Jedrska energijaVarovanje okoljaZgodbice za lažje razumevanje

Najmanjša jedrska država

Zeleni so sprejemniki, sivi so hranilniki energije

Slovenija je najmanjša jedrska država. Geslo, ki se dobro sliši v avtomobilskih reklamah (ima vse, kar imajo veliki), se ne sliši tako dobro, ko govorimo o jedrskih obremenitvah okolja.

Seznam vseh jedrskih držav, urejen po površini, od najmanjše do največje.

Pravzaprav je Slovenija tako majhna, da bi morebitna jedrska katastrofa ogrozila celotno državo in še del štirih ali petih bližnjih držav.

Jedrski začetki?

Začelo se je z vojaškimi jedrskimi ambicijami. Jugoslavija je hotela imeti lastno atomsko bombo. Leta 1950 je bil ustanovljen prvi jedrski inštitut s ciljem izdelave atomske bombe.
Vzporedno se je razvijala civilna uporaba jedrske energije za prikrivanje vojaškega programa. Od desetih načrtovanih je bila NEK prva in edina nuklearka v Jugoslaviji.

Jugoslavija s predvidenimi lokacijami jedrskih objektov. Iz filma Jedna jedina.


Zamisli o izdelavi atomskih bomb je segala vse od leta 1950 do leta 1981, pa morda še kaj dalj. Začelo se je v Vinči pri Beogradu, kjer se je leta 1958 zgodila jedrska nesreča. Ta nesreča je bila javnosti dolga leta prikrita, saj je potekal razvoj atomske bombe v največji tajnosti. Tudi v Sloveniji so potekale aktivnosti razvoja atomske bombe. Leta 1946 ustanovljen Fizikalni inštitut se je preimenoval v Nuklearni inštitut “Jožef Stefan”. Želje politikov po lastni atomski bombi so bile prisotne, vendar, po izjavah jedrskih strokovnjakov, niso bile realne.

Jugoslovanski jedrski program se je začel krčiti. Od končnih dveh lokacij za jedrske elektrarne, Krško in Prevlaka, je bila zgrajena le v Krškem in je v slovensko hrvaški lasti, Hrvati pa so od gradnje svoje jedrske elektrarne odstopili in ostajajo nejedrska država, brez jedrskih obvez.

Slovenija ima največji delež varstvenih območij

Natura 2000

Natura 2000 je naravovarstveno omrežje Evropske unije in eno največjih svetovnih varstvenih območij. Z Naturo 2000 ohranjamo živalske in rastlinske vrste, habitatne tipe ter območja, ki so pomembni na slovenski, evropski in svetovni ravni. Natura 2000 je družbena zaveza, da bomo in kako bomo varovali naravo.

Omrežje Natura 2000 v vseh 27 državah članicah Evropske unije pokriva več kot 18 % kopnega in skoraj 6 % morskega ozemlja. V evropsko bazo podatkov o varstvenih območjih ter živalskih in rastlinskih vrstah Nature 2000 države članice predložijo podatke enkrat letno.

Slovenija ima največji delež varstvenih območij. Delež Nature 2000 obsega 37% celotnega ozemlja in je največji med vsemi jedrskimi državami. Delež varstvenih območij evropskih držav je predstavljen na Share of Natura 2000 in other countries. V ilustracijo, v Franciji je delež varstvenih območij 13%, na Finskem pa 10%, oboje krepko pod EU povprečjem.

Najmanjša jedrska država z največjim deležem varstvenih območij

Jedrski objekti in varstveno območje? Ne, ne gre. Tudi zato je umeščanje jedrskih objektov v prostor tako zahtevno. Pa vendar, Slovenija je (verjetno) edina jedrska država brez odlagališč jedrskih odpadkov na svetu. Ne zaradi težav umeščanja odlagališč v prostor temveč zaradi nepripravljenosti jedrske stroke za jedrsko varnost. Najbolj zgovoren je citat »morda bodo čez dvesto let zanesljivo našli tehnično rešitev« , ki kaže na ignorantski politike in gospodarstva odnos do jedrske varnosti in do varnega odlaganja radioaktivnih odpadkov.

Slovenija je premajhna za jedrski hazard. Nastopil je najprimernejši trenutek za zaustavitev jedrske elektrarne, izkoristimo ga.

Sorodni članki

Jedrska energija ni tehnologija za reševanje podnebne krize

Matjaž Valenčič

Pametna stavba

Matjaž Valenčič

Zamenjava energenta

Matjaž Valenčič

Komentiraj