Energijska neodvisnostKakovost bivanjaPovzetki naših objav v drugih medijihRaba obnovljivih virovTrajnostna gradnja

Gradnja stanovanjske hiše- povzetek*

Sanje mnogih so lastna stanovanjska hiša na sončni legi, z idiličnim vrtom, čudovitim razgledom in enostavnim dostopom, v kraju, ki omogoča neodvisnost, varnost, mir in zasebnost. Ob hiši naj bo vsaj zeliščni vrt, sadno drevje in velik parkirni prostor, zelenica pa dovolj velika za zunanjo dnevno sobo in igrišče na prostem. Biti mora dovolj blizu službe, šole, zdravstvenega doma in trgovine, hkrati pa dovolj daleč, da ne vabi neželenih gostov. V sanjah naj ne bo meja, plani načrtovanja in gradnje pa naj bodo razumni, v okviru želja, potreb in zmožnosti. Gradnja primerne stanovanjske hiše je skoraj vsem dosegljiva.

Gradnja stanovanjske hiše v lastni režiji

Gradnja stanovanjske hiše je dražja kot nakup stanovanja. Nekateri želijo znižati stroške gradnje z gradnjo v lastni režiji. To pomeni, da gradijo sami, skladno z gradbeno in delovno zakonodajo.

Je gradnja stanovanjske hiše v samogradnji priložnost ali breme?

Izbira gradbenih materialov za hiše je pestra.

Zakonodaja dovoljuje gradnjo v lastni režiji (samogradnjo), če investitor zagotavlja najmanj predpisano kakovost izvedbe, z gradbenim dovoljenjem, skladno z dokumentacijo za izvedbo in upoštevajoč predpise in pravila stroke. Samograditelj mora vključiti vso zakonsko predpisano stroko (arhitekt, projektant, vodja projekta, strokovni nadzornik, geodet…), pred začetkom uporabe stavbe pa pridobiti uporabno dovoljenje; brez uporabnega dovoljenja ne dobi hišne številke in ne more prijaviti bivališča. Birokracije pri samogradnji ni nič manj, le fizično delo opravi investitor sam, če zna ali ne.

Vsi smo usposobljeni

Gradnja stanovanjske hiše, ki je verjetno največja investicija v življenju, je dovoljena v lastni režiji, čeprav je zelo zahtevna. Bodimo realni: smo res vsi usposobljeni?

Prva grajena človeška bivališča so bila enostavna, namenjena za zavetje in varnost. Današnje stanovanjske stavbe so povsem drugačne, tudi če so videti podobne. Kakovost bivanja, udobje in zdravstvena primernost so občutno višji, raba energije pa manjša kot v stavbah preteklosti.

Primerjava energijske učinkovitosti toplotnega ovoja starejših stavb s sodobno. Graditi moramo občutno bolje, kot so gradili naši predniki.

Sodobne stanovanjske hiše

Razvoj stavbarstva je silovit. Spreminjajo se bivalne navade, vedno več časa preživimo v hišah. Sodobne stanovanjske hiše poleg zavetja in varnosti nudijo prostor za počitek, druženje, rekreacijo, zabavo, delo in zaslužek.

Gradnja stanovanjske hiše brez toplotnih mostov

Skupaj z razvojem človeštva se razvija tudi tehnologija gradnje. Bivališča postajajo vse večja, trdnejša in arhitekturno zahtevnejša. Danes je gradnja kompleksen proces, ki zahteva dobro poznavanje arhitekture, gradbene fizike in biologije, gradbenih materialov, načel bivalnega udobja in zdravega bivanja, vse skupaj prilagojeno značilnostim okolja. Sodobne stavbe so energijsko učinkovite. Za delovanje (ogrevanje in prezračevanje, hlajenje, pripravo tople vode in razsvetljavo) je dovoljena poraba le majhne količine energije, pri čemer je ta energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na stavbi ali v bližini. Letno je dovoljeno porabiti manj energije, kot jo proizvede sončna elektrarna na strehi hiše ali grmovje ob hiši.

Tradicionalna in sodobna gradnja stanovanjske hiše

Večina slovenskih eno- in dvostanovanjskih hiš je zgrajena v samogradnji. Običajna gradnja stanovanjske hiše je bila: stavbno zemljišče kot darilo sorodnikov, postopna nabava materiala, pomoč sosedov in prijateljev pri preprostih delih ter plačilo obrtnikom za zahtevnejša dela. Samogradnja se je zavlekla na mnogo let, kakovost izvedbe pa je bila vprašljiva.

Betonski mešalci pred mnogimi hišami kažejo, da je pri nas samogradnja tradicionalna.
Betonski mešalci pred mnogimi hišami kažejo, da je pri nas samogradnja tradicionalna.

 

Sodobne stavbe so skoraj nič-energijske stavbe (sNES). Nudijo kakovostno, zdravo in udobno bivanje, hkrati so stroškovno ter energijsko učinkovite. Biti morajo boljše in cenejše od tradicionalnih. To pa je možno doseči le z dobro zasnovo, projektom in izvedbo. Pravilni koraki so: investitor izrazi svoje želje, potrebe in možnosti, arhitekt pa preveri danosti izbrane lokacije. V dogovoru sprejet kompromis je podlaga za projektno nalogo. Iskren investitor pove, koliko denarja je pripravljen plačati, kako velika naj bo stavba in želeni datum vselitve, arhitekt pa oceni, koliko razpoložljivega denarja bo potrebno za prispevke, za dokumentacijo in za gradnjo. Po pridobljenem naročilu arhitekt izdela projekt skladno s projektno nalogo.

S premišljeno odločitvijo pred načrtovanjem dosežemo najmanjše stroške v uporabni dobi stavbe.

Za optimalno gradnjo sta ključna projekt in izvedba. Investitor lahko največ vpliva pri načrtovanju in projektiranju, največji stroški pa nastajajo med obratovanjem. Poudarek naj bo na skrbno pripravljeni in vodeni investiciji, ne na težaškem fizičnem delu samogradnje. Gradnja stanovanjske hiše z usposobljeno ekipo in dobro gradbeno mehanizacijo je lahko hitrejša, boljša in cenejša.

Težko je predvideti, koliko časa je potrebnega za pridobitev gradbene dokumentacije, morda več let. Od tu naprej se začne gradnja stanovanjske hiše: montažna hiša je vseljiva v treh mesecih, masivna v šestih. Če se mudi, so roki lahko vsaj pol krajši. Če traja gradnja stanovanjske hiše dalj, pomeni to zapravljanje časa in denarja.

Argumenti za in proti samogradnji

Vprašanje je, ali nekoliko nižja cena dela samogradnje odtehta vse slabosti. Samograditelj kupuje gradbeni material po 22 % davčni stopnji, registrirani izvajalci pa ga obračunavajo po 8,5 % davčni stopnji, razlika v končni ceni ni tako velika. Eko sklad nudi nepovratne spodbude in ugodne kredite, vendar le, če dela izvaja usposobljen izvajalec. Ocenjen strošek gradnje na 120.000 € (150 m2 po 800 €/m2) je s skrbnim načrtovanjem in izvedbo možno tudi znižati. Darilo države (nepovratna spodbuda Eko sklada) do 20.000 € in ugoden kredit do 50.000 € precej olajša odločitev proti samogradnji.

Kreditno sposoben graditelj s 50.000 € v banki in gradbeno parcelo lahko prej kot v enem letu stanuje  v lastni hiši. Ne verjamete? Prijavite se na osebno svetovanje.

 

Pravzaprav je malo racionalnih argumentov za samogradnjo, iracionalna sta čustva in tradicija.

Namigi ob načrtovanju in gradnji hiše

Pogoj za dobro gradnjo je dober projekt, z vsemi detajli. Vhodni podatki so: lokacija, prozorni in neprozorni toplotni ovoj, notranji dobitki, tehnični sistemi. Pomembni so velikost, oblika in orientacija, razpored in toplotna hierarhija prostorov, toplotna zaščita, tesen toplotni ovoj, zasteklitev, prezračevanje z vračanjem toplote in raba obnovljivih virov energije. Za štiri ali pet člansko družino zadošča 150 m2. Spomnite se na besedo »skromnost«.

Gradnja kleti je draga in zahtevna. Če jo opustite, se precej poceni. Toplotni ovoj naj bo neprekinjen in izdaten. Uveljavlja se vgradnja toplotne izolacije pod temeljno ploščo. V toplotnem ovoju naj bodo samo ogrevani prostori. Balkoni, zunanja stopnišča, nadstrešnice za avte in podobni izrastki ne prekinjajo toplotne izolacije. Sleme naj bo v smeri V-Z. Južna strešina je idealna za vgradnjo sončne elektrarne, južni napušč poleti zastira okna, pozimi pa jih razkriva soncu.

Tehnični sistemi naj bodo sodobni, zanesljivi, enostavni. Predvidite rabo sive vode. Raba pitne vode je potratna za splakovanje stranišč.

Ločeni odvodni sistemi za črno in sivo vodo.

 

Poudarki

Stanovanjska stavba je namenjena bivanju. Zagotavlja naj kakovostno in zdravo bivanje ob majhni rabi energije in majhnih stroških. Pretirana pozornost učinkoviti rabi energije poslabša skrb za kakovostno in zdravo bivanje, morda celo podraži gradnjo.

Zapostavljeno mehansko prezračevanje

Centralno prezračevanje z vračanjem toplote zagotavlja zdrave in udobne bivalne pogoje. Projektirano in vgrajeno naj bo po pravilih stroke in pravilno uporabljano. Minimalna stopnja izmenjave znaša za stanovanjske stavbe n = 0,5 h–1 neto ogrevane prostornine stavbe. Sodobne sNES ni možno zgraditi brez vračanja toplote odpadnega zraka.  Več na »podrobnosti prezračevanja«.

Gradnja stanovanjske hiše naj obsega tudi mehansko prezračevanje. Na risbi je vgradnja mehanske prezračevalne enote s toplotnim menjalnikom.

Za kakovostno bivanje ne pozabite na prezračevanje. V sodobnih stanovanjskih stavbah so prezračevalni sistemi z vračanjem toplote nujni. Več v prispevku »prezračevanje skoraj-nič energijskih stavb«.

Razlike med tradicionalno stavbo in sNES

Pričakovana raba energije za delovanje stanovanjskih stavb. Upoštevajoč kriterije sNES je potrebna raba energije za ogrevanje zmanjšana za več kot 90 % glede na izhodiščne tradicionalne stavbe. Nižja je tudi raba energije za prezračevanje.

V tradicionalni stavbi je treba največ energije za ogrevanje, v sNES ali PH pa je treba za ogrevanje manj kot za pripravo sanitarne vode.

Glede na pričakovano stanje tehnike so stroški ogrevanja v sNES vsaj deset krat nižji kot v tradicionalnih stavbah. Poleg tega sNES omogoča zdrave bivalne pogoje in udobno bivanje ob manjši rabi energije.

Mehansko prezračevanje zagotavlja kakovosten svež zrak v vseh bivalnih prostorih, vračanje toplote odpadnega zraka pa zagotavlja energijsko učinkovitost.

SNES so grajene brez toplotnih mostov tako, da toplotni ovoj objema stavbo z vseh strani, tudi zgoraj in spodaj, vključno z izolacijo pod temeljno ploščo. Vsi preboji za okna, vrata in instalacije so zrakotesni in brez toplotnih mostov; okna so senčena; prezračevalne toplotne izgube so zmanjšanje z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Le najboljše je dovolj dobro za gradnjo stanovanjske hiše

Verjetno je gradnja hiše, največja investicija v družinskem proračunu, zelo stresna. Zato se skrbno posvetite načrtovanju in pripravi investicije. Na ta način bo izvedba enostavnejša.

Po končani gradnji in vselitvi se začneta odprava napak in vzdrževanje. Vsaka improvizacija med gradnjo povzroči precej več stroškov za popravilo, kot je bilo zaradi nje privarčevanega.

Gradnja stanovanjske hiše naj zagotovi vašo energetsko in finančno neodvisnost. Sončna elektrarna na strehi lahko proizvede več energije, kot jo potrebujete za delovanje hiše in vožnjo z avtomobilom.

Pot do lastne hiše je enostavnejša, če ste nanjo pripravljeni. Strokovnjaki s področja financ, zdravja, miselnosti in energetike vam nudimo najboljše vsebine, s katerimi lažje gradite svojo lastno neodvisnost. Kažemo vam pot za hitrejše doseganje cilja, v tem primeru lastne hiše.

Najboljše za gradnjo stanovanjske stavbe je tisto, kar je potrebno. Ne več ne manj, ne slabše in ne boljše, ne dražje in ne cenejše od optimalnega.

Matjaž Valenčič, dipl. inž. str., neodvisni energetski strokovnjak

februar, 2019

*povzeto po članku, ki je objavljen v https://neodvisnost.si/gradnja-stanovanjske-hise/

 

Sorodni članki

Začetek kurilne sezone

Matjaž Valenčič

Objavljeno v reviji EGES

Matjaž Valenčič

Prezračevanje stanovanj

Matjaž Valenčič

Komentiraj