IzpostavljenoJedrska energijaObnovljivi viri

Jedrska ali obnovljiva?

Nestrankarska ljudska lista gibanja Zdrava družba, udeleženka letošnjih državnozborskih volitev, je organizirala novinarsko konferenco na temo »Jedrska ali obnovljiva? Energetska vizija Slovenije 2050«. Glede na najavo, da bo informacija strokovna in ne lobistična, je bila odsotnost novinarjev na novinarski konferenci pričakovana. Vsi, ki vas zanima energetska vizija Slovenije, si lahko ogledate posnetek novinarske konference.

Sporočilo za javnost

Na novinarski konferenci NLLgZD smo želeli prikazati možnost trajnostne energetske oskrbe. Prikaz je bil razumljiv, povedan s preprostimi besedami, pa kljub temu strokovno pravilen.

Čeprav je bil zgoščen, je obsega tri bistvene poudarke: pregled sedanjega stanja, evropske energetske usmeritve in primerjavo med jedrsko ali obnovljivo izbiro.

Podrobna finančna primerjava med obema izbirama bi bila nehvaležna, saj zagovorniki jedrske izbire v vseh svojih projekcijah prelagajo financiranje varnih odlagališč na naslednje generacije in se sploh ne ukvarjajo z bremeni zapuščine.

Jedrske laži

V prikazu se dotaknemo jedrskih laži, ki nas oblegajo. Tipična jedrska laž je, da Nuklearna elektrarna Krško oskrbuje Slovenijo s približno 40 % vse potrebne energije. Pravilen podatek je okoli 5 %. So pa podatki o proizvodnji elektrike v NEK in podatki o rabi energije v državi v statističnih podatkih prikazani nepregledno. Površen ali nepoučen posameznik zlahka nasede jedrskim lažem.

Volitve v Sloveniji je zaznamoval eksces 29.3.2022, ko so na javni televiziji RTV Slovenija zavajali gledalce. Lagali so, da Nuklearna elektrarna Krško  oskrbuje Slovenijo s približno 40 % vse potrebne energije. Poglej  44. sekundo prispevka https://365.rtvslo.si/arhiv/odmevi/174860561?fbclid=IwAR1VZAEmIty6WyMRACoLFkWtTW6KJInaoJ0lMsjloYbnOIdREhVKTBaZaSY

Jedrska elektrarna Krško oskrbuje Slovenijo s približno 5% energije!

Iz strukture rabe energije je razvidno, kje so možni največji prihranki energije in s katerimi energenti. Za odločanje o energetski perspektivi je pomembna stopnja samooskrbe, zanesljivosti, obremenjevanja okolja in ekonomike, pa tudi prilagajanje obvezam po zmanjšanju rabe energije in manjšem ogljičnem odtisu. Prikazane so primerjave med obema izbirama kot tudi možnost uporabe obstoječe infrastrukture v največji možni meri. Ob prehodu na obnovljive vire energije se vključi tudi obstoječi plinovod, ki bi bil ob jedrski izbiri odveč.

Raba energije v Sloveniji 2020

 • Končna raba energije 57,03 TWh (2020)
 • Naftni proizvodi 26,02 TWh
 • Elektrika 13,3 TWh (od tega NEK 3,0 TWh)
 • Obnovljivi viri 7,56 TWh
 • Zemeljski plin 6,96 TWh

Torej, koliko odstotkov je 3,0 od 57.03?

Struktura rabe energije?

Pomeni elektrifikacija prometa povečanje ali zmanjšanje rabe energije?

 • če bi bili vsi osebni avtomobili električni, bi bila poraba 6 GWh/dan, ob predpostavki, da se dnevno prevozi 40 km (1.000.000 e-avto * 40 km na dan * 15 kWh/100 km = 6 GWh).
 • fosilni avtomobili porabijo vsaj 5 x toliko energije, če ocenimo povprečno porabo avtomobila na 7.5 l fosilnega energenta (1.000.000 avto * 40 km na dan * 75 kWh/100 km = 30 GWh)
 • s pametnim omrežjem polnijo e-avtomobili takrat, ko je elektrike veliko in je poceni.
 • Nočni presežek elektrike lahko uporabimo za polnjenje e-avtomobilov, ne potrebujemo nove elektrarne, le nočno izkoriščenost vodotokov.

Ureditev javnega prometa

Vsak dan se v Ljubljano pripelje 125.000 avtomobilov. Rabimo garažne hiše ali parkirne prostore v primestnih krajih, od tam pa vlak ali avtobus brezplačno. S tem bi zmanjšali rabo energije, razbremenili ceste in veliko storili za okolje. Tako bi naredili veliko več, kot s širitvijo avtocestnega obroča okoli Ljubljane (avtomobilisti bodo čakali na vstop v mesto v šestih kolonah namesto v štirih).

Rabimo brezplačen, prijazen in urejen javni potniški promet.

Evropske usmeritve

Čist planet za vse določa „zmanjšanje porabe energije za polovico v primerjavi z letom 2005“ do leta 2050.

V Sloveniji na enoto družbenega proizvoda porabimo za polovico več energije kot znaša povprečje v EU, kar pomeni, da je treba vsaj za tretjino znižati splošno porabo energije, da dosežemo Evropo.

Letno rabo energije moramo zmanjšati na od 57 TWh na ≈25 TWh. Vsako leto moramo zmanjšati rabo energije za 2,5 %, da bomo do leta 2050 dosegli cilj. Dalj, kot bomo zapravljali, težje bomo uspeli.

Čist planet za vse določa „Čim bolj povečati koristi energijske učinkovitosti, vključno s stavbami brez emisij

Podnebne krize ne smemo nadomestiti s krizo jedrskih odpadkov!

Obnovljivih virov energije je veliko

Obnovljivi viri energije niso samo elektrika iz Sonca. Vsi vemo, da je ponoči temno, takrat tudi sončne elektrarne spijo. Z uporabo vseh razpoložljivih obnovljivih virov in posodobitvijo električnega distribucijskega omrežja pa je možno zagotoviti nemoteno oskrbo elektrike iz obnovljivih virov. 

Elektrika iz obnovljivih virov je vsaj štirikrat cenejša kot iz jedrske elektrarne, zaradi razpršene proizvodnje tudi bolj zanesljiva.

Pri obeh možnih rešitvah, jedrski in obnovljivi, je še nekaj neznank, ki jih bo treba rešiti. Največja težava na področju obnovljivih virov je hranjenje in pretvorba viškov energije, kar je v tujini že rešeno. Pri jedrski izbiri je največja težava odlaganje radioaktivnih odpadkov, nikjer na svetu še ni rešeno. Cenovna primerjava pa kaže, da se cena elektrike iz obnovljivih virov niža, cena elektrike iz jedrskih obratov pa raste. Trenutno stanje kaže, da je cena elektrike iz obnovljivih virov približno štirikrat nižja kot iz jedrskih elektrarn.

Lahko z jedrsko energijo zmanjšamo energetsko odvisnost?

Nikakor ne. Jedrska energija ni domač vir energije, razen statistično.

 • Uvoz: tehnologija, znanje, oprema in gorivo
 • Domače: hladilna voda in prostor za odpadke.

Ni ločnice med civilno in vojaško rabo jedrske energije (npr. Iran). Jedrsko gorivo je tudi orožje: Slovaška in Madžarska sta med embargom Rusije in zaprtjem zračnega prostora nad Evropo uvozili jedrsko gorivo iz Rusije, s tem financirali vojno v Ukrajini.

Nova spoznanja dokazujejo, da jedrska oborožitev ni porok za svetovni mir, temveč grožnja svetovnemu miru.

V statistiki je jedrska energija prikazana kot domača. Dejansko je uvožena. Z večanjem rabe jedrske energije bi povečevali energijsko odvisnost.

Ali jedrska energija lahko ohladi svet?

Poslušamo aksiom, temeljno resnico ali načelo, ki ne potrebuje dokazov, o nizkoogljični jedrski energiji. Ker to velja kot aksiom, se spodobi, da verjamemo, tudi če ni resničen.

Pa vendar, klimatske spremembe so posledica globalnega segrevanja. Globalno segrevanje pa se ni začelo z industrializacijo temveč z jedrsko dobo. Morda kdo vidi korelacijo med jedrsko energijo in segrevanjem planeta?

NASA navaja, da je temperatura Zemlje sledila Sončevem naravnemu 11-letnem ciklu, z  majhnimi odstopi, brez neto povečanja, do približno leta 1950. Od takrat dalje se je svetovna temperatura začela dvigovati. Malo verjetno je, da bi Sonce v zadnje pol stoletja povzročilo trend globalnega segrevanja Zemlje.

Kaj je torej vzrok za to izrazito segrevanje, ki tudi odstopa od posledic industrializacije v zadnjih 150 letih? Je to nova, jedrska energija, ki se je počasi začela uveljavljati od leta 1945 dalje?

Sposobni znajo

Slovenija je lahko čez 10 let brez fosilne in jedrske energije, zgolj z obnovljivimi viri energije. Kdor pravi, da se ne da, naj se umakne in naj odstopi prostor sposobnim.

Še nekaj dilem o jedrski energiji. Vsiljevanje nadaljevanja jedrske avanture se dogaja brez vednosti državljanov. Podaljšanje obratovanja NEK, načrtovana gradnja JEK2 in druge naložbe v jedrske objekte se vodijo brez vednosti in soglasja ljudske volje. Jedrska energija ne blaži podnebnih sprememb, jih povzroča, to nam zagovorniki jedrske energije zamolčijo.

Pogovor o energetski viziji Slovenije razkriva mite o virih energije.

V  volilnem programu nestrankarske Ljudske liste gibanja Zdrava družba ima področje varovanja okolja in  energetske neodvisnosti Slovenije prednostno nalogo.

Jedrske igre brez meja

Med remontom v NEK, ko so tekmovali, če lahko hitreje zamenjajo jedrsko gorivo (kot sta se hvalila oba direktorja nuklearke), je prišlo do jedrskega dogodka INES1. Tega ne veste, saj javnost ni bila obveščena.

So jedrski strokovnjaki res usposobljeni, če se igrajo jedrske igre brez meja, hazardirajo za dobiček? Podoben hazard, vendar s katastrofalnimi posledicami, je bil tudi v Černobilu in Fukušimi. Koliko časa naj naši jedrski strokovnjaki iščejo meje varnosti obratovanja jedrskih objektov?

Potrebujemo referendum o energetski usmeritvi Slovenije!

Oskrba z energijo je preveč pomembna, da bi jo lahko prepustili jedrskim strokovnjakom. Jedrski strokovnjaki naj vodijo jedrske objekte, za kar so usposobljeni.

Strojevodja naj varno vodi vlak in ne državne prometne politike. Jedrski strokovnjaki naj varno vodijo jedrske objekte in ne državne energetike.

Jedrska energija:

Namesto zaključka:

 • 5% jedrske energije ustvarja 95% težav v energetiki!
 • Je jedrska energija rešitelj ali grobar civilizacije?
 • Bo moč argumentov prevladala nad argumentom moči?

Najprimernejši trenutek za zaustavitev jedrske elektrarne je bil pred 40 leti, drugi najprimernejši trenutek je danes.

Jedrska energija? Ne, hvala!

Uvod v temo je podal:

G. Matjaž Valenčič, neodvisni energetski strokovnjak

Sodelovali so:

 • Prof. dr. Leo Šešerko, poznavalec jedrske varnosti v Sloveniji
 • Mag. Gregor Kos, kandidat VE4 nLL gZD
 • G. Karel Lipič, kandidat VE7 nLL gZD, predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije
 • G. Robi Majnik, kandidat VE1  nLL gZD, energetski strokovnjak

Novinarska konferenca nestrankarske Ljudske liste gibanja Zdrava družba je bila v torek, 12. aprila 2022 ob 10. uri, v prostorih gibanja Zdrava družba, Metelkova 7b, 1000 Ljubljana. Več informacij na GSM: 064/253580 ali pisarna@ljudskalista.si, organizirala jo je ekipa gZD.

Sorodni članki

Osa – čudežno bitje

Matjaž Valenčič

Rotacijski toplotni menjalnik in COVID

Matjaž Valenčič

Sončni paneli brez davka

Matjaž Valenčič

Komentiraj