapis Bioekološki inženiring je bil objavljen v internem glasilu EnSvet pred več kot desetimi leti. Ker obravnava še vedno aktualna vprašanja, ga ponovno objavljamo. Nudi drugačen pogled na kakovost bivanja , Feng shui in stanovanjsko pismenost.

Kakovost delovnega in bivalnega okolja ključno vpliva na našo delovno storilnost in počutje, posredno pa na količino energije za opravljanje vsakodnevnih obveznosti in kakovost življenja. Gospod Dragoljub Pavkov dipl. inž. je predstavil neobičajen pogled, kaj vse lahko vpliva na kakovost prostora in kakšen prostor je optimalen za človeško delovanje. Poseben poudarek je dal sanacijam objektov in načrtovanju novogradenj. G. Pavkov prihaja iz hrvaškega podjetja EKOPID, predstavitev podjetja in osnovno dejavnost najdete na www.ekopid.hr.

Kaj je bioekološki inženiring?

Bioekološki inženiring (BIOEKOLOŠKI INŽENJERING®, v besedilu BI) je skupek metod, uporabljenih za ugotavljanje zakonitosti energetskih sprememb v obravnavanem prostoru.

Predavanje je bilo v torek, 19. januarja 2010, med 17.00 in 19.00 v Upravni stavbi Slovenskega etnografskega muzeja, Metelkova 2, Ljubljana. V imenu organizatorja podjetja Kubus Inženiring d.o. o. ga je odprla ga. Tina Berčič, uvodne besede pa je povedal g. Marko Umberger. Namenjeno je bilo arhitektom, gradbenikom, urbanistom in vsem ostalim, ki želijo izboljšati kakovost bivalnega okolja. Udeležba je okoli 30 slušateljev, predvsem arhitektov.

Na predavanju smo udeleženci izvedeli, kako lahko načela BI pripomorejo h gradnji kakovostnejših, prebivalcem prijaznejših zgradb in k učinkovitejši sanaciji obstoječih objektov. Še to bi rad omenil: čeprav prihaja iz Zagreba, je Pavkov tesno povezan s Slovenijo. Tu je študiral, pogosto dela v Sloveniji na raznih projektih, pozna danosti slovenske krajine, v predavanje je vključil precej primerov iz Slovenije in ne nazadnje, predstavitev je zaključil z Župančičevo štirivrstičnico.

Pavkov je opozoril, naj arhitekti upoštevajo zakonitosti narave pri projektiranju, le tako lahko človek v prostoru optimalno funkcionira in opravlja svoje vsakodnevne aktivnosti. Zgradbo obravnava kot živ objekt za žive uporabnike.

Vplivi biološkega sevanja

Ne smemo zanemariti biološkega patogenega sevanja zemlje niti njihove škodljivosti, ki so dokazane z znanstvenimi metodami. Pomembni je poiskati kompromisne rešitve za obojestransko korist, človeka in narave. Arhitekti so prvi na lestvici izvedbe objekta in ne smejo pozabiti, da le kvalitetno zgrajen ali saniran objekt jamči za njegovo trajnost, minimalne stroške energetskih virov in funkcionalnost človeškega organizma zaradi zmanjšanja utrujenosti in zdravstvenih težav ter s povečanjem produktivnosti v delovnem procesu.

Eno od temeljnih vprašanj biološke kakovosti sodobnega življenja v stanovanjskih objektih je, če narava res izraža različne nehomogenosti, ki jih človek ne pozna dovolj ali jih ni navajen. Temeljno vprašanje je, kako jih spoznamo in odkrijemo, neodvisno od metodologije in tehničnih ved. Biološko patogena delovanje dejansko obstajajo, njihove fizikalne osnove in biološka škodljivost so znanstveno potrjene z različnimi metodami.

J. W. Goethe je zapisal: “Narava ima prav, napake in zmote so človeške.”

Danes zanesljivo vemo, da lahko gradbene konstrukcije in prostor, ki ga zasedajo, prevzamejo od narave neko njeno biološko patogeno delovanje, neodvisno od tipa zgradbe (stanovanjska hiša, poslovni objekt …). Prav tako se od narave lahko prevzame biološko pozitivno delovanje in se ga na pravi način uporabi v dobro zgradbe in za prebivanje ljudi v njej.

 Osnovno, kar lahko storite za doseganje višje bioekološke kakovosti življenja:

 • popolnoma prilagodite način življenja naravi,
 • poskusite popraviti nehomogenosti narave,
 • poiščite kompromisno rešitev, da se prilagodi narava človeku in človek naravi na način najboljše kombinacije.

V praksi se največ uporablja kompromisna rešitev, saj je nehomogenosti narave težko popraviti, prilagajanje naravi pa zahteva multidisciplinaren pristop h gradnji in vzdrževanju objektov, kar je v praksi težko izvedljivo.

Skladnost

Človeški organizem predstavlja neodvisno energetsko celoto, ki je sposobna optimalno delovati v vsakem trenutku z izmenjavo lastne energije z energijo prostora v koridorjih informacij.

Če ima energija prostora zaradi polja sevanja nehomogene karakteristike z veliko dinamično aktivnostjo kaotičnega značaja, vsebina spremembe škodi organizmu, zlasti če je posebno občutljiv. S takšnim delovanjem se ruši naravno energijsko ravnovesje, kar se kaže z omejeno funkcionalnostjo v različnih oblikah.

Biti zdrav pomeni energijsko optimalno delovati v vsakem trenutku časa in v prostoru, v katerem se gibamo, živimo in delamo.

Znanstvene raziskave na področju bioekološkega inženiringa in svetovanja, gradbene biologije in biološke arhitekture se zdaj izvajajo v posebnih institutih ali njihovih oddelkih, predvsem v Nemčiji, Švici, Franciji, Japonski, Kitajski, ZDA in drugih državah.

Poseben problem so sevanja, ki se lahko kažejo kot pozitivna, ali negativna, glede na njihove učinke na stavbe in ljudi v njih, odvisno od starosti, namenu, načinu gradnje in drugih značilnosti, se jih pa ne da v celoti zaznati z osnovnimi merilnimi metodami.

Biopatogena sevanja

Takšna biopatogena sevanje se imenujejo nehomogena polja sevanja in jih lahko zazna samo občutljiv živ biološki organizem, zlasti človek. Njihovo delovanje na objekte in ljudi v njih se ne občuti takoj razen posebno občutljivih ljudi, ki nanje reagirajo. Lahko je mogoče dolgotrajno in patogeno, nastanek teh dejavnikov je do zdaj nepopolno raziskan. Zapleteno jih je iskati brez pomoči specializiranih strokovnjakov, težko se sprejmejo zaščitni ukrepi brez poznavanja delovanja narave.

Posledice in diagnoza učinkov teh polj sevanja so zapletene in dolgotrajne.
Vzroki za nastanek nehomogenih polj sevanja so različni in lahko na splošno delijo na:

 • sevanja iz središča Zemlje
 • kozmičnega sevanja
 • motnja geomagnetizma
 • nehomogenost geoloških plasti
 • podzemni tokovi vod na različnih globinah
 • jame različnih oblik
 • skupine mineralov, nafte in plina
 • termalni tokovi podzemnih vod
 • ostali moteči viri neznanega izvora

Sevanje je osnovna značilnost narave in človeške eksistence. Brez njega življenje na Zemlji ni mogoče, v kakršni koli obliki. Vsa ta sevanja se kažejo na površju zemlje v nepredvidljivih kombinacijah in predstavljajo naravna področja sevanja, ki lahko na različne načine škodljivo delujejo na človeško telo v daljšem času. Delno se lahko zaznajo z merilnimi instrumenti, vendar so merilni rezultati netočni. Registracija nekaterih tehničnih parameter je le prvi korak k razlagi pojavov, ki jih povzroča ta parameter kot vse njegove posledice.

Sodobna znanost, odvisno od stroke, loči sevanja na osnovi več značilnosti. Po osnovnem delovanju na gradbene objekte in ljudi razlikujemo pozitivna in negativna izražanje energij.

Delitev po metodi zaznave

Po metodi zaznave razlikujemo med tehničnim sevanjem, ki se neposredno zabeležijo z merilnimi instrumenti in polja sevanja, ki jih zaznamo na v nekonvencionalen način.

Vsi škodljivi ali koristni učinki sevanja izvirajo iz tehničnih in naravnih virov kot tudi njihovo prepletanje z nepredvidljivimi posledicami.

Glede na dosedanje znanje o temeljnih znanostih, fizike, biologije, medicine in kemije ter aplikativnih znanosti ergonomije, elektrokemije, gradbene biologije, geofizika, biološke arhitekture, kemije, gradbene kemije, komunalne higiene, gradbene fizike itd. je mogoče določiti osnovne vire naravnih in tehničnih dejavnikov na bivalni prostor:

 1. Radioaktivno sevanje v stavbah (lastna naravne radioaktivnosti tal, vode, zraka, odpadkov in raznih drugih radioaktivnih virov sevanja iz tehničnih virov v bivalnem okolju)
 2. Neionizirajoča sevanje v arhitekturnem prostoru (elektromagnetno sevanje in magnetna, električna in elektrostatična polja)
 3. Pretok električne energije v stanovanjskih in delovnih prostorih (telurska energija, blodeči in galvansko tokovi, lasten elektromagnetni potencial in razlike potenciala gradbenega materiala, konstrukcija, stavbe, tla, voda in biosfera).
 4. Mikroklimatske motnje električnega naboja in ionizacija zraka v prostoru, (elektronska in elektrokinetična polja, ionizacijski in oksidacija zraka v prostoru).

Možne so tudi druge delitve, odvisno od narave raziskav in uporabi strokovne panog, ki niso predmet tega pregleda, kakor tudi niso tehnična sevanja v svojem širokem spektru delovanja.

Ni slabe energije

Energija se ne deli na dobro ali slabo, vendar ima lahko različne posledice na ljudi, naravo in zgradbe. Pred negativnim delovanjem energije ni zaščite, vendar se ji lahko izognemo. Škodljivo sevanje in energije ter njihove posledice deluje na vsak človeški organizem drugače, posledice se običajno pokažejo kot:

 • nepojasnljiva utrujenost na delovnem mestu ter zmanjšanje delovne sposobnosti,
 • podaljšan časa za opravljanje različnih nalog, slaba kakovost dela,
 • zmanjšana sposobnost učenja, zlasti med šolskimi otroki,
 • nemirno spanja, pogosto prebujanje,
 • občasno hitro potenje ponoči brez očitnega vzroka,
 • daljše obdobje spanja brez učinkovitega počitka,
 • pogoste spremembe položaja telesa v postelji, zlasti pri otrocih,
 • jutranja utrujenost namesto počitka,
 • mišični krči, močnejše bitje srca,
 • ponovitve bolezni, ne glede na predhodno zdravljenje,
 • pogoste alergije brez vidnega vzroka,
 • razne druge posamezne zaznave, ki niso običajne, vendar v resničnem življenju predstavljajo opozorilne znake organizma.

Vplivi

Pri določanju mikrolokacije za posamezne aktivnosti se uporablja faktor izpostavljenosti, ki ni enak za vse ljudi. Najpomembnejši vplivi na faktor izpostavljenosti so:

 • bivanje v stanovanju od 9 do 12 ur dnevno
 • na delovnem mestu od 5 do 9 ur dnevno
 • vožnja z avtomobilom od 0,5 do 9 ur dnevno
 • hoja na prostem 1 do 2 uri dnevno
 • razne druge aktivnosti

Drugi važni parameter za oceno koristnosti prostora je faktor zasedenosti, ki prikazuje, kolikšen del razpoložljive površine prostora zasedajo nehomogena polja sevanja, ki negativno delujejo na srednje občutljiv človeški organizem.

Tretji pomembni parameter je možnost prostora za izmenjavo energij in informacij o znanem volumnu zgradbe in prostorov v njej.

Osnova, enodružinska stavba

Najpreprostejši primer zgradbe je enodružinska stanovanjska hiša. Uporabljajo se različne metode predhodnih raziskovanj, pred začetkom izdelave idejnega, glavnega ali izvedbenega projekta, s katerimi projektant dobi konkretne možne bioekološke rešitve za načrtovani objekt. Načine gradnje delimo na:

 • sodobno, kjer je poudarek na hitrosti gradnje, najnižji izvedbeni ceni in najmanjšem vložku dela, s tehničnimi rešitvami se izboljšuje mikroklima in notranjost;
 • klasično, kjer je poudarek na naravnih virih na znanem prostoru, z uporabo enostavnih naravnih gradbenih materialov, prilagojeno osebnim potrebam stanovalcev, in podobno;
 • kombinirano, ki skuša maksimalno uskladiti omenjeni metodi.

Analiza

Prikaz rezultatov meritev in analize sevanja:
prikaz polja sevanja,   prikaz kritičnih con ,    polja sevanja v hiši

Enostavna gradbeno-biološka analiza je narejena po standardu gradbeno biološke merilne tehnike SBM – 2008, ki ga je razvila gradbeno-biološke skupina MAES in IBN-a (Wolfgang Maes: « Stress durch Strom und Strahlung «).

A: polja, valovi, sevanja

 1. električna izmenična polja (nizke frekvence)
 2. magnetna izmenična polja (nizke frekvence)
 3. elektromagnetni valovi (visoka frekvence)
 4. električna istosmerna polja (elektrostatika)
 5. magnetska istosmerna polja
 6. radioaktivnost
 7. geološke motnje
 8. zvočni valovi

B: hišni strupi, škodljive stvari in mikroklime v prostoru.

 1. formaldehid in ostali strupeni plini;
 2. topila in ostale lahko topne škodljive spojine;
 3. biocidi in druge težko topne spojine;
 4. težke kovine in ostale anorganske škodljive stvari;
 5. azbest in ostala vlakna;
 6. neustrezna klima v prostoru (temperatura, vlaga, ogljikov dioksid, ioni, vonjave …).

C: škodljive snovi iz hiše:

 1. plesni in spore;
 2. kvasovke; bakterije;
 3. hišne pršice in ostali alergeni;
 4. prah (grobi in fini prah, aerosol).

Kaj je treba upoštevati pri novogradnji:

 1. izmeriti polja sevanja na parceli s kombiniranimi metodami,
 2. določiti namen objekta (investitor),
 3. idejni projekt prilagoditi bioekološkim pogojem gradnje v največji možni meri,
 4. projekt za izvedbo definirati po fazah: geometrizem, namen prostorov, instalacije, izbor materialov, izbor nadzora in izvajalca,
 5. maksimalno uporabljati 25 osnovnih pravil biološke gradnje
25 osnovnih pravil
Analiza pred izdelavo nadomestne gradnje:
optimalne cone.razširjene cone, kritične cone in cona gradnje

Narava govori

Tudi rastline se odzivajo na sevanja. Zakrnele, deformirane, bolne in šibke rastline kažejo vplive energij na njihovo rast. S pazljivim opazovanjem narave lahko vidimo vpliv motenj na rast rastlin in iz tega sklepamo, kako ugodna je lokacija.

Zemeljske plasti fliša v klifu
Kovinska ograja in steber vplivata na rast drevesa

Na naravo in ljudi vplivajo tudi posamezniki in organizacije. Na nebu so pogosto nenavadne kemijske sledi, chemtrail. Domnevno so posledica vnosa aerosolov v ozračje. Na ta način se lahko poveča elektro prevodnost atmosfere. Ostali vplivi na okolje so geoinženiring, vplivanje na vreme, spreminjanje podnebja… Običajno se takšni poizkusi izboljšanja okolja čez nekaj let izkažejo kot zgrešene, do takrat pa že naredijo ogromno škodo.

Sanacija vlage v zgradbah

Kapilarna vlaga v gradbeni konstrukciji je prvi znak, da struktura ni homogena. Za sanacijo je uporabnih več postopkov, celo taki, ki konstrukcijo statično oslabijo. Možna je kombinacija raznih prevodnih in neprevodnih materialov. Za sanacijo starejših zgradb je zelo primerna dinamična brezžična elektroosmoza oz. elektro fizikalno sušenje zidov. S tem načinom je osušil že veš masivnih objektov, tudi v Sloveniji.

Zaključek

Pavkov je prikazal precej možnih vplivov, ki lahko vplivajo na kvaliteto bivanja. Večkrat je poudaril, da zunanjih vplivov ne moremo odstraniti ali se pred njimi zaščititi, lahko pa se jim izognemo, če jih poznamo. Vendar jih nekateri težje spoznamo, saj pogosto ne verjamemo niti sebi niti svojim čutilom.

Satelitski posnetek kemijskih sledi v atmosferi

Posamezne gradbene elemente ali sklope je tudi predstavil drugače, kot smo jih navajeni gledati:

 • fuga v kamnitem zidu spreminja kamenje v mikrorezonator,
 • zvonik je kapacitivno induktivni element prostora,
 • kovinske vezi kamnite zgradbe izenačujejo potencial in odpravljajo vlago,
 • kamen v ometu zmanjšuje vlago v steni,
 • skala na vrtu je hranilnik toplote,
 • okna so resonatorji izmenjave energije,
 • most spaja dve obali z različnim potencialom,
 • potok je interferenca vode in tal,
 • klif v flišu (za katerega je značilno izmenjavanje plasti peščenjaka, laporja in karbonatnega turbidit) predstavlja gigantski čip …

Neobičajno predavanje je odprlo veliko vprašanj. Nekaj odgovorov boste našli na spletni strani predavatelja www.ekopid.hr.

Sorodni članki

Nuclear waste in Slovenia

Matjaž Valenčič

Hlajenje stanovanjskih prostorov

Matjaž Valenčič

Lepota velikih poplav

Matjaž Valenčič

Komentiraj