OknaTrajnostna gradnja

Obnova oken

Obnova oken je pomembna

Okna so več kot odprtina v steni, skozi katero prihajata dnevna svetloba in svež zrak. So eden izmed bistvenih elementov vsake stavbe, saj omogočajo vidni stik z okolico in povezovanje človeka z naravo, zagotavljajo dnevno osvetlitev prostorov, zajem sončne energije in prezračevanje prostorov ter nudijo zaščito prostorov pred neprijetnimi vplivi okolice. Povezujejo zunanjost in notranjost. Odločilno vplivajo na izgled stavbe. Okna morajo ustrezati tudi zahtevam zaščite pred mrazom ali vročino, hrupom, vetrom, dežjem, vandalizmom, neprijetnimi pogledi… Sodobna okna so temeljni element energijsko učinkovite gradnje.

Stara okna nudijo veliko manj, kot danes pričakujemo od njih. Vendar ni nujno, da jih zamenjate. Pogosto zadošča obnova oken, ne menjava.

Okno je več kot odprtina

Več je mejnikov v razvoju oken. Začetki segajo v pradavnino, ko so bivališča imela odprtino v južni steni. Pozimi je nizko sonce sijalo daleč v prostor, poleti pa je nadstrešek varoval prebivalce pred žgočim soncem. Odprtina z nadstreškom, obrnjena proti jugu, je na severni polobli že tisočletja osnovno načelo pasivne gradnje.

Odprtina v steni ima precej slabosti, največja je izguba toplote. Zato so jih v hladnem in vetrovnem vremenu sprva zastirali, kasneje pa zaprli s fiksnimi, prosojnimi sloji papirja, kože ali stekla.

Kako učinkovito privarčevati?

Pretežni del leta so zunanje temperature prenizke za udobno bivanje v prostorih, zato prostore ogrevamo, dovedena energija pa prehaja iz zgradbe v okolico. Toplotne izgube in stroške zaradi izgub je potrebno zmanjšati. Skupne izgube skozi okna (transmisijske in ventilacijske) lahko dosežejo tudi več kot polovico vseh toplotnih izgub stavbe. Če so okna še dobro ohranjena, jih lahko obnovite, ni jih potrebno zavreči. Obnova oken je relativno enostaven, poceni in učinkovit ukrep.

Vrste zasteklitve

Okna so dolgo časa imela le enojno steklo. Leseno okno z enojno zasteklitvijo je bilo v naših krajih pogosto do začetka prejšnjega stoletja. Pozimi se je steklo ohladilo pod temperaturo zmrzišča in na njih so nastajale slikovite ledene rože. Vrednost toplotne prehodnosti je med 4 in 5 W/m2K.

Pred kakšnim stoletjem so pri nas začeli vgrajevati dvojna okna, kot jih še danes imajo starejše meščanske hiše, notranje okno se odpira navznoter, zunanje pa navzven. Izvedenka tega je škatlasto okno, pri katerem sta zunanje in notranje okno povezana z masivnim okvirom, krila pa se odpirajo navznoter. Ujeta mirujoča plast zraka je toplotni izolator. Vrednost toplotne prehodnosti je okoli 2,2 W/m2K.

V stavbah vidimo stara okna z enojnim steklom in toplotno prehodnostjo 5 kWh/m2a in sodobna nizko-energijska okna toplotno prehodnostjo 0,5 kWh/m2a. Na pogled ne bistveno drugačna vendar desetkrat učinkovitejša.

Vezano okno je pocenitev škatlastega pri nekoliko slabših toplotnih lastnostih: krilo je sestavljeno iz dveh delov, ki imata skupno vrtišče in sta povezana. Mehanizem omogoča ločitev obeh delov za potrebe čiščenja. Pravzaprav je vezano okno enojno z dvema ločljivima šipama. Vrednost toplotne prehodnosti je okoli 2,3 W/m2K, slabše, kot pri škatlastem, saj je mirujoča plast zraka tanjša.

Naslednja pocenitev pri še nekoliko slabših toplotnih lastnostih predstavlja izolacijsko okno, enojno okno z dvojnim steklom, razvito leta 1930, znano pod imenom termopan. Dve stekli, prilepljeni okoli distančnika, preprečujeta vstop vlagi ali nečistočam v medstekelni prostor. Vrednost toplotne prehodnosti je okoli 2,5 W/m2K.

 

Izolacijsko okno: UW=2,5 W/m2K

Sedanja nizkoenergijska okna so na pogled podobna izolacijskim oknom, vendar imajo namesto izolacijskih stekel energijsko učinkovita stekla. Toplotna prehodnost energijsko učinkovitih stekel je pod 1,3 W/m2K, kar je posledica celovitih konstrukcijskih rešitev: žlahtni plin v medstekelnem prostoru, nizkoemisijski nanos na notranji strani stekel, energijsko učinkoviti distančnik, toplotno izolativni okenski okvir in krilo, sintetična tesnila… Vrednost toplotne prehodnosti komercialno dosegljivega okna so okoli 1,0 W/m2K, pet krat bolje kot enojna zasteklitev, na tržišču pa so tudi okna s toplotno prehodnostjo 0,5 W/m2K. Razvoj se nadaljuje, z vakuumskimi stekli VIG imajo okna toplotno prehodnost pod 0,3 W/m2K.

Nizkoenergijsko okno: UW=1,3 W/m2K

Za povečanje izolativnosti oken je možno sestaviti več šip, ampak to povzroča več težav kot prednosti. Do začetka tega tisočletja, ko so se uveljavila energijsko učinkovita stekla, so bila okna najšibkejši člen v toplotni zaščiti stavb. V zadnjih letih pa opažamo silovit razvoj na področju okenskih stekel. Skoraj nevidne spremembe okenskega stekla so izboljšala izolativnost oken za nekajkrat. Bistvene spremembe, ki so povečale energijsko učinkovitost stekel, so:

  • na notranje strani stekel je nanesena skoraj nevidna kovinska plast, ki prepušča svetlobo in preprečuje uhajanje toplote skozi okno;
  • med stekli je žlahten plin, ki omejuje toplotne izgube skozi stekla;
  • stekli povezuje energijsko učinkovit distančnik iz umetne mase, ki znižuje topotne izgube skozi rob stekla;
  • steklo je vgrajeno globlje v okenski profil, kar zmanjšuje vpliv roba stekla.

Seveda opažamo silovit razvoj tudi na okovju, okenskih profilih, tesnilih in drugih sestavnih delih oken. Nova okna imajo nedvomno veliko prednosti, vendar niso poceni, zamenjava tudi ni enostavna. Obnova oken je dostikrat cenovno učinkovitejši in primernejši ukrep.

Senčila in nadstreški

Poleti je treba preprečiti pregrevanje stavbe. Učinkovit ukrep je zastiranje prosojnih površin stavbe, da v stavbo ne prodira sončno sevanje. Izbrana senčila ne smejo okrniti drugih funkcij okna, zlasti vidnega stika z okolico. Glede na vrsto prostorov izberite tip senčil, ki nudi največji kompromis med možnim in potrebnim. Senčilo naj bo vgrajeno na zunanji strani. Na vzhodni in zahodni strani stavbe so primerne žaluzije in screeni, na južni strani pa zadošča dovolj velik nadstrešek.

Obnova oken in trajnost

V standardih vzdrževanja stavb in stanovanj piše, da imajo lesena okna uporabno dobo med 40 in 50 let, kakovostna lesena okna pa zdržijo, ob skrbnem vzdrževanju še veliko dalj časa. Niso redka macesnova okna, ki so ob minimalnem vzdrževanju še po 100 letih nespremenjena. Kdor podleže modni muhi menjave oken in zamenja stara dobro ohranjena okna z novimi, dela veliko napako. Po nepotrebnem troši denar, hkrati pa si poslabša kakovost bivanja. Ni potrebno poudariti, da je kakovostna stavba zgrajena iz sistemov, ki se dopolnjujejo. Stare stavbe so bile prilagojene netesnim oknom. Ko lastnik namesto njih vgradi tesna okna, poslabša bivalne pogoje, saj prepreči naravno prezračevanje skozi netesnosti. Po vgradnji tesnih oken morajo stanovalci spremeniti svoje bivalne navade in vsaki dve uri intenzivno prezračiti ali pa vgraditi mehansko prezračevalno napravo.

Obnova oken, ne zamenjava

Če imate stara, a ohranjena okna, jih lahko posodobite. Navodila za obnovo oken so odvisna od tipa oken. Enojna okna z enojnim ali izolacijskim steklom pomladite tako, da zamenjate zasteklitev z energijsko učinkovito. Seveda je potrebno tudi popraviti okovje in tesnjenje, vendar je obnova oken neprimerno cenejša od zamenjave oken. Pri škatlastih ali dvojnih oknih je primerno, da zamenjate notranje steklo z energijsko učinkovitim, pri vezanih pa je malo več dela, mizar naj krila spoji tako, da bodo okna enojna, v ležišče zunanje šipe pa naj vgradi energijsko učinkovito steklo.

Naj bo energijsko učinkovita zasteklitev dvojna ali trojna? Dvojna učinkovita zasteklitev z vrednostjo prevodnosti zasteklitve Ug =1,0 W/m2K je v večini primerov primernejša kot trojna, saj dvojno steklo spušča v stavbo več svetlobe in energije sonca kot trojno. Čeprav so toplotne izgube dvojnega stekla večje kot trojnega, je energijska bilanca razlike dobitkov in izgub pozitivna, razen na severni strani. Dvojna zasteklitev je tudi lažja od trojne, starih oken pa ni primerno dodatno mehansko obremenjevati.

Kako obnova oken izboljša staro okno?

Učinkovita lesena okna imajo nekoliko močnejši lesen okvir kot obstoječa, vendar povsem drugačno zasteklitev, čeprav se na pogled komaj opazi razlika. Z vgradnjo energijske zasteklitve namesto obstoječe lahko zelo izboljšate toplotne lastnosti svojih oken. Toplotna prehodnost izolacijskega stekla je približno 2,5 W/m2K, energijsko učinkovita stekla pa imajo toplotno prehodnostjo Ug pod 1,1 W/m2K. Če so okna čvrsta, lahko samo z zamenjavo zasteklitve več kot razpolovite transmisijske toplotne izgube skozi okna, zaradi vgrajenih tesnil pa se krepko zmanjšajo tudi ventilacijske toplotne izgube.

Ohranjanje starih dobrih oken ima več prednosti. Ne le družbene in okoljske, saj se s ponovno uporabo zmanjša količina odpadkov.

Obnova oken zmanjša gradbene odpadke

Pridobite predvsem vi. Ni potrebnih velikih gradbenih posegov, ki lahko poškodujejo fasado in okenske špalete, ni potrebno zamenjati okenskih polic in obstoječih senčil niti ni potrebno beljenje celega stanovanja. Pa še ena prednost je, obnova oken ne zmanjša svetle površine stekel.

Nova okna so praviloma manjša od starih in imajo manjšo svetlo površino stekel. Okenski okvirji novih oken so praviloma debelejši od starih. Nova energijsko učinkovita stekla so rahlo temnejša od starih. Ko vse tri značilnosti novih oken seštejemo, ugotovimo, da imajo zamenjana okna manjšo svetlo površino stekel, stekla pa so temnejša. Z drugimi besedami, po zamenjavi oken je v prostoru bolj temno. Na to vas pred zamenjavo oken nihče ne opozori, morda tega niti opazili ne boste, le proti večeru boste malo prej prižgali luč.

Vendar, pred vsako odločitvijo mora biti narejen strokoven izračun, tudi pred obnovo oken. Strokovnjaki vam lahko svetujemo.

Kako obnova oken poveča tesnjenje?

Tesnost oken in balkonskih vrat enostavno preizkusite tako, da med krilo in okvir vstavite list papirja. Če ga pri zaprtem oknu z lahkoto izvlečete, je tesnjenje zelo slabo. Tesnost lahko preverite tudi z dimom kadilne palčke, ne s svečo.

Okna, ki so še dobra, lahko zatesnite tako, da v okvir vgradite trajno mehko silikonsko tesnilo. Obnova oken z montažo silikonskih tesnil (izdelava utorov in vgradnja tesnil) je hitra, čista in brezprašna, vendar naj jo opravi strokovnjak. Monter z ročnim rezkalnikom izdela droben utor v okenski ali vratni okvir in vanj brez lepljenja vstavi silikonsko tesnilo. Po montaži tesnila in nastavitvi okovja, kar je narejeno v enem dnevu, se okna zapirajo in tesnijo kot nova. Mehansko vgrajeno silikonsko tesnil ni občutljivo na barvo; ko boste okno prebarvali, silikonsko tesnilo enostavno obrišite.

Samolepilna tesnila, ki so na voljo v trgovinah in jih lahko sami nalepite, niso trajna rešitev, saj kmalu odstopijo ali otrdijo. Tudi gumijasta tesnila, ki so nekoliko cenejša od silikonskih, so slaba izbira, v nekaj letih otrdijo in pod vplivom svetlobe razpadejo.

Obnova oken in vrat je še posebno primerno takrat, ko zamenjava oken ni dovoljena, ni možna ali ni stroškovno upravičena (spomeniško varstvo, najemniška stanovanja, stanovanja v blokih), saj ukrep pripomore k učinkoviti rabi energije in poveča kakovost bivanja prostoru. Cena obnove oken je v primerjavi s stroški, ki nastanejo pri zamenjavi oken, zanemarljiva.

Katero okno je primerno?

Če je možno, ohranite in posodobite obstoječe okno. Lesena okna imajo tudi to prednost, da jih lahko spreten mizar obnovi, zamenja dotrajano letev in vgradi novo okovje. Če pa je potrebno okna zamenjati, je izbira težka. Na trgu je tako velika ponudba dobrih proizvodov (in še večja slabih), da nakup ni enostaven. Naj pri zamenjavi oken izbirajo čustva? Raje ne. Pri izbiri materiala za okenski okvir priporočamo, da pridobite oceno vpliva na okolje čez celotno dobo uporabnosti. To naj bi bili enostavno dostopni podatki za načrtovanje sonaravne gradnje. Vendar je potrebno podatke pazljivo prebrati, vsak ponudnik nekoliko poudari prednosti, o slabostih pa je raje tiho. Najmanj škodljiv vpliv ima okno iz lesa, ob proizvodnji lesenih oken se sprošča manjša emisija škodljivega CO2 kot pri proizvodnji oken iz PVC ali aluminija, pa tudi manj drugih škodljivih emisij. Kaj pa ob normalni uporabi? Leseno okno je potrebno večkrat zaščititi pred vremenskimi vplivi z raznimi kemikalijam, ki lahko kvarno vplivajo na bivalno okolje, poglejte še podatke za te kemikalije. Po drugi strani pa proizvajalci PVC profilov dodajajo v material ftalatna mehčala. Med PVC-jem in dodanimi ftalati ni kovalentne vezi, mehčala se hitro in trajno sproščajo v okolje. Ozaveščenost javnosti o uporabi PVC-materialov in ftalatov je visoka na področju igrač, pri izdelkih za nego otrok, pri kozmetičnih proizvodih ter v izdelkih in snoveh, ki prihajajo v stik z živili. Uporaba določenih vrst ftalatov je v omenjenih izdelkih tudi zakonsko omejena ali celo popolnoma prepovedana. Inšpekcija nas redno obvešča, kateri proizvod je umaknjen iz prodaje zaradi prevelike vsebnosti nedovoljenih kemikalij. Vendar se lahko ista vrsta ftalatov pojavi tudi v okenskih profilih, za gradbene proizvode ni omejitev. Pred nakupom PVC oken preverite, ali so v plastične profile vgrajena mehčala, ki so za igrače, kozmetiko ali posodo prepovedana, proizvajalec vam je to dolžan sporočiti. Če so, razmislite, ali je za otroka bolj nevaren avtomobilček, ki ga v kakšnem tednu izgubi ali veliko okno, ki bo njemu in vam delalo družbo nekaj desetletij.

 

Sorodni članki

Samooskrba v praksi

Matjaž Valenčič

Navadna ali RAL montaža oken?

Matjaž Valenčič

Vgradnja okenskih polic

Matjaž Valenčič

2 komentarja

Zdenka Wicher 26. novembra, 2023 at 17:35

Zanimamo se za menjavo stekel na lesenih oknih s križem, starih 23 let.

Reply
Matjaž Valenčič 27. novembra, 2023 at 11:54

Čestitamo za vašo odločitev, da boste obstoječa okna ohranili in posodobili. Na spletu boste našli več ponudnikov za obnovo oken. Preverite njihove reference.

Reply

Komentiraj