IzpostavljenoJedrska energija

… ne bomo objavili

Tako se je končalo

Od: Katarina Fidermuc <katarina.fidermuc@delo.si>
Date: V čet., 6. okt. 2022 ob 09:09
Subject: Re: Fwd: Odmev na »Poziv znanosti k razumnemu in strokovnemu tehtanju javne koristi ohranjanja narave proti javni koristi energetike pri gradnji novih HE«
To: Matjaz Valencic <matjazvalencic@gmail.com>

Spoštovani gospod Valenčič, vašega odziva na Poziv znanosti … ne bomo objavili, ker v PP29 ne bomo znova odpirali razprave na prispevek, ki je bil objavljen že 20. avgusta: nanj sta se v PP29 odzvala dr. Umek 3.9. in Krešimir Kvaternik 10.9., potem dobra dva tedna ni bilo nobenega odziva več, zato smo predvideli, da se je zanimanje zanj izteklo.

Neutemeljeno je vaše predvidevanje, kot ste zapisali: “Verjetno so podpisniki kmalu po objavi spoznali, da osamljeni Poziv ni učinkovit, zato so 27. avgusta 2022 svojim podpisom dodali še približno 50 podpisnikov.”

Poleg odzivov na članke, ki jih objavljamo v PP29 in med tednom v Pismih bralcev in odmevih, je mnenjem zunanjim avtorjev na voljo tudi rubrika Prejeli smo.

Lep pozdrav,

Katarina Fidermuc, Pisma bralcev

Tako je bilo vmes

Matjaz Valencic je 2. 10. 2022 ob 11:47 napisal:

Spoštovana gospa Fidermuc,

prejšnji teden sem vam poslal odmev na objavo »Poziv znanosti k razumnemu in strokovnemu tehtanju javne koristi ohranjanja narave proti javni koristi energetike pri gradnji novih HE«. Pričakoval sem objavo v Pismih bralcev že ta teden.
Prosim vas, da me obvestite, kdaj bo objavljeno. Če pa se boste odločili drugače,  vas prosim, da me obvestite, da ne bo objavljeno.
Lep pozdrav

Matjaž Valenčič

Tako se je začelo

———- Forwarded message ———
Od: Matjaz Valencic <matjazvalencic@gmail.com>
Date: V pon., 26. sep. 2022 ob 01:30
Subject: Odmev na »Poziv znanosti k razumnemu in strokovnemu tehtanju javne koristi ohranjanja narave proti javni koristi energetike pri gradnji novih HE«
To: <pisma@delo.si>, Katarina Fidermuc <katarina.fidermuc@delo.si>


Spoštovana gospa Fidermuc,

prilagam komentar na članek “Poziv znanosti k razumnemu in strokovnemu tehtanju javne koristi ohranjanja narave proti javni koristi energetike pri gradnji novih HE” in vas prosim za hitro objavo.
Prosim, da me obvestite o datumu objave.

Za dodatna pojasnila sem na razpolago.

Lep pozdrav

Matjaž Valenčič, Portorož , 041-796-761

To je sporna vsebina

pisma@delo.si

26. 09. 2022

Odmev na »Poziv znanosti k razumnemu in strokovnemu tehtanju javne koristi ohranjanja narave proti javni koristi energetike pri gradnji novih HE«

V Pismih bralcev, Delo, 20. avgusta 2022 so prof. dr. Tamara Lah Turnšek, dr. Darja Stanič in doc. dr. Al Vrezec objavili Poziv znanosti k razumnemu in strokovnemu tehtanju javne koristi ohranjanja narave proti javni koristi energetike pri gradnji novih HE. Podpisniki so javno pozvali Vlado RS, naj razveljavi Odločbo o prevladi javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z izgradnjo hidroelektrarne (HE) Mokrice, ter prosili za strokovno in pravno dosledni ponovni razmislek o (ne)smiselnosti posega v naravo na sotočju Save, Krke in Sotle. Svoj poziv so obširno utemeljili v treh točkah: 1-javna korist; 2-Prevlada javne koristi; 3-Gospodarnost, razum ter okoljska in družbena etika. Zaključili so z mislijo na predvidene podnebne spremembe in suše.

Poziv me je zelo razočaral. Prvič zato, ker se trije znanstveniki, čeprav so vodilni v svoji stroki, čutijo poklicane, da govorijo v imenu znanosti. Drugič pa zato, ker v Pozivu znanstveniki lahkotno lobirajo za gradnjo nove jedrske elektrarne JEK2, kot da obstaja konsenz za gradnjo novih jedrskih objektov v Sloveniji.

Verjetno so podpisniki kmalu po objavi spoznali, da osamljeni Poziv ni učinkovit, zato so 27. avgusta 2022 svojim podpisom dodali še približno 50 podpisnikov. Kot da je 50 podpisov dovolj, da predstavljajo znanost in da bo njihova številčnost glavni argument znanosti proti gradnji hidroelektrarn. Od teh sta bila dva znanstvenika uvrščena med podpisnike pomotoma, kot smo kasneje prebrali.

Gradnjo nove jedrske elektrarne JEK2 podpisniki podpirajo, saj jih očitno ne moti, da že obstoječa jedrska elektrarna NEK s segrevanjem Save na 30 °C najbolj vpliva na zadnji zavarovani in biotsko pestri odsek spodnje Save. Niti jih ne moti, da že obstoječa nuklearka ustvarja nerešljive okoljske probleme, kaj šele morebitna nova jedrska elektrarna. Pri vsem skupaj pa podpisniki pozabljajo, da jedrska elektrarna potrebuje gorvodne hidroelektrarne za akumulacijo hladilne vode in dolvodne hidroelektrarne za izravnavo pretokov reke Save na sonaravni režim v Republiko Hrvaško. Torej, nove zajezitve (HE) so pogoj za delovanje nove jedrske elektrarne JEK2.

Ta Poziv je imel precej odmevov, tudi v Pismih bralcev (27. 8. 2022-Marijan Koželj, 10. 9. 2022-Krešimir Kvaternik, 3. 9. 2022-prof. dr. Andrej Umek). Očitno je le, da si znanost ni enotna in da je ta Poziv znanosti pravzaprav zloraba znanosti.

Ob vsem skupaj bi rad dodal misel pokojnega zasl. prof. dr. Petra Novaka, ki je v »Pripombah na predlog usmeritev za pripravo energetskega koncepta« zapisal, da je treba določiti ravnotežje med energetsko-podnebnimi, okoljskimi, ekonomskimi in drugimi politikami: »Mnoge dileme je potrebno reševati v dialogu in poiskati konsenz, saj je sonaravno gospodarjenje upravljanje z naravo v splošno korist in dosedanja ortodoksna stališča nekaterih ne morejo prevladati dolgoročnih usmeritev.«

Lahko se dogovorimo ali prepiramo, tretje možnosti ni.

Matjaž Valenčič, Portorož

matjaz.valencic@gmail.com

Je kritiziranje jedrskih lobistov res treba prezreti?

.… ne bomo objavili, ker .. smo predvideli, da se je zanimanje zanj izteklo. Odličen argument. Smo predvideli, da ni več zanimanja.

Svoje trditve, da je v sporni vsebini zapisano predvidevanje “Verjetno so podpisniki kmalu po objavi spoznali, da osamljeni Poziv ni učinkovit, zato so 27. avgusta 2022 svojim podpisom dodali še približno 50 podpisnikov” neutemeljeno, cenzorka ni utemeljila z ničemer. Ima vso pravico, ki ji je ne odrekam. Četudi zmotno navaja število odzivov na sporno objavo.

Morda pa je urednica Pisem bralcev našla tretjo možnost: dogovor, prepir ali cenzura?

Sorodni članki

Konec jedrske energije

Matjaž Valenčič

Načrtovanje in oprema kopalnic

Matjaž Valenčič

Miti in resnice o ogrevanju

Matjaž Valenčič

Komentiraj