IzpostavljenoPrezračevanje

Politične zdrahe prezračevanja

Povabljeni smo bili na 51. nujno sejo odbora Odbora za zdravstvo s točko dnevnega reda “Nujna uvedba dodatnih ukrepov za omejevanje širjenja virusa Covid-19“, 502-01/21-0028/0001«, zahteva in dodatno vabljeni. Za povabilo se sklicateljem iskreno zahvaljujemo. Dobili smo možnost, da ne le poslušamo temveč tudi predstavimo svoje strokovno podprte poglede. Čeprav je bilo pričakovano, da bodo politične zdrahe prezračevanja preglasile strokovna usklajevanja, smo se seje z veseljem udeležili. Vsak kamenček v mozaiku pravilnega prezračevanja pripomore k celotni sliki, čeprav je del mozaika v politični megli. Ni važno, kakšne barve je mačka, važno je, da lovi miši.

Z veseljem smo se odzvali vabilu.

Spremljanje seje, dobronamerno sklicane na pobudo nekaterih poslancev, je bilo zanimivo. Preslišati je bilo treba bodice in puščice, spregledati brce pod mizo. Res je, da je seja trajala le dobre tri ure, razgaljena pa je bila vsa beda razumevanja kakovosti bivanja. Dokler bodo strokovne odločitve predlagali in sprejemali politiki, ki imajo miselnost iz srednjega veka, bodo prezrti aktualni predlogi.

Neverjetno, koliko zlobe je možno zaviti v sladke besede. Menda je Čapek zapisal: “Kruti sovražnik je srdito streljal na naša letala, ki so mirno letela in metala bombe na njegove vasi.” Je bil tak anahronizem tudi v predlogu sklicatelja seje? Ko sta si dikcija in pomen v nasprotju, je racionalno razumevanje drugačno kot iracionalno.

Sklicatelj in zagovorniki nujne seje so na strokovnem področju delovali zelo nebogljeno. Očitki med razpravo, da je vlada spregledala maturante, ki bodo več ur opravljali maturitetni izpit v neprezračenih prostorih, kažejo na nepoznavanje predlogov NIJZ. Od konca letošnjega januarja že veljajo higienska priporočila NIJZ, ki naj bi jih v šolah poznali in upoštevali. Na strani 10 teh higienskih priporočil je tudi podrobno predlagano prezračevanje prostorov med maturo.

Strokovna predstavitev

Naša strokovna stališča je predstavil mag. Bojko Jerman, UDIA, kot predstavnik nevladne organizacije. Njegov nastop je možno spremljati od 56:13 do 1:03:39.

Energetske sanacije in subvencija za energetske sanacije naj vključujejo tudi urejeno prezračevanje.
Očitno je bil Bojko Jerman dovolj prepričljiv, da je Odbor za zdravstvo soglasno podprl priporočilo Vladi, da nemudoma okrepi kampanjo ozaveščanja o nujnosti ter potrebni intenzivnosti prezračevanja prostorov.

Poudarki:

 • Zrak je nekaj posebnega, brez barve, vonja in ekonomske cene.
 • Ocenjevanje kakovostnega bivalnega okolja je težka.
 • Predstavniki naložb v javnih stavbah se pogosto delajo pomembne in zagovarjajo svoja subjektivna stališča, ne stroke. Iz (ne)razumljivih razlogov želijo zniževati investicije na področjih, na katera se ne spoznajo. Pri prezračevanju javnega sektorja diktirajo projektantom, kako poenostaviti, ne glede na pravilnost in primernost. Rezultati so katastrofalni. Projektanti morajo pogoltniti knedl in ubogati investitorja.
 • Zakonodaja na področju prezračevanja je slaba, vendar dovolj dobra, če bi jo upoštevali.
 • Nadzora kakovosti notranjega zraka ni.
 • Inšpekcijski organ na področju prezračevanja ni določen. Po Zakonu o Graditvi objektov (ZGO-1), ki je veljal do 1.6.2018, je bila za nadzor nad prezračevanjem v stavbah zadolžena gradbena inšpekcija, ki tega niti ni znala delati niti tega ni počela na tehničnih prevzemih. Od 1.6. 2018 velja Gradbeni zakon, v katerem je nadzor nad tem poverjen “pristojnemu” inšpektoratu… Torej še v bodoče nihče ne bo bdel nad tem, dokler ne bo določeno, kdo je tisti “pristojen”.
 • Večina novih objektov nima ustreznega mehanskega prezračevanja, brez mehanskega prezračevanja se ne da doseči kakovostnega notranjega zraka.
 • Slovenija je uvrščena med države z najslabšo kakovostjo notranjega zraka.
 • Tehničnih sistemov prezračevanja je veliko, vendar ni priporočil niti navodil. Veliko je možnosti, dobrih in slabih. Običajno odloča cena naložbe, ne glede na primernost in na stroške v življenjski dobi stavbe.  Zlasti covid je razgalil slabosti neprimernih prezračevalnih sistemov.
 • Pristojno ministrstvo naj izda obvezno razlago projektiranja in spremljanja kakovosti notranjega zraka. Imamo množico neodvisnih strokovnjakov za RPKS, ki so usposobljeni tudi za preglede prezračevalnih sistemov, pa so prezrti.
 • MOP naj posodobi pravilnik o prezračevanju, skupaj z IZS. Tudi standard z obvezno uporabo SIST DIN 1946-6 bi lahko aktualizirali in prevedli, čas bi že bil, po več kot 20 letih. Država naj določi, katero ministrstvo je pristojno: MZ, MOP ali, MzI? Poleg tega naj določi, katera inšpekcija je pristojna.
 • Energetske sanacije pod MzI naj se ne izvajajo brez prenove klime, spodbude v prenove stavb bi morale pogojevati tudi prenove prezračevalnih sistemov.

Razprava

Razprava je bila slikovita, splačalo se je pazljivo poslušati. Vprašanje pa je, ali je bila plodna.  Občasno je spominjala na legitimne poizkuse opozicije za rušenje oblasti, torej so prevladovali politični razlogi nad strokovnimi. Kdor pogosto spreminja svoje izjave in nekaj časa trdi, da morajo ukrepe voditi epidemiologi drugič pa poziva, da ob epidemiologih sodelujejo pedagogi, socialni delavci, psihologi, praktiki in drugi strokovnjaki, izgubi verodostojnost.

Res je, da se strokovni pogledi na preprečevanje širjenja COVID razlikujejo. Vsekakor so pogledi strojne stroke, ki obravnavajo omejevanje širjenja virusov v zaprtih prostorih in v prezračevalnih sistemih, razlikujejo od pogledov medicinske stroke, ki obravnava možnost okužbe z virusi, ko že vstopijo v telo. Tudi različno poimenovanja nosilcev virusov, kapljični, aerosolni ali aerogeni prenos, povzroča napačno razumevanje in zmedo med nestrokovnjaki.

Prav tako prebiramo različno literaturo in si nismo enotni, ali je primerna zračna vlaga za preprečevanje širjenja koronavirusov SARS-CoV-2 v prostoru od 40% do 60% ali od 50% do 70%.

Foto FB
Korektna debata je včasih zašla na spolzka tla in je spominjala na kradljivca, ki kriči: držite tatu! Je bila današnja skrb opozicije, po vseh nasprotovanjih ukrepom za omejitev širjenja okužbe, res iskrena ali le en od poizkusov diskreditiranje delovanja vlade?
Slišali smo tudi pripombe o vlogi preleta letal, o potrebi nošenja mask v gozdovih, o razlikovanju mask 2 in 3 ter podobne pripombe, ki niso bile povezane s prezračevanjem prostorov.

Na seji smo slišali, da je ukrep prezračevanja nujen, splošno, ne le zaradi covida. Kritika na covid prezračevanje, da se ni nič naredilo, ni korektna. Sprejeta in objavljena so priporočila NIJZ za covid prezračevanje, veliko je teh priporočil, slikovnih in vsebinskih. Ukrepi prezračevanja za omejevanje širjenja okužb so biil s strani NIJZ jasni, se pa o njih premalo govori in piše. Ostaja upanje, da slednjič to slišijo tudi mediji in da bodo te ukrepe popularizirali.

Posamezna navodila NIJZ za varno igranje glasbenih instrumentov so nekoliko nenavadna. Ne predstavljamo si zareze na maski glasbenice ali glasbenika, ki igra prečno flavto. Vendar je dobro, da so ta navodila prišla v družbena omrežja. Morda so zaradi tega postala vsa navodila in priporočila za izvajanje posameznih dejavnosti z namenom preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so na spletni strani NIJZ, dostopnejša.

Med splošno populacijo so na področju promocije prezračevanja podobne dezinformacije kot na področju nošenja mask. Oboje je potrebno, prezračevanje in maske, čeprav mnogi govorijo drugače. Nerodno pa je, ko neobveščeni posamezniki zasedejo odgovorne funkcije in s tega položaja vplivajo na strokovne odločitve.

Slišali smo konkretno pripombo, da nedavna umestitev prezračevanja z rekuperacijo v študentskem domu ni bila primerna, saj so uporabniki kljub temu odpirali okna in posledično sistem ni pravilno deloval. Kaj pa je vzrok, da sistem ni deloval? So bili uporabniki pravilno informirani in motivirani za pravilno rabo prostorov? Zgledi iz tujine so nam lahko v poduk: v podobnem objektu so uporabnike obvestili, kako uporabljati bivalne prostore, poleg tega pa so na okna namestili stikala; pri odprtem oknu ni delovalo ogrevanje niti prezračevanje prostora; uporabniki so se takoj naučili uporabljati posodobitve.

Osnovna naprava za prezračevanje je okno, se strinjamo. Kjer pa to ne zadošča, naj bo prezračevanje zagotovljeno drugače.

Glasovanje

Predlagani sklepi, razen 3., so bili zavrnjeni:

 1. Odbor za zdravstvo priporoča Vladi, da pripravi oziroma dopolni celovito strategijo ter akcijski plan obvladovanja epidemije, s katerima bodo opredeljeni ukrepi, ki so izvedljivi takoj, preventivni ukrepi, ki so potrebni za obvladovanje oziroma za zajezitev epidemije pred morebitnim novim jesenskim izbruhom ter dolgoročnejši ukrepi, namenjeni obvladovanju epidemij v prihodnosti. Za 8, proti 10
 2. Odbor za zdravstvo priporoča Ministrstvu za zdravje, da popolni svojo Strokovno svetovalno skupino, zlasti s strokovnjaki ustreznih inženirskih ter morebitnih drugih strok, ki bi lahko s svojim znanjem in izkušnjami doprinesli k zajezitvi oziroma obvladovanju epidemije COVID 19. Za 8, proti 10
 3. Odbor za zdravstvo priporoča Vladi, da nemudoma okrepi kampanjo ozaveščanja o nujnosti ter potrebni intenzivnosti prezračevanja prostorov. za 18, nihče proti
 4. Odbor za zdravstvo priporoča Vladi, da v sodelovanju z ustrezno inženirsko in drugo stroko prilagodi in posodobi standarde prezračevanja javnih, stanovanjskih in drugih zgradb, ter pripravi okvirni načrt sanacije obstoječih zgradb, ki imajo neustrezno ventilacijo ter pri tem prioritetno obravnava javne zdravstvene ustanove, javne socialnovarstvene zavode ter javne vzgojno-izobraževalne ustanove in v ta namen načrtuje in zagotovi potrebna finančna sredstva. Za 8, proti 10
 5. Odbor za zdravstvo priporoča Vladi, da aktivira pristojne javne službe, da v najkrajšem možnem času in prioritetno opravijo meritve prezračenosti v javnih zdravstvenih ustanovah, javnih socialnovarstvenih zavodih ter javnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter nudijo tudi pomoč vsem omenjenim ustanovam pri pripravi načrtov učinkovitega prezračevanja. Za 8, proti 10
 6. Odbor za zdravstvo priporoča Vladi, da spodbudi ali uvede obvezno uporabo zaščitnih mask FFP2 na delovnih mestih, kjer upoštevaje naravo dela oziroma delovno okolje obstoji večja verjetnost Sirjenja okužb s COVID-19. Za 8, proti 10
To glasovanje je dokaz, da sta opozicija in pozicija lahko enotni.

Kaj smo se naučili iz te seje?

Naučili smo se, da ostajamo v temačnem srednjem veku. Še sreča, da niso predlagali prepovedali prezračevanja.

Upamo lahko, da bo vlada, kljub zavrnitvi nekaterih dobrih predlogov, ki so bili strokovno utemeljeni, poskrbela za posodobitev zakonodaje na področju kakovosti bivanja in zagotovila, da se bo ta pozitivna zakonodaja izvrševala. Do takrat pa bodo politične zdrahe prezračevanja zgolj mlatenje prazne slame.

Ne nazadnje, del stroke že od začetka epidemije opozarja na nujnost prezračevanja. Prezračevanje za COVID generacijo povzema tuja priporočila s konkretnimi navodili za prezračevanje šol, poslovnih stavb in stanovanjskih stavb. Kdo je tisti, ki bi moral taka navodila približati sleherniku?

Sorodni članki

Izpust radioaktivne vode v Fukušimi bi lahko bil precedens za podobna dejanja

Matjaž Valenčič

Hlajenje stanovanjskih prostorov

Matjaž Valenčič

Konec jedrske energije

Matjaž Valenčič

Komentiraj