IzpostavljenoKakovost bivanjaZgodbice za lažje razumevanje

Ocena energijske potratnosti

 

Ocena energijske potratnosti

Za vas smo pripravili vprašalnik za “Ocena energijske potratnosti”. Z njim lahko ocenite učinkovitost ali potratnost svoje stavbe in svojega načina bivanja.

Odstrite tančico neznanja.

Dve poti, napačna in prava

Zmanjšanje rabe energije je enostavno: ugasnete luči, prenehate zračiti in izklopite kurjavo. To je napačna pot. Kako bi udobno in zdravo živeli v temnem, mrzlem in vlažnem stanovanju? Treba je povečati kakovost bivanja ob manjši rabi energije in nižjih stroških. To je nekaj povsem drugega, bolje in ceneje.

Kdor ne ve, kje zapravlja, bo težko zmanjšal svoje izdatke. Enako je pri energiji. Povečanje energijske učinkovitosti se začne pri spoznavanju stavbe, energetskem pregledu in analizi. Čeprav se to sliši zamotano in drago, ni tako. Energetski pregled stanovanjske stavbe pripomore, da spoznate energetske lastnosti stavbe, s tem pa sta povezani kakovost bivanja in bivalni stroški. Enostavni energetski pregled lahko naredite sami, skupaj z družinskimi člani. Časa je sedaj, med karanteno, dovolj. Potem se cela družina lažje odloči za spremembo bivalnih navad in tudi odloči, kaj storiti s prihranki.

Ocena rabe energije

Zabeležite vsakodnevna opravila v svojem domu, ki vplivajo na rabo energije in analizirajte bivalne navade: ogrevanje, prezračevanje, umivanje, segrevanje vode, kuhanje, likanje, gledanje televizije, raba zamrzovalne omare, pranje, ugašanje luči … Pripravite seznam vprašanj in si nanje odgovorite. V pomoč vam je vprašalnik, še bolje pa je, da si predlagani seznam smiselno prilagodite. Vprašalnik za stanovanje v večstanovanjski stavbi se razlikuje od vprašalnika za enodružinsko hišo, za novogradnjo je drugačen kot za staro stavbo, za vašo stavbo drugačen kot za sosedovo.

Kje začeti?

Najprej zberite račune za rabo energije v zadnjih nekaj letih. Koliko energenta za ogrevanje ste porabili za vsako kurilno sezono v zadnjih treh ali petih letih? Koliko energije za toplo vodo? Če uporabljate za oboje isti energent in ne veste, kolikšen delež ste porabili za toplo vodo, uporabite majhen trik. Poiščite, koliko ste porabili čez poletje, ko niste ogrevali, to je šlo za toplo vodo. Iz teh podatkov lahko ocenite letno porabo za ogrevanje in za toplo vodo. Če kupujete kurilno olje ali zemeljski plin, boste lažje ugotovili porabo kot, če uporabljate lastna drva, ki jih porabite toliko, kot jih pripeljete iz gozda. Dalje: letno energijo za ogrevanje delite z ogrevno površino. Če ste za ogrevanje porabili 3.000 l kurilnega olja (ki ima energijsko vrednost 10 kWh/l) in ogrevate 150 m2 stanovanjske površine, potem je energetsko število vaše hiše 3.000 * 10 / 150 = 200, kar je izredno veliko. V informacijo, nove hiše imajo pod 35, pasivne pa pod 15. Torej, stanovalci v novi, 150 m2 veliki hiši porabijo letno do 550 l kurilnega olja (5.500 kWh), v pasivni pa do 225 l kurilnega olja (2.250 kWh) toplote. Ali vi porabite več?

Toplotna zaščita stavbe in ventilacijske izgube

So zunanje stene izolirane? Pa plošča pod in nad stanovanjem? So okna energijsko učinkovita in tesna? Je toplotni ovoj stavbe razgiban? Ima stavba precej toplotnih mostov? Kako prezračujete, pogosto intenzivno kratkotrajno ali so okna dalj časa priprta? So v stanovanju stene vlažne ali celo plesnive? Ali je pozimi stanovanje vlažno? Odgovori so relativni: če je toplotne izolacije sten manj kot 10 cm ali v strehi manj kot 20 cm, kar zapišite, da toplotne izolacije ni dovolj.

Ogrevalni sistem

Je kotel starejši, kombiniran, predimenzioniran? Je minilo nekaj let od zadnjega obiska serviserja? Pa temperaturna regulacija, je na kotlu avtomatska regulacija in so na radiatorjih termostatski ventili? Kakšno temperaturo imate v bivalnih prostorih? Ali ogrevate tudi z elektriko? Kotli so praviloma predimenzionirani, v starejših stavbah za faktor 3, v novejših pa malo manj. Kotel, starejši od 15 let, je verjetno že zrel za zamenjavo. Kdaj pa vas je zadnjič obiskal dimnikar? Če kurite na olje ali plin, ga povabite dvakrat letno, če kurite na drva, pa štirikrat.

Ocenjeni izkoristki kurilne naprave

Zastarel in predimenzioniran kombiniran kotel s kurilnim oljem ima izkoristek približno 50 %, pol toplote v hišo in pol v okolico, ustrezen kondenzacijski kotel na kurilno olje pa 95 %. Atmosferski plinski grelnik ima izkoristek do 80 %, nov kondenzacijski celo do 105 %. V zastarelem kotlu na trdna goriva zgorevajo drva s 50 % izkoristkom, nalagati jih je potrebno vsakih nekaj ur, sodoben uplinjevalni kotel na drva ima izkoristek do 90 %, naložiti je potrebno enkrat dnevno. Poleg izgub v kotlu je treba upoštevati še izgube ogrevalnega sistema in regulacije, izkoristki pa se med seboj množijo.

Kakovosti kurilne naprave ne ocenjujemo samo z izkoristkom. Še pomembnejše je, kaj uhaja iz dimnika. Te dni je v celi državi razglašen alarm zaradi prekomernega onesnaženja zraka s trdnimi delci PM10, ki so zdravju škodljivi. Glavni vir delcev PM10 je zgorevanje trdih goriv, predvsem zaradi uporabe lesa v neučinkovitih starih kotlih na trdna goriva ali v napravah s slabim zgorevanjem lesne biomase.

Sanitarna voda

4-članska družina porabi letno 2400 do 3600 kWh energije za segrevanje vode. Ali ste v tem razponu? Se prhate ali kopate v kadi? Imate varčne pipe in perlatorje? Grejete vodo s soncem, s toplotno črpalko, s kotlom centralne kurjave ali z električnim bojlerjem? Vam vodni kamen dela težave?

Prezračevanje

V starih stavbah, ki imajo netesna okna in vrata, kjer je dovodna odprtina za zrak vsaj tako velika kot odvodna odprtina dimnika, je notranji zrak občutno kakovostnejši, kot je v modernih, tesnih stavbah. Je to napredek? Ne, tesna stavba je energijsko učinkovitejša, ker topel zrak ne uhaja v okolico. Ampak stanovalci potrebujejo svež zrak. Zato je treba stanovanje s tesnimi okni prezračiti vsaki dve uri, učilnico pa vsake pol ure. Kakšna pa je praksa? Enkrat dnevno, v najboljšem primeru. Potem pa se čudimo, da je toliko bolezni dihal. Ob zamenjavi oken morate nujno spremeniti bivalne navade ali pa vgraditi mehansko prezračevanje.

 Orodja za ocenjevanje učinkovitosti

Potrebujete enostavne merilne naprave: sobni termometer in sobni vlagomer. Opomnik “Ocena energijske potratnosti” vam pomaga narediti osnovni energetski pregled. Naj se tu vaše delo ne konča. Nič bolj toplo vam ne bo, ko boste vedeli, kje vam uhaja toplote. Po energetskem pregledu spremenite bivalne navade in se odločite za energijsko sanacijo stavbe. Prednost naj imajo ukrepi, ki so nujni, nato pa ukrepi, ki se najhitreje povrnejo. Naredite si oceno investicije v dodatno toplotno izolacijo, zamenjavo oken ali posodobitev ogrevalne naprave, skupaj z možnimi letnimi prihranki. S spleta si lahko brezplačno presnamete Priročnik za povečanje energijske učinkovitosti stavb. Ob pojavu plesni upoštevajte Pravilo 13, ko ga boste prebrali, boste spoznali, zakaj se plesen razrašča in kako jo boste trajno pregnali.

Ne napeljujem vas v investicijo. Izdam vam skrivnost: stroške za energijo lahko znižate vsaj za 20 % samo s spremembo bivalnih navad: energijsko učinkovito prezračevanje, znižanje temperature ogrevanja na prijetnih 20 °C, ugašanje luči in vseh nepotrebnih električnih trošil, zamenjavo žarnic s sijalkami … Še več, na spletu boste našli projekt, ki socialno šibkim pomaga zmanjšati energetsko revščino z izvedbo primernih ukrepov za zmanjšanje rabe energije in znižanje stroškov.

Koristi energetske izkaznice stavbe

Pred nekaj leti je država uvedla obvezno energetsko certificiranje stavb in začela podeljevati energetske izkaznice stavb. Razpon rabe energije in stroška ogrevanja med najbolj učinkovito in najbolj potratno stavbo je vsaj 1 : 100. Podobna razlika, čeprav ni številčno izražena, je tudi v kakovosti bivanja: v energetsko učinkovitejši stavbi so zunanje stene toplejše, bivanje je prijetnejše.

Korist energetskih izkaznic stavb: iz podatka o energetski učinkovitosti stavbe in cene energije si zlahka izračunate letni strošek ogrevanja. Če dejanski strošek zelo odstopa, če plačate nekajkrat več, je hudo narobe. Takrat je treba poiskati vzrok: moda imate neprimerne bivalne navade ali slabo vzdrževano kurilno napravo, možna je napaka pri obračunu stroškov pa še kaj hujšega. Energetska izkaznica nudi neodvisno informacijo.

Varnost je na prvem mestu

V pretirani skrbi za zmanjševanje toplotnih izgub se prepogosto dogajajo napake. Pomanjkljivo in nepravilno zračenje ima usodne posledice. Prepogosto se dogajajo tragedije zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom, ki nastaja ob nepravilnem zgorevanju. Pravilno prezračevanje tudi zmanjša možnost okužbe z virusi.

Osnova je kakovost bivanja

Kakšna je kakovost bivanja v vašem stanovanju? To naj bo najpomembnejše vprašanje. Cilj ukrepov je kakovostno bivanje ob majhni rabi energije in majhnih stroških. Je izvedljivo, ni pa enostavno. Ne nasedajte modnim muham. Če so okna dobra, le zasteklitev ni energijsko učinkovita, je veliko ceneje zamenjati stekla z energetsko učinkovitimi kot zamenjati okna in vgraditi mehansko prezračevalno napravo. Prvi korak, samostojen energetski pregled, naredite sami. Za strokovne in nevtralne nasvete obiščite spletno energetsko svetovanje Zavoda za energetsko svetovanje www.zaensvet.si. Strokovno izvedena investicija na podlagi energetskega pregleda stavbe bo cenejša in učinkovitejša kot improvizacije, ki jih nudijo zgovorni samooklicani vseznalci.

 Kot reševanje križanke

Osnovni pregled vaše stavbe je s tem vprašalnikom enostavnejši kot reševanje križanke. V stolpec “IZBRANO” vpišite vrednost, ki ustreza vaši stavbi in vašim bivalnim navadam. Potem pa seštejte vpisane vrednosti in se ocenite. V desnem stolpcu “KOMENTAR ZaEnSvet” so kratka pojasnila za vsak ukrep.

Najrej spoznavanje stanja nato izboljšanje.

V pomoč vam je Hitra ocena energijske potratnosti. 

Če želite več informacij, poglejte na spletne strani za študente Raba energije   ali informacijo Energetska izkaznica stavbe.

Sorodni članki

V energetiki je vrag vzel šalo

Matjaž Valenčič

Zgodbica o pravilni rabi stanovanja

Matjaž Valenčič

Pot do trajnostne prihodnosti

Matjaž Valenčič

Komentiraj