IzpostavljenoOknaPrenova stavb

Navadna ali RAL montaža oken?

Menjava oken je verjetno najpogostejši ukrep energijske sanacije stavb, RAL montaža pa je prezrta. Po ocenah je v Sloveniji že več kot polovica oken zamenjanih, energijsko učinkovitih, tesnih. Posledično se je raba energije za ogrevanje zmanjšala, bivalni pogoji pa poslabšali. Paradoks? Ne, le nova okna tako tesnijo, da bi morali stanovalci hkrati z menjavo oken vgraditi tudi mehansko prezračevanje, kot to določa zakonodaja ali pa korenito spremeniti svoje bivalne navade in prezračevati svoja stanovanja vsaki dve uri, podnevi in ponoči.

Zamenjava ali posodobitev?

Stara okna, ki niso dotrajana, je možno posodobiti tako, da se zamenja zasteklitev, popravi okensko okovje in vgradi nova tesnila. Tak poseg je občutno cenejši, manj je gradbenih del, energijsko pa je primerljiv. Vendar je prezrt. Nihče ga ne spodbuja, očitno ni finančnih interesov za promocijo kakovostnih in poceni rešitev.

Je torej menjava oken nuja ali modna muha? Odvisno od stanja oken. Če so stara okna, borova ali macesnova, še trdna, je greh in zapravljanje denarja, da jih zavržete in zamenjate z novimi. Če pa so dotrajana, jih čim prej zamenjajte.

Les ali PVC?

Ko ste se odločili za zamenjavo oken, je prvo vprašanje, les ali plastika.

Po uporabnih lastnostih se PVC ali lesena okna skoraj ne razlikujejo. Vsa morajo ustrezati minimalnim zakonsko določenim vrednostim ali povečanim zahtevam za nizko-energijsko gradnjo. Res je treba lesena okna pogosteje vzdrževati in so nekoliko dražja od plastičnih. Ker pa je les obnovljiv material, ki ne bremeni okolja, nudi Eko sklad nepovratne finančne spodbude za vgradnjo lesenih oken, s tem se cena lesenih in plastičnih oken skoraj izenači. Energijsko so enakovredna, oboja so lahko energijsko učinkovita. Pričakovana uporabna doba za lesena ali plastična okna je tudi podobna, od 40 do 50 let, odvisno od primernosti plastike ali vrste lesa. Tako lesena kot PVC okna je treba vzdrževati (redno čiščenje in vzdrževanje profilov in ostalega okovja, pleskanje ali čiščenje okvirov, menjava tesnil), ni bistvene razlike.

Je pa bistvena razlika pri obremenjevanju okolja, s tega vidika so lesena primernejša. Proizvodnja in razgradnja PVC oken nista prijazni okolju. Še eno slabost imajo PVC okna, ves čas, zlasti pa ob požaru, se iz njih sproščajo strupene snovi, zato so manj primerna za bivalne prostore. Če pa bo vaše okno iz plastike, naj bo brez strupenih emisij, preverite certifikat materiala.

RAL vgradnja

RAL je nemško strokovno združenje, ki pripravlja tehnične smernice. Smernica za vgradnjo oken je bila smiselno prenesena v nemško standardizacijo (DIN 4108-7; Zrakotesnost stavb – Zahteve in priporočila za načrtovanje in izvedbo s primeri) že konec prejšnjega stoletja. Ta standard je bil podlaga za avstrijski standard ÖNORM B 5320; Gradbena priključna fuga za okna, okenska vrata in vrata v zunanjih gradbenih konstrukcijah – Osnove za načrtovanje in izvedbo. Tovrsten način vgradnje stavbnega pohištva je na nemškem govornem področju »stanje tehnike« že vrsto let.

Pri nas veljajo določila RAL vgradnje za vse prosilce spodbud EKO sklada. Kriteriji za spodbudo so: lesena okna morajo biti vgrajena v ustrezno pripravljeno okensko odprtino, ustrezno mehansko pritrjena, tesnjenje okenske rege mora biti izvedeno v treh ravneh, ustrezno morajo biti vgrajene okenske police in senčila ter ustrezno zaključena obdelava špalet, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje oken ter v ostalih smernicah, predpisih in priporočilih. Prav tako morajo biti tudi vgrajena skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja oken ter skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja pritrdilnih in tesnilnih materialov, na predhodno pripravljeno odprtino.

Zadnje stanje gradbene tehnike

je po Gradbenem zakonu stanje, ki v trenutku, ko se projektira ali gradi, pomeni doseženo stopnjo razvoja tehničnih zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s področja graditve objektov, ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov. Obvezna je torej vgradnja, ki je skladna z zadnjim stanjem tehnike.

Glede na Gradbeni zakon je torej dopustna samo taka vgradnja, kot je določena v načelih RAL, standardu DIN 4108-7 ali standardu ÖNORM B 5320.

Zadnje stanje gradbene tehnike za vgradnjo oken je: lesena, plastična ali kovinska okna morajo biti vgrajena v ustrezno pripravljene okenske odprtine, ustrezno mehansko pritrjena, tesnjenje okenskih reg mora biti izvedeno v treh ravneh, ustrezno morajo biti vgrajene zunanje in notranje okenske police in senčila ter ustrezno zaključena obdelava špalet, skladno z zadnjim stanjem gradbene tehnike.

Navadna montaža oken

je improvizacija, rešitev iz nekega drugega časa, ki nima zakonske podlage. Kdor danes ponuja navadno montažo oken, zavaja kupca. Kot da bi trgovec prodajal fička iz šestdesetih in trdil, da ustreza zadnjemu stanju tehnike. Takega trgovca bi trg nemudoma izločil, inšpekcija pa bi proti njemu ukrepala.

Monterjem, ki izvajajo »navadno montažo« in ji ljubkovalno rečejo »klasična montaža«, pa se ne zgodi nič. Tržišče jih sprejme, gradbena inšpekcija miži, kupci pa so zadovoljni, ker so za montažo plačali malo manj.  Bi bili tudi zadovoljni,  če bi jim trgovec trgovec namesto mobilnega telefona dostavil stacionarnega? Ali pa, da bi jim ponudili “klasični paket”, mobilni telefon s stacionarnim priključkom?

Kaj je “navadna” ali “klasična” montaža, ne ve nihče. Govori se, da  klasična montaža oken zajema privijanje z vijaki in zapolnitev reg s poliuretansko peno, da je cenejši, hitrejši in preizkušen način vgradnje vrat in oken ter da ima pomanjkljivosti. Takoj, ko kupci slišijo mantro “nižja cena” (čeprav le za drobiž), preslišijo pomanjkljivosti. Kupijo odlično in drago okno ter dovolijo, da jim ga vgradijo pomanjkljivo.

Če pogledamo na področje avtomobilizma: kaj bi rekli o vozniku, ki ima vrhunski in drag avto, gume pa “navadne” ali “klasične”, obnovljene stare trajalke?

Mobilna ali klasična telefonija? Neverjetno, čeprav je klasična telefonija cenejša, se večina odloča za mobilno. Zakaj je pri vgradnji oken obratno?

Navadna ali RAL montaža oken?

Če ste prebrali, že veste. Za vse, ki kandidirate za spodbude Eko sklada, je obvezna vgradnja, kot je opredeljeno v smernici RAL, torej RAL montaža. Za vse ostale pa vgradnja po zadnjem stanju gradbene tehnike. Razlik med obema ni, razen morda nians. Eko sklad v svojih pogojih določa, da mu morajo izvajalci dostaviti navodila in certifikate, kot je opredeljeno v smernici RAL. Za vgradnjo po zadnjem stanju gradbene tehnike pa zadošča, da vsa navodila in certifikate izvajalec izroči kupcu, ne Eko skladu. Torej, montaža naj bo po smernici RAL ali po zadnjem stanju gradbene tehnike, nikakor pa ne navadna ali klasična.

Kam po nasvete?

Neodvisni energetski strokovnjaki vam svetujemo  o rabi in vzdrževanju stanovanjskih stavb pa tudi o gradnji ali prenovi.  Poudarek dajemo na kakovostno in zdravo bivanje, cenovno učinkovitost in skladnost z okoljem, torej dobro, poceni in prijazno. Nasveti so strokovni, vendar razumljivi, prilagojeni vam.  Javite se, preden boste sprejeli napačno odločitev. Z našim nasvetom bodo vaša okna cenejša in pravilno vgrajena.

Sorodni članki

Jedrska energija v taksonomiji

Matjaž Valenčič

Hlajenje stanovanjskih prostorov

Matjaž Valenčič

Virusi iz kanalizacije

Matjaž Valenčič

2 komentarja

mitjaP 6. januarja, 2020 at 15:26

Zanimiva analiza cen za PVC okna ter izbor preverjenih ponudnikov plastičnih oken: https://omisli.si/nasvet-strokovnjaka/okna/pvc-okna-cena-plasticna-prednosti-slabosti-ponudniki/

Reply
Matjaž Valenčič 11. januarja, 2020 at 17:23

Če je cena edini kriterij za izbiro, potem boste izbrali plastična. PVC okna so poceni in cenena. Če pa upoštevate še druge kriterije, kakovost bivanja, trajnost, sonaravnost, enostavnost vzdrževanja, nestrupenost …, boste izbrali lesena. Ko pa upoštevate še nepovratne spodbude, so lesena okna najboljša izbira.
Zato je trend izbire oken razumljiv: večino tistih, ki izbira zase, izbere lesena okna. Kdor pa gradi za trg (najcenejše rešitve za največji dobiček) in igra le na prvo žogo, izbere plastiko.

Reply

Komentiraj