Energijska neodvisnostFinančno svetovanje o gradnji in bivanjuIzpostavljeno

Nova energija za nove čase

Nova energija za nove čase

je drobna knjižica, ki opozarja na nujne spremembe v našem odnosu do energije. Knjižica predstavlja konkretne energijske rešitve, ki nas vodijo v nove čase. Ne predstavlja abstraktnih idej niti blodenj podnebnih aktivistov o dolžnosti drugih.

Nova energija in sončne elektrarne

Sončne elektrarne za samooskrbo so že uveljavljene na enostanovanjskih stavbah, čeprav jih je premalo. Sončne elektrarne za samooskrbo večstanovanjskih stavb so še primernejše, saj je specifična investicija nižja, ugodnejša je oddaja viškov elektrike v omrežje, ukrep pa lahko rešuje tudi energetsko revščino. Če k temu dodamo še možnost hranjenja viškov elektrike v akumulatorjih in kombinacijo z e-avtomobili, dobimo zasnovo aktivnih porabnikov in temelj energijske samozadostnosti oziroma neodvisnosti.

Predstavljena je prva sončna elektrarna na večstanovanjski stavbi. Zakonodaja je tovrstnim rešitvam formalno naklonjena, administrativne ovire je možno odpraviti, osveščeni solastniki zmorejo dovolj enotnosti za skupno naložbo. Vendar ena lastovica še ne prinese pomladi. Zato je pobuda ZENS o spodbujanju tovrstnih investicij dobrodošla.

Veliko majhnih sončnih elektrarn v samooskrbi bo obvarovalo uporabnike pred podražitvami elektrike, prispevalo k proizvodnji čiste in okolju prijazne elektrike ter znižalo emisije osovraženega ogljikovega dioksida.

Nova energija zamenjave električnega grelnika vode s toplotno črpalko

V individualnih stavbah so toplotne črpalke za segrevanje vode že uveljavljene, v večstanovanjskih še ne.

Da ponovimo, toplotna črpalka omogoča, da se voda segreje s toploto okolice. Z vsako kilovatno uro elektrike, ki je potrebna za delovanje toplotne črpalke, prejme voda približno pet kilovatnih ur toplote.

Segrevanje vode s toplotno črpalko je do pet krat cenejše kot z elektriko, manjša je raba elektrike, razbremenjene so elektrarne in daljnovodi, obremenjevanje okolja je manjše.

Investicija ni majhna, vendar se povrne v štirih do šestih letih. Najkasneje po vračilu investicije se stanovalcem nariše nasmeh na obrazih, saj bo pričakovani letni prihranek znašal približno 500 € za vsako stanovanje.

Nova energija za polnilnice električnih vozil ob večstanovanjskih stavbah

Vedno več je električnih avtomobilov, ki nudijo nedvomne prednosti pri vsakdanjih vožnjah. Do službe in nazaj, v trgovino in na prostočasno dejavnost, vsak dan približno 50 do 100 km. Lastniki individualnih stavb si lahko čez noč napolnijo baterijo ob svojih stavbah. Kje pa stanovalci večstanovanjskih stavb? Na javnih polnilnicah? V službi?

Predstavljen je projekt tehničnih rešitev za električne polnilnice v večstanovanjskih stavbah. Nov električni priključek, urejanje odnosov z etažnimi lastniki, obračun rabe elektrike in delitev stroškov. Rešitev je preprosta in varna.

Predstavljene polnilne rešitve so namenjene stanovalcem enostanovanjskih in večstanovanjskih stavb. Da se bodo lažje odločili za nakup električnega avtomobila, za cenejšo in okolju prijaznejšo mobilnost.

Nova energija in prezračevanje

Prezračevanje tesnih stavb je nujno za zagotavljanje ugodnega bivanja. Naj bo kakovostno in energijsko učinkovito.

Pravilno prezračevanje odvaja iz prostorov nečistoče, vlago in neprijetne vonjave, dovaja pa svež, neobremenjen zrak. Zagotavlja primerno vlažnost, temperaturo in gibanje zraka, hkrati pa prepreči razvoj plesni, zadrži prašne delce in ohranja toploto.

ZENS predlaga financiranje vzorčnih projektov iz podnebnega sklada

Predstavljene štiri možnosti nove energije omogočajo vrsto prednosti za stanovalce večstanovanjskih stavb. Pomenijo več kot le zmanjšanje rabe energije ob hkratnem izboljšanju kakovosti bivanja. Skupna priprava tople vode, sončne elektrarne, polnilnice za e-mobile in kakovostno prezračevanje lahko v celoti nadomestijo rabo elektrike. Boljše, cenejše in prijaznejše. Veliko malih prispevkov v čistejše okolje bo krepko zmanjšalo obremenitve okolja s toplogrednimi plini.

Avtorji Robert Jelenc, Andrej Jordan in Zorica Sekulić

Investicija v 100 vzročnih projektov ne bo poceni. Jo bo možno pokriti iz sredstev podnebnega sklada? Predlog ZENS je, da se iz neporabljenih sredstev podnebnega sklada nameni 10 milijonov evrov za postavitev 100 vzorčnih projektov na izbranih objektih, v sodelovanju z EKO skladom.

Nove priložnosti

Stroka je ponudila rešitev, kako zmanjšati rabo energije, znižati emisije toplogrednih plinov, znižati stroške,  zmanjšati energetsko revščino in izboljšati kakovost bivanja. Pred nami je nova energija za nove čase.

Sorodni članki

Prozoren trik

Matjaž Valenčič

Emisije osebnih vozil

Matjaž Valenčič

Zemeljski plin za ogrevanje

Matjaž Valenčič

Komentiraj