Kakovost bivanjaOkna

Menjava oken

Menjava oken, nasveti za uporabnike

Okna boste zamenjali največ enkrat. Z menjavo oken nimate izkušenj niti ne veste, na kaj morate biti pozorni. Izvajalci pa to dnevno delajo. Nekaterim je menjava oken rutina, drugim breme, le redki se dela lotijo z vso potrebno vnemo in skrbnostjo.

Okno je dobro največ toliko, kolikor dobro je vgrajeno.

Pomislite na trud in skrb, s katero ste izbirali okna, se odločali med materialom okvirja, med lastnostmi zasteklitve, barvo in senčili, primerjali okna raznih dobaviteljev in gledali na ceno in dobavne pogoje … Vse to lahko izniči neustrezna vgradnja.

Zato, prvi nasvet, vsaj s tako skrbnostjo, kot ste izbirali okna, izberite še monterja.

Celovita storitev zamenjave oken obsega svetovanje, izmere, demontažo odsluženih oken, menjavo starih oken z novimi in odvoz starih oken na ekološko razgradnjo. Za doseganje deklariranih lastnosti oken je pomembno, da so okno pravilno montirana. Okna morajo biti trdno vgrajena, stik med okni in steno dobro zatesnjen. O tem, kje in kako bodo vgrajena nova okna (na zunanji rob zidu ali na sredino, kot sedaj), se boste pogovorili že z merilcem ob naročilu oken. Če je le mogoče, naj bodo vgrajena na zunanji rob, tako je toplotni most okoli oken zmanjšan. Če so okna vgrajena na sredino zidu, priporočamo toplotno izolacijo zunanjega dela špalet.

Menjava oken, začetek

Pomembno je, da ste pred začetkom menjave oken seznanjeni z morebitnimi potrebnimi manjšimi gradbenimi posegi in popravili. Če je obodna konstrukcija v slabem stanju ali če obstoječih oken ni mogoče odstraniti brez večjih poškodb zidu, bo menjava oken vplivala na možnost korektne vgradnje novih oken. V takem primeru bo menjava oken trajala dalj časa. Vedeti morate, da potrebuje izvajalec več časa, da dobro opravi svoje delo.

Po menjavi oken se bistveno spremenijo mikroklimatske razmere v prostorih. Zmanjša se nekontrolirana izmenjava zraka skozi netesna mesta med krilom in okvirjem ter na stiku med oknom in konstrukcijo, zato se pri enakem načinu prezračevanja zračna vlaga v prostorih poveča. Po menjavi oken morate spremeniti bivalne navade in pogosteje prezračevati, še bolje pa je, da vgradite mehansko prezračevanje.

Nova okna morajo biti primerna za lokacijo vaše stavbe. Vsa okna in vrata (lesena, PVC ali kovinska) morajo biti opremljena s CE oznako in morajo imeti navedeno odpornost na obremenitve z vetra, vodotesnost, prepustnost zraka na odprtinah / zrakotesnost, toplotna prehodnost in prepustnost za sončno sevanje / koeficient prehoda toplote, zvočno izolativnost, protivlomnost in trajnost. Izberite okna, ki bodo ustrezala potrebam vaše stavbe. Če bo stavba po prenovi imela zgolj povprečno energijsko učinkovitost, naj bodo taka tudi okna.

Les ali plastika?

Za stanovanjske prostore so primerna sodobna lesena in plastična okna, razlike med njimi so majhne. Ponudniki lesenih oken poudarjajo naraven material, ponudniki plastičnih pa neobčutljivost na vremenske vplive. Med lesenimi in plastičnimi okni ni bistvenih razlik niti v izolativnosti, funkcionalnosti ali uporabnosti, torej izbirajo čustva in morebitna spodbuda Eko sklada.

Nekatere umetne snovi izločajo ftalate, ki so hormonski motilci in že v majhnih količinah kvarno vplivajo na zdravje, raje izberite les.

Menjava oken po sistemu RAL vgradnje

Kupci se premalo zavedate, da lahko okna nudijo projektirane lastnosti le, če so pravilno vgrajena.

Če ne prej se boste z vprašanjem RAL načina montaže srečali takrat, ko bo merilec izmeril odprtine in vam povedal, da je razlika med navadnim in RAL načinom predvsem v ceni. Rekel bo še, da so z navadno montažo uporabniki zadovoljni že stoletja, RAL način pa je nekaj novega, dragega, zahtevnega in nepotrebnega. Tak »strokovnjak« se moti, RAL način montaže je nujen za pravilno delovanje sodobnih oken. Sodobna okna se od starih razlikujejo kot helikopter od kočije. Princip menjave oken po sistemu RAL montaže zagotavlja trdno in tesno vgradnjo, brez možnosti zarositve konstrukcije in brez ustvarjanja pogojev za razvoj plesni v konstrukciji. Premislite, če ne potrebujete sodobnega načina vgradnje oken, sploh potrebujete nova okna? Če ne potrebujete novih, bo ceneje in bolje, da boste obstoječa okna popravili in se ne boste odločili za menjavo oken.

Pravilna zamenjava oken po smernicah RAL montaže je še danes prej izjema kot pravilo. Pri menjavi oken je potrebno prilagoditi gradbeno odprtino in jo ustrezno pripraviti, tu je največ težav. Pravilna menjava oken po principu smernic RAL upošteva vsaj:

 • primerno velikost in obdelavo odprtine, fuga med oknom in okensko odprtino je odvisna od velikosti in značilnosti okna,
 • difuzijsko zaprto zaščito fuge z notranje strani,
 • toplotno in zvočno izoliran obod okna v celotni fugi,
 • vodotesno in difuzijsko odprto zaščito fuge z zunanje strani,
 • zadostno sidranje s primerno razporeditvijo in globino sider ter primerno podpiranje okenskega okvira.

Spoj med zidom in oknom mora biti pravilno zatesnjen, brez vidnih odprtin ali poškodb okenskega okvirja. Ob vgradnji se v pripravljeno zidno odprtino privije okno v zid z vijaki. To velja tako za RAL sistem vgradnje kot za klasično suho vgradnjo. Med njima je le majhna a pomembna razlika, v tesnjenju rege. Pri RAL vgradnji se za tesnjenje rege med oknom in špaleto uporabi tesnilni sistem, da so spoji paro-nepropustni iz notranje strani in paro-propustni ter vodoodporni iz zunanje strani, kar omogoča prehod pare iz prostora v okolje ter preprečuje vdor padavinske vode v konstrukcijo; svetujemo jo pri vgradnji vsega stavbnega pohištva. Pri klasični vgradnji se po privitju okna zapolni režo z montažno peno in z obeh strani še dodatno zatesni s tesnilno maso (npr. s silikonskim kitom). Vse ostalo je enako kot pri RAL montaži, vključno z notranjimi zaključnimi letvami. Klasično vgradnjo odsvetujemo, ker ni trajno tesna.

Na kratko, za pravilno RAL vgradnjo oken je potrebno:

 • izmera zidarske odprtine in pregled konstrukcije;
 • izbira načina tesnjenja in določitev dimenzij fuge med oknom in konstrukcijo;
 • priprava odprtine, obdelava z gradbenim lepilom ali finim ometom;
 • uravnavanje okna v vodoravni in navpični ravnini;
 • namestitev podložk in distančnikov, odvisno od načina pritrjevanja in odpiranja okna, skladno z navodili proizvajalca profilov;
 • mehanska pritrditev z vijačenjem ali sidranjem;
 • tesnjenje zunanje funkcionalne ravni: vodotesnost in paro-prepustnost;
 • tesnjenje notranje funkcionalne ravni: zrakotesnost in paro-neprepustnost;
 • tesnjenje srednje funkcionalne ravni: toplotna in zvočna zaščita.

Menjava oken, izmere

Vgradnjo stavbnega pohištva je treba načrtovati. Ko izberete proizvajalca oken, pride na objekt merilec. Kakovostna vgradnja se prične s pravilno in natančno izmero odprtin. Morda je treba vrtati v stare okvirje in pogledati v konstrukcijo, pred tem vas bo merilec prosil za soglasje. Le na ta način dobi izvajalec pravočasno podatke o sestavi sten in o potrebnem načinu vgradnje oken. Drugače nastanejo nepredvidene težave ob montaži.

Merilcu povejte svoje želje, odmik novega okna od zunanjega ali notranjega roba stene, zunanje in notranje police, obdelavo špalet, senčila, komarnike … Merilec izmeri obstoječe okenske odprtine na zunanji in notranji strani na raznih višinah; diagonale; dimenzije roletne omarice; višinsko razliko med zunanjo in notranjo polico; debelino in globino starega okenskega okvirja; ugotovi, kako globoko v konstrukcijo so vgrajena stara okna; obdelavo špalet in drugo, kar je potrebno, narediti pa mora tudi fotografije obstoječega stanja. Z njim pogovorite tudi o montaži. Opozoriti vas mora, če ob demontaži obstaja verjetnost večjih poškodb zidu.

Na osnovi ogleda pripravi merilec detajle montaže, iz katerih je razvidno, kako bo prekinjen toplotni most in kako bo zagotovljena RAL montaža, označi pa naj tudi pritrdilna in oporna mesta. Podloge preglejte in se prepričajte, da je pravilno upoštevan vaš zid, senčila in okenske police. Detajle boste pokazali monterju.

Morda zaradi gradbene konstrukcije ni tehnične možnosti pravilne vgradnje oken po sistemu RAL. V tem primeru merilec predlaga manjše odstopanje od smernice RAL in obrazloži, kakšne bodo posledice tega odmika od smernice, vi pa se odločite sprejeti kompromis ali ne.

Merilec vam mora izročiti pisna dokazila o tehničnih lastnostih oken in natančna navodila za ravnanje z okni ter skice in detajle menjave oken, glede na vaše potrebe.

Merilec naj vam posreduje seznam pooblaščenih monterjev z referencami iz vaše bližine. Potem pa obiščite nekaj priporočenih stavb. Podrobno se pozanimajte o kakovosti zamenjave, tudi videz je pomemben. Za vgradnjo oken izberite takega monterja, ki ima dobre reference. Še preden pride k vam, naj vam pošlje dokazila o zadnjem izobraževanju. Če vas njegove reference niso prepričale, če je dokazilo izobraževanja starejše od enega leta ali če je bil njegov uspeh samo povprečen, raje izberite drugega monterja.

Menjava oken, monter

Na montažo mora priti monter s pomočnikom, ob dogovorjeni uri. Zamujanje kaže na neresen odnos monterja do svojega dela in do vas. Dva delavca sta potrebna za pravilno vgradnjo, saj so posamezna okna velika in težka. Ob prihodu se morata predstaviti in pokazati izkaznici pooblaščenih monterjev. To ni samo formalnost, po končanem delu je potrebno v garancijski list ali zapisnik vpisati tudi številko monterjeve izkaznice, drugače so lahko težave s priznavanjem garancije. Preden začne monter delati, naj vam pokaže montažna navodila; v navodilih mora biti podrobno opisana metoda vgradnje oken, ki jo bo pri vas uporabil. Preverjajte, če jih upošteva med delom. Še nekaj, vgradnjo budno spremljajte; če posameznih delovnih faz ne razumete, vprašajte, vse pa fotografirajte. Pričakujte, da boste naredili nekaj sto posnetkov, spominska kartica naj bo zmogljiva, rezervne baterije pripravljene.

Menjava oken, priprava stanovanja

Verjetno ste stanovanje pripravili za menjavo oken, odmaknili pohištvo tako, da bodo lahko okna neovirano zamenjali. Vendar, preden začnejo delati, morate vi ali monterji, skladno z naročilom, zaščititi tla in radiatorje. V nezaščitene radiatorje padajo smeti, ki jih boste kasneje le s težavo odstranili.

Demontaža, montaža

 • Demontaža oken obsega demontiranje obstoječega stavbnega pohištva. Monterji razžagajo stare okenske okvirje in jih odnesejo iz stanovanja. Pri tem morajo paziti, da čim manj poškodujejo stene. Sanacija morebitnih poškodb zunanjih špalet in fasade, ki lahko nastanejo zaradi dotrajanosti fasade ter morebitno popravilo ometa in fasade ni zajeto v demontaži oken. Za odvoz demontiranih oken na deponijo se z izvajalcem dogovorite posebej.
 • Skrbna priprava špalet in okenske odprtine je osnovni pogoj za kakovostno vgradnjo. Podlaga mora biti čvrsta in trdna, odstranjene morajo biti vse stare lesene zagozde, odprtina pa primernih dimenzij, da so okna lahko zadostno mehansko pritrjena, s pravšnjo širino fuge oziroma stika (rega od 1 do 3 cm) med okvirjem okna in konstrukcijo. Rega mora biti tako obdelana, da prenese obremenitve zaradi odpiranja, težo oken, sile vetra, padavine, temperaturne spremembe in temperaturne skrčke materialov, hkrati pa mora nuditi toplotno in zvočno zaščito. Vgradna odprtina špalete mora biti videti kot fino ometana. Če monter zagotavlja, da bo večje neravnine zapolnila montažna pena, mu ne verjemite. Tega ni v montažnih navodilih po sistemu RAL vgradnje.

Če kandidirate za spodbudo Eko sklada, zahtevajte, da monter izvaja dela skladno z javnim pozivom Eko sklada. Lesena okna morajo biti vgrajena v ustrezno pripravljeno okensko odprtino, ustrezno mehansko pritrjena, tesnjenje okenske rege mora biti izvedeno v treh ravneh, ustrezno morajo biti vgrajene okenske police in senčila ter ustrezno zaključena obdelava špalet, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje oken ter v ostalih smernicah, predpisih in priporočilih.

V praksi se je pokazalo, da podlage in odprtine niso vselej pripravljene tako, da bi omogočale kakovostno vgradnjo. Sedaj je zadnji čas za fotografiranje. Vse špalete fotografirajte. Če niso primerne, naj jih popravijo. Vztrajajte, naj bodo špalete primerne za vgradnjo oken. Manjše nepravilnosti se izravna z gradbenim lepilom, po potrebi utrdi z armirno mrežico; za večje se za izravnavo uporabijo zidaki plinobetona ali XPS plošče. Šele ko so špalete pripravljene, dovolite nadaljevaje vgradnje.

 • Po vaši odobritvi špalet sledi vgradnja oken. Tudi okna morajo biti za vgradnjo pripravljena. Izvajalci morajo pripraviti pritrdila ter sestaviti okna in balkonska vrata, morda pritrditi roletno škatlo ….
 • Odvisno od načina tesnjenja je potrebno na okenski okvir nalepiti tesnilni trak ali tesnilno peno. Ponekod je potrebno uporabiti oboje, detajl vgradnje tesnil ob oknu je lahko drugačen kot nad oknom.
 • Vgrajeno okno je potrebno podložiti in pritrditi. Tudi to preverjajte, napake so pogoste, pokažejo pa se šele nekaj let po vgradnji, ko se okna povesijo. V navodilih je narisano, kjer mora biti okno podprto in pritrjeno, naj to naredijo. Ne verjemite monterju, da bo pena fiksirala okna! Okna morajo biti mehansko pritrjena z vijaki ali sidri, naslonjena pa na podpore.

 Pozicija okna v steni:

a) stara gradnja, zamenjava oken, na sredino zidu


b) in c) novogradnja, ugodna lega vgradnje za zmanjšanje toplotnega mosta, na zunanji rob zidu

d) lega na posebno zahtevo arhitektov, v področje bodoče toplotne izolacije

Pozicija oken je lahko na sredino zidu, na zunanji rob zidu ali izven masivne stene, v področje bodoče toplotne izolacije. Pritrjevanje je lahko z vidnimi vijaki skozi podboj ali skrito, s pomožnimi pritrdili in sidri.
 • Mnenje nekaterih monterjev, da okna visijo na vijakih, je napačno. Tudi opuščanje podpiranja, da se okna lahko premikajo zaradi toplotnih dilatacij, ni skladno s pravili stroke!
Okno je treba podpreti s trajnimi podložkami.
 • Monterji na gradbiščih opuščajo potrebno pritrjevanje oken in vrat, čeprav je zahtevana RAL montaža.
Razdalja med pritrdili (vijaki), na straneh, zgoraj in spodaj. Obvezne tudi podpore spodaj.

Lega pritrdil za lesena okna:

– A<800 mm,

– E<150 mm.

Lega pritrdil za PVC okna:

– A<700 mm,

– E<150 mm.

V gradbeno konstrukcijo je treba okna dobro mehansko pritrditi s sidri ali vijaki. Tesnilni materiali, ki so danes na trgu, niso namenjeni prenašanju obtežb.

Okno mora s spodnjim delom nalegati na trdno osnovo, na posameznih mestih ga je treba trajno podpreti s podložkami, ki ne vplivajo na tesnjenje.

Vir: smernica RAL

Nedopustno je, da bi pritrjevali okna samo z vijaki, brez podložk ali samo s poliuretansko peno, brez vijakov, kot se včasih zgodi nepoučenim kupcem. Od velikosti in vrste okna ter smeri odpiranja je odvisno, kje in koliko naj bo vijakov ali sider ter kje bo okno trajno podprto s podložkami. Kakšni naj bodo vijaki, je seveda odvisno tudi od materiala zidov. V opečnem zidu je treba uporabiti daljše vijake kot v betonskem stebru ali lesenem nosilcu. Okno mora biti dobro privito v odprtino, ki je primerno ojačena. Če je slab prijem vijakov (recimo vijačenje v votlo opeko), je potrebno vgraditi sitaste tulce za vbrizg sidrnega gradbenega lepila. Vijaki morajo biti po celem obodu, oddaljeni do 15 cm od notranjega roba in do 70 oz. 80 cm med vijaki. Število vijakov je odvisno od velikosti okna.

 • Po celem obodu mora biti okno tesnjeno v treh ravninah, znotraj paro-nepropustno, zunaj paro-propustno in na sredi zvočno in toplotno izolirano. Paziti je potrebno, da je izbrani tesnilni material pravilno uporabljen. Na zunanjo stran okna se nalepi zunanjo folijo, na notranjo stran notranjo folijo. So označene z napisom ali barvo, preverite. Če je uporaben univerzalen tesnilni trak, je pomembno, kako je obrnjen, ponavadi je pobarvana stran znotraj, poglejte navodila in preverjajte vgradnjo.
 • Ko so okna vgrajena, je na vrst vgradnja polic. Zunanje police morajo segati vsaj 4 cm preko zidu, biti morajo rahlo nagnjene navzven in imeti odkapni rob. Stranski rob mora biti dvignjen in zatesnjen a paro-propusten. Ne sme biti neposrednega stika med zaključnim slojem fasade in ploskvijo police. Voda s police mora odtekati tako, da ne moči fasade. Tudi notranje police morajo biti dobro fiksirane.
 • Potrebno je vgraditi še zunanja senčila, komarnike, zaključne letvice in kljuke. Zaključna dela obdelave notranjih špalet ne vključujejo slikopleskarskih del (vključuje obdelavo z mavčno kartonskimi ali XPS ploščami, vgradnjo aluminijastega vogalnika po potrebi in prvo grobo kitanje; ne vključuje brušenja, zaključnega kitanja in beljenja).
 • Morebitne poškodbe, ki so nastale ob vrtanju v okna, je treba sanirati: lesene dele prebarvati in zakriti z okrasnimi čepi, plastične prekriti z okrasnimi čepi.
 • Po zaključku del je treba skupaj z monterjem podrobno pregledati dokončano. Okenska krila morajo biti tako vstavljena, da ne krilo ne okvir okna nista mehansko poškodovana, da ne prihaja do zatikanj, da krilo ni povešeno in da se okno brez težav zapira in odpira. Monter naredi montažni zapisnik. Vanj vnesite svoje pripombe, ki ste jih opazili in določite rok, do katerega naj izvajalec odpravi napake. Kopijo zapisnika pošljite proizvajalcu oken. Zavedajte se pravic potrošnikov.
 • Vestni izvajalec ob zaključku vgradnje popravi manjše gradbene poškodbe in počisti stanovanje.
 • Na podlagi montažnega zapisnika odpravi izvajalec morebitne napake v dogovorjenem roku.
 • Proizvajalec ali pooblaščeni monter vam po končani montaži izroči račun za montažo in za okna ter izstavi garancijski list.

Menjava oken, fotografije za Eko sklad

Med menjavo oken je treba foto-dokumentirati vse faze vgradnje oken po zahtevah Eko sklada:

 • fotografije ustrezno pripravljene okenske odprtine (špalete) na mestu vgradnje okna;
 • fotografije, posnete med vgradnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravneh skladno s smernicami RAL montaže;
 • fotografije vseh zamenjanih oken, tako da so vsa v celoti vidna, s pripisom postavk, navedenih na računu.

Menjava oken v enem dnevu

je načelno možna, vendar trpi kakovost vgradnje. Če je le mogoče, organizirajte menjavo oken tako, da traja več dni, prvi dan izvajalci odstranijo stara okna in zidarsko pripravijo odprtine, v naslednjih dneh pa vgradijo nova okna, jih pritrdijo in zatesnijo ter vgradijo police, senčila, komarnike in kljuke. Če delo traja več dni, naj bodo okenske odprtine ponoči zasilno zaprte.

Menjava oken, enostaven vprašalnik

za nadzor nad delom monterja. Preverite, kako je okenska odprtina pripravljena za vgradnjo oken, vgrajeno tesnilo, kako je okno pritrjeno in podprto… Torej, navodila, s katerimi preverjate kakovost vgradnje in predlagate možne ukrepe, če okna niso vgrajena po pravilih stroke. In še nekaj, vsak postopek monterja fotografirajte. Pogosto ni potrebno niti besede, dovolj je, da monter vidi fotoaparat, pa začne sam od sebe odpravljati svoje napake, ki bi jih drugače prikril.

Če opazite, da monter dela drugače kot je opisano v navodilih, mu povejte, da želite imeti narejeno skladno z navodili. Izgovori, da je tako še boljše in da vedno tako delajo, so pričakovani. Vztrajajte, da želite vi imeti pravilno narejeno. Ne prepirajte se, ostanite vljudni. Če bo monter nadaljeval drugače, kot bi bilo potrebno, fotografirajte in takoj o tem obvestite proizvajalca.

V vprašalniku vpišite da ali ne, dopišite še opombe. Če je menjava oken pri vas specifična, dodajte vprašanja.

1Ste od proizvajalca prejeli dokazila o tehničnih lastnostih, CE znak, natančna navodila za ravnanje z izdelki ter skice oz. detajle izvedbe?
2Je proizvajalec obrazložil deklarirane lastnosti izbranih oken (odpornost na obremenitev vetra, vodotesnost, zrakotesnost, toplotno prehodnost in prepustnost za sončno sevanje, zvočno izolativnost, protivlomnost, trajnost)
3Vas je merilec ob ogledu seznanil z morebitnimi potrebnimi manjšimi gradbenimi posegi in popravili?
4Vas je merilec seznanil, da se po vgradnji oken poslabša kakovost notranjega zraka, če ne boste spremenili bivalnih navad (prezračevanje vsaki dve uri) ali vgradili mehanskega prezračevanja?
5Ste od proizvajalca prejeli podrobno informacijo o načinu montaže (načrt montaže) oken in montažna navodila?
6Je proizvajalec pojasnil pomen RAL montaže, obrazložil detajle vgradnje in navedel materiale, ki jih bo uporabil?
7So se monterji pokazali izkaznice pooblaščenih monterjev?
8So monterji zaščitili stanovanje pred začetkom del?
9So monterji demontirali stara okna tako, da niso poškodovali sten?
10So monterji obdelali neravne špalete in vam povedali, da so pripravljene za montažo oken? Sedaj je skrajni čas za fotografiranje, vsako okno poslikajte večkrat, vse špalete, zgoraj in spodaj. Okenske odprtine, kjer bodo vgrajena okna, morajo biti ravne!
11So okna pripravljena za montažo? Sestavljena, trakovi nalepljeni…?
12So vgrajena okna podložena in pritrjena skladno z montažnimi navodili?
13Je širina rege okoli okna primerna?
14So tesnilni trakovi pravilno vgrajeni? (kontrolirajte barvne oznake in napise)
15Je vgrajeno okno po celem obodu tesnjeno v treh ravninah, znotraj paro-nepropustno, zunaj paro-propustno in na sredi zvočno ter toplotno izolirano?
16So police pravilno vgrajene?
17So vgrajena zunanja senčila, komarniki, zaključne letvice in kljuke?
18So zaključna dela obdelave notranjih špalet dokončana?
19So morebitne poškodbe, ki so nastale ob vrtanju v okna, sanirane?
20Ste po zaključku del skupaj z monterjem podrobno pregledati dokončano? Se okna lepo odpirajo in zapirajo?
21Je monter naredil montažni zapisnik? Ste vpisali pripombe?
22Je monter odpravil pripombe v dogovorjenem roku?
23Ste prejeli račun, navodila za rabo in vzdrževanje, garancijski list in certifikate?

Sorodni članki

Toplotne črpalke za neodvisno Slovenijo

Matjaž Valenčič

Obnova oken

Matjaž Valenčič

v novo kurilno sezono

Matjaž Valenčič

Komentiraj