Strokovni vodja

strupej
Neodvisni energetski strokovnjak Matjaž Valenčič, dipl. inž. str.

Mnogo let svetujem občanom o rabi in vzdrževanju stanovanjskih stavb pa tudi o gradnji ali prenovi.  Poudarek dajem na kakovostno in zdravo bivanje, cenovno učinkovitost in skladnost z okoljem, torej dobro, poceni in prijazno. Nasveti so strokovni, vendar razumljivi, prilagojeni vsakemu uporabniku. Skupaj dvigujemo bivalno kulturo. Delam kot neodvisni energetski strokovnjak, energetski svetovalec, lovec na urbane legende, publicist, predavatelj, pobudnik gradnje sončnih elektrarn, strokovni vodja Zavoda energetsko svetovanje in še marsikaj.

Sem soavtor knjige “Priročnik za povečanje energijske učinkovitosti stavb”, ki je izšla leta 2011 (COBISS.SI-ID – 260140800). Kot zunanji strokovni sodelavec že vrsto let objavljam strokovne in poljudne članke v reviji EGES,  izjemno dobro sodelujem tudi z ostalimi mediji (Večer, Finance, Varčujem z energijo, RTV Slovenija in drugimi).

Združujem strokovnjake s področja rabe obnovljiv virov, učinkovite rabe in bivalnega okolja. Skupaj smo ustanovili Slovensko društvo za sončno energijo SLOSE in Združenje neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic ZIEI. Združeni smo močnejši.

Aktivno delujem v strokovnih organizacijah:

 • Inženirska zbornica Slovenije IZS
 • Slovensko društvo za sončno energijo SLOSE
 • Združenje neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic ZIEI
Delujem na naslednjih področjih:
 • Neodvisni strokovnjak po Energetskem zakonu
 • Strokovnjak trajnostne gradnje DGNB
 • Neodvisni strokovnjak z licenco za izdelovanje energetskih izkaznic stavb
 • Neodvisni strokovnjak z licenco za izdelovanje rednih pregledov klimatskih sistemov
 • Termografist ITC Infrared Training Center z licenco 1. stopnje
 • Projektant za toploto iz biomase z licenco projekta GEF

Kaj boste pridobili s spremljanjem naših nasvetov?

 • Nasvete o zagotavljanju kakovostnih in zdravih bivalnih pogojev. Ni dovolj, da je stanovanje toplo, mora biti tudi zračno, svetlo, mirno, udobno…
 • Nasvete o rabi obnovljivih virov energije, o sodobnih ogrevalnih sistemih, vgradnji in rabi…
 • Nasvete ob načrtovanju gradnje ali prenove stanovanjske stavbe. Pravočasna informacija obvaruje investitorje pred napačno odločitvijo in nepotrebnimi stroški.
 • Svetovanje o pridobivanju finančnih sredstev. Vse več je ustanov, ki investitorjem nudijo finančna sredstva, pogoji pa se razlikujejo. Argumentirani nasveti o stroškovni učinkovitosti ukrepa omogočijo, da sprejme investitor pravo odločitev.
 • Svetovanje ob zamenjavi oken. Investitorji se lotijo zamenjave oken brez izkušenj, njihove odločitve pogosto niso optimalne. Nasvet pred zamenjavo in strokovni nadzor ob zamenjavi zagotavljata, da so izbrana ustrezna okna in da so pravilno vgrajena.

Dodatne storitve

 • Izdelujem energetske izkaznice stavb in redne preglede klimatskih sistemov za objekte po celi Sloveniji. Cena energetske izkaznice je neznatna v primerjavi s prihranki, ki jih uporabniki dosežejo z upoštevanjem njegovih nasvetov.
 • Svetujem, kako  bolje in ceneje bivati, s poudarkom na kakovosti bivanja in ekonomičnosti ukrepov.
 • Računam korekturne faktorje za izenačitev vpliva lege posameznih delov v stavb pri obračunu ogrevanja po dejanski porabi. Še več, stanovalcem svetujem, kako s spremembo bivalnih navad znižati stroške ogrevanja ob enakem bivalnem udobju.
 • Izdelujem energetske preglede stavb, elaborate gradbene fizike, termografske analize stavb, redne preglede klimatskih sistemov, strokovni nadzor strojnih instalacij in sodelujem pri celovitih obnovah stavb.
 • Pravočasno me pokličite za nasvet o izbiri in menjavi oken, o vgradnji mehanske prezračevalne naprave, o menjavi ogrevalnega sistema ali o izbiri toplotne črpalke, o vgradnji sončne elektrarne za samooskrbo,  o toplotni izolaciji stavbe, vgradnji klimatske naprave ali o drugih nameravanih ukrepih. Raje svetuje o pravilni izvedbi ukrepa kot o odpravi napak nestrokovnega ukrepa.
 • Dajem popolno garancijo na svoje delo.

Kot neodvisni energetski strokovnjak vam nudim nasvete, kako izboljšati kakovost bivanja, znižati stroške in zmanjšati rabo energije. Čeprav sem že upokojen, namenim velik del svojega prostega časa nenehnemu izobraževanju in usposabljanju na področjih, ki združujejo udobno in zdravo bivanje z rabo energije. Svoja znanja nesebično delim, saj se zavedam, da z vsakim nasvetom tudi sam pridobim dragoceno izkušnjo.

Vsi podatki na spletni strani so pridobljeni iz lastnega arhiva ali javno dostopnih virov. Če menite, da katerikoli podatek ali objava krši avtorske pravice tretje osebe, nam prosim sporočite, da ga umaknemo.

matjaz.valencic@gmail.com   041-796-761

Kontakt