IzpostavljenoNasvet tednaPrenova stavb

Električno ogrevanje

Za začetek je treba povedati, da je električno ogrevanje prepovedano. Že mnogo let. Seveda ni pravila brez izjeme. Včasih je bilo dovoljeno uporabljati termoakumulacijske peči, pa tudi to je že prepovedano. Za Mestno občino Ljubljana je bil sprejet še poseben Odlok o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Ljubljana, ki je prinašal dodatne omejitve.

Naj ne zavaja trenutno (relativno) nizka cena elektrike za gospodinjstva. Država je zastavila napačno strategijo kupovanja družbene privlačnosti. Omejitev cen elektrike od konca 2022 dalje je ublažila učinke energetske krize za slovenska gospodinjstva, a neprimerno. Potrošniki niso motivirani za varčevanje rabe elektrike. Še več, povečano je tveganje, da se bodo potrošniki množično ogrevali na elektriko. Tega se bojijo tudi direktorji vodilnih energetskih družb. Omejena, socialna cena, bi morala veljati le za običajno rabo, ne pa za neomejeno porabo. Povečano rabo elektrike zaradi prenizkih cen danes država plačuje iz proračuna, torej plačamo vsi, če zapravljamo z elektriko ali varčujemo.

Prepoved električnega ogrevanja v podzakonske akte

Energetski zakon je do leta 2014 prepovedoval rabo elektrike za ogrevanje, razen za ogrevanje manjših površin. V Energetskem zakonu EZ-1 iz leta 2014 se je prepoved rabe elektrike dokaj nerodno preselila v podzakonske akte. Čeprav je prepoved rabe elektrike za ogrevanje še vedno veljala (posredno skozi dovoljeno rabo primarne energije), so “spretni” trgovci z električnimi ogrevalnimi sistemi začeli agresivno oglaševati naprave za ogrevanje z elektriko. Najglasnejši so še danes ponudniki IR panelov, električnega talnega ogrevanja, električnih radiatorjev, pa tudi električnih kotlov za centralno ogrevanje.

Da bo vsakemu jasno, v Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES3) je člen 17 nedvoumen. V prvem odstavku piše, da  generatorjev toplote in grelnih teles, ki toploto za ogrevanje stavb pripravljajo z direktno rabo električne energije (Joulov princip), ni dovoljeno uporabljati, če električno energijo dobivajo iz javnega električnega omrežja. V drugem odstavku pa je zapisana izjema: če ima stavba svojo elektriko iz obnovljivih virov in če je stavba izjemno učinkovita, recimo dvakrat bolj učinkovita kot pasivna hiša.

Le stavbo, ki je zelo energijsko učinkovita (zadošča le polovica dovoljene energije, točno se da zračunati iz zgornje formule) in ima elektriko iz obnovljivih virov, je dovoljeno ogrevati z elektriko. 

Kaj pa obstoječe stavbe?

Iznajdljivi trgovci se ne dajo. Takoj so začeli oglaševati, da to velja le za novogradnje, za katere mora biti pridobljeno gradbeno dovoljenje. Takoj povejo neverjetno zgodbo, ki ji naivneži verjamejo. Citiramo zavajajočega ponudnika: “Osnovno električno ogrevanje ni dovoljeno v novogradnjah. Je pa dovoljeno pri prenovah in kot dodatno ogrevanje.” To seveda ni res, zakonodaja je jasna. Citirani PURES3 že v prvem členu navaja, za katere stavbe ga je treba uporabljati: Ta pravilnik se uporablja pri projektiranju in gradnji novih stavb, rekonstrukciji obstoječih stavb ali njihovih delov in pri vzdrževanju stavb ter spremembi namembnosti. In tistemu, ki pravi, da prenova ogrevalnega sistema ni rekonstrukcija, je na voljo peta vrstica četrtega člena: “Zahteve tega pravilnika se upoštevajo, tudi če se na novo vgrajujejo ali zamenjujejo TSS ali njihovi deli, se na njih izvajajo vzdrževalna dela ali zamenjujejo posamezne naprave.”

Za tiste, ki se delajo, da ne vedo, kaj pomeni TSS, še ta obrazložitev iz prvega člena: “tehnični stavbni sistemi (TSS) za ogrevanja, hlajenje, klimatizacijo, prezračevanje, pripravo tople sanitarne vode, razsvetljavo, avtomatizacijo in nadzor TSS, za zagotavljanja lastnih obnovljivih virov energije vključno s proizvodnjo električne energije na kraju samem, za zagotavljanja podpore e-mobilnosti za potrebe uporabnikov stavb“.

Torej je treba pravilnik upoštevati tudi pri prenovah. V nobeno obstoječo stavbo ni dovoljeno vgraditi električnega ogrevanja, razen v tiste, ki so uvrščene med izjeme (raba energije pol manj kot v pasivni hiši in lastna sončna elektrarna).

Mar res ni dovoljeno?

Tistim, ki se jezijo nad prepovedjo električnega ogrevanja, svetujemo, da se najprej pomirijo. Potem pa, lahko skupaj z nami, poiščejo možnost rabe elektrike za ogrevanje v njihovi stavbi.

Namesto, da se trgovci in potrošniki jezijo nad pravilnikom PURES3 ali nad tistimi, ki jih o pravilniku obveščajo, naj se raje potrudijo, da bodo spodbujali energijsko prenovo stavb. Stavba, ki ne porabi skoraj nič energije, pa še to proizvede na svoji lokaciji, se lahko ogreva z elektriko (joulovo toploto).

Marketinški guruji, ki so (tudi na zavajajoč način) tržili IR panele, naj prisluhnejo stroki in naj začnejo hkrati z IR paneli spodbujati energijsko učinkovito gradnjo in proizvodnjo elektrike v samooskrbi. Če so že dobri, naj bodo dobri za pravo stvar.

Potrošnikom z veseljem povemo, da so na trgu tudi električni ogrevalni sistemi, ki so učinkovitejši od IR panelov, električni radiatorji s šamotnim jedrom. Izbire za učinkovit način ogrevanja varčnih stavb vedno več.

Se bo raba elektrike za ogrevanje povečala?

Ne, zaradi ogrevanja ničenergijskih stavb z elektriko se raba elektrike v državi ne bo povečala, nasprotno, zmanjšala se bo.

Trend naraščanja rabe elektrike za ogrevanje je zaskrbljujoč. Vendar se bo trend obrnil, kljub električnemu ogrevanju ničenergijskih hiš v samooskrbi.

Raba elektrike se bo do leta 2050 znižala za 25%, kljub elektrifikaciji prometa, električnega ogrevanja ničenergijskih stavb in vgradnje toplotnih črpalk. Podatek se nanaša glede na izhodiščno rabo električne energije 13 TWh v letu 2021.  

Občutno bolj se bo znižala raba fosilne energije. Ogrevanje na kurilno olje se že opušča, odkar pa velja prepoved vgradnje kotlov na kurilno olje v nove in obstoječe stavbe, bo opuščanje kurilnega olja še hitrejše. Nekoliko počasnejše bo opuščanje zemeljskega plina, pri tem pričakujemo postopen prehod na sintetični naravni plin iz domače proizvodnje sintetičnih plinov.

S tem znižanjem rabe energije in prehodom na obnovljive vire energije bomo doleta 2050 ustrezno zmanjšali ogljični odtis iz sektorjev stavb in prometa. Industrija in kmetijstvo v tem pregledu nista upoštevana, tam bo znižanje rtabe energije nekoliko manjše.

Vir: projektna naloga “Tehnološke možnosti proizvodnje sintetičnih plinov”; EIMV; julij 2022

Do leta 2050 se bo raba elektrike v celotni državi, zlasti zaradi povečanja energijske učinkovitosti, tako znižala, da bomo z lahkoto zagotavljali dobavo elektrike brez jedrske elektrarne. Samo iz obnovljivih virov. Brez fosilne in jedrske energije. Tudi za industrijo. Kjer je volja, tam je pot.

Kaj izbrati za ogrevanje?

Pri stanovanjskih stavbah, ki so zelo učinkovite, pričakujemo revolucijo ogrevalnih sistemov. Kar je primerno za potratne stavbe (radiatorsko ogrevanje) in varčnejše stavbe (talno ogrevanje), ni stroškovno učinkovito za ničenergijske stavbe.

Sodobna stavba je dobro toplotno izolirana, neprekinjen ovoj toplotne izolacije jo obdajo z vseh strani, brez prekinitev, brez toplotnih mostov. Dovoljene toplotne prehodnosti konstrukcijskih elementov toplotnega ovoja
stavbe so 0,18 W/m2K za zunanje stene, 0,35 proti terenu, 0,15 za strehe… Površinska temperatura toplotnega ovoja je blizu temperature zraka, saj je asimetrija toplotnega sevanja majhna. Tudi doveden zrak ima podobno temperaturo kot prostor, zato je treba prostor le minimalno ogrevati. Še več, ker so vse površine prijetno tople, je skoraj vseeno, kje je vgrajeno grelno telo. Poleg tega naj bi ogrevanje hitro sledilo temperaturnim spremembam v prostoru, prednost imajo ogrevala z majhno toplotno vztrajnostjo.

Za in proti električnemu ogrevanju ničenergijskih stavb

Za ogrevanje ničenergijskih stavb z elektriko :

  • Učinkovito ogrevanje ničenergijskih stavb z elektriko je dovoljeno, v povezavi s samooskrbo.
  • Investicija je cenovno ugodna, običajna hišna elekto instalacija zadošča.
  • Omogoča preprosto in hitro temperaturno regulacijo.
  • Omogoča preprosto integracijo v pametna omrežja.
  • Omogoča rabo domače, obnovljive elektrike iz samooskrbe.
  • Preprosta sobna grelna telesa se priključijo na elektro instalacijo, ni potrebnih cevnih razvodov ogrevalnega medija.
  • Grelna telesa so lahko skoraj kjerkoli v prostoru, oblikovalna svoboda je velika.
  • Obvezen pregled elektro instalacije je le na 16 let.

Proti ogrevanju ničenergijskih stavb z električno energijo:

  • Pravzaprav ne najdemo argumentov proti ogrevanju varčnih stavb z elektriko, ki je pridobljena v samooskrbi.
  • Hkrati pa poudarjamo, da potratnih stavb ni dovoljeno ogrevati z elektriko, to je drago in družbeno škodljivo! Elektrika je dragocen energent. Zato svetujemo, da obstoječe električno ogrevanje preuredite v energijsko učinkovito (recimo z vgradnjo toplotne črpalke) ali rekonstruirate obstoječo stavbo v ničenergijsko in dodate sončno elektrarno.

Bojte se marketinških gurujev

Čeprav smo navdušeni nad električnim ogrevanjem ničenergijskih stavb, ki imajo lastno elektriko iz samooskrbe, pa pričakujemo iznajdljive trgovce, ki bodo z zavajanjem potrošnikov tržili neprimerne ogrevalne sisteme. Ni pomembno, kako so sistemi poimenovani. Reklamni slogani “karbonsko ogrevanje”, “varčno 12 V ogrevanje”, “greje kot sonce”, “alu trakovi 12 V”, “zanesljivo delovanje in dolga življenjska doba”, “švicarska kakovost” in podobni sicer dobro prodajajo, vendar nič ne povedo o primernosti ogrevalnega sistema za vašo stavbo. Naj strokovne zadeve uredi strokovnjak, ogrevanje naj določi projektant strojnih instalacij, priklop na elektriko in krmiljenje pa projektant elektro instalacij, seveda oba v sodelovanju z arhitektom. Trgovec naj proda, kar je projektirano, monter pa vgradi, po pravilih stroke.

Druga pot pa je, da izberete najbolj zgovornega sogovornika. Verjemite, če vam bo politolog projektiral, radijski napovedovalec prodajal in pravnik vgrajeval, bo drugačen učinek od pričakovanega.

Seveda vas bo marketinški guru prepričeval, da je električno ogrevanje poceni zato, ker je naložba nizka, električni priključek pa je itak v hiši. Vendar je to zgolj zavajanje.

Lucjan Batista, Energetski svetovalec mreže ENSVET, je izračunal, po koliko letih postane električno ogrevanje starejše neizolirane stavbe finančno potratno. Za vašo stavbo lahko izračunamo mi.

Še pomembna podrobnost: če so bo električno ogrevanje uveljavilo v večjem delu države, bomo rabili veliko elektrike. Novo jedrsko elektrarno. Vendar nuklearka bremeni prihodnje generacije, radioaktivni odpadki niso dragocena neprecenljiva dediščina zanamcem. Jedrska energija niti ne more razbremeniti okolja, znižati ogljični odtis. Nasprotno, zadolži naslednje generacije, da odpravijo zablode sedanjih jedrskih odvisnikov. Iz tega gre sklepati, da lobisti jedrske energije sebično spodbujajo električno ogrevanje. Danes vemo, da raba jedrske energije ne bo moralna niti etična, dokler družba ne bo uredila končnega odlaganja radioaktivnih odpadkov. Sirše gledano, pretirana raba elektrike vodi družbo v energetsko odvisnost.

Najprimernejše za ničenergijske stavbe?

Odgovor ni preprost. Ogrevalni sistem naj bo prilagojen lastnostim stavbe, željam uporabnikov in danostim lokacije. Čez nekaj let bodo tudi pri nas na volj pametna omrežja, ko bodo omogočila prilagodljivo rabo elektrike. Agencija za energijo načrtuje novo metodologijo obračuna omrežnine in nov tarifni sistem. Pustimo se presenetiti in upajmo na najboljše. Pričakujemo, da bo cena elektrike odvisna od trenutne razpoložljivosti. Takrat, ko bo povpraševanje precej večje od ponudbe, bo cena zelo visoka in takrat, ko bo povpraševanje precej manjše od ponudbe, bo cena negativna. Vsako gospodinjstvo se bo lahko vključilo v gospodarjenje z elektriko, jo kupovalo po negativni ceni in prodajalo po najvišji ceni, v vmesnem času pa jo bi skladiščilo v lastnem akumulatorju. Prav tako bo lahko hranilo elektriko iz lastne sončne elektrarne in jo prodajalo v omrežje v ugodnem trenutku.

Kako pa bi gospodarjenje z elektriko lahko vplivalo na električno ogrevanje? Preprosto, v hranilniku toplote (voda, pesek ali vulkanska kamnina) bo hranjena toploto iz elektrike po negativni ceni in ogrevala stavbo glede na njene potrebe. Torej, namesto električnih radiatorjev bo vgrajen običajen radiatorski ogrevalni sistem, lastna sončna elektrarna pa bo poskrbela, da bo stavba proizvajalec in ne potrošnik elektrike. Za večje stavbe, kjer pa bo drugačna stroškovna učinkovitost naložbe v TSS, pa bo, namesto direktnega električnega ogrevanja z joulovo toploto primerna raba toplotne črpalke, ob nekoliko večji naložbi več toplote. Kot smo zapisalo, na eno vprašanje je več pravilnih odgovorov, za vsak tip stavbe posebej.

Mi vam svetujemo. Vi odločate.

Sorodni članki

Prezračevanje v tem času

Matjaž Valenčič

Energetske izkaznice stavb

Matjaž Valenčič

Načrtovanje in oprema kopalnic

Matjaž Valenčič

Komentiraj