IzpostavljenoJedrska energijaObnovljivi viri

Postopno opuščanje jedrske energije

Postopno opuščanje jedrske energije v Evropi je možno. Prispevek o tem je napisal Jan van Evert, urednik revije Nuclear Monitor.

Politiki iz Evrope in mnogih drugih držav so nedavno promovirali jedrsko energijo na konferenci v Bruslju, ki jo je organizirala Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA). Po besedah vodje IAEA Rafaela Grossija je jedrska energija rešitev za podnebne spremembe. Vendar pa je gradnja novih jedrskih elektrarn za pravočasno razogljičenje Evrope nerealna.

Evropski urad za okolje (EEB) je objavil poročilo “Nuclear Phase-out” (jedrska opustitev), ki dokazuje, da je postopno opuščanje jedrske energije skupaj s fosilnimi gorivi izvedljivo. Združljivo je celo s podnebnimi cilji, saj EU pospešuje uvajanje obnovljivih virov energije in varčevanje z energijo. K tej oceni prispeva več dejavnikov.

  • Prvič, glede na potrebo po hitrem zmanjšanju emisij iz energetskega sektorja EU v skladu s podnebnimi cilji, dolgi pripravljalni roki in zamude pri gradnji jedrskih elektrarn znatno povečujejo tveganje, da bodo prekoračili preostali ogljični proračun EU.
  • Drugič, zaradi visokih stroškov naložb in vzdrževanja jedrske elektrarne niso konkurenčne obnovljivim virom energije. To vodi v zelo močno odvisnost od javnega financiranja in s tem povezane politične zaostanke, ki bodo verjetno hitro zmanjšali sredstva za postopno opuščanje fosilnih goriv.
  • Tretjič, negotovosti glede varnosti jedrskih elektrarn in podnebne ranljivosti jedrskih reaktorjev, ki so odvisni od hlajenja rečne vode, povečujejo finančna bremena in zamude.

Poročilo temelji na energetskem scenariju, združljivem s Pariškim sporazumom-Paris Agreement Compatible (PAC). Obstajata dva glavna dejavnika za razogljičenje, ki sčasoma izpodrivata jedrsko energijo iz mešanice energetskih virov. Prvič, močno zmanjšanje povpraševanja po energiji zaradi ukrepov za učinkovitost in zadostnost, izboljšana krožnost in recikliranje ter elektrifikacija postopkov, ki trenutno temeljijo na fosilnih gorivih. Drugič, hitrejše uvajanje energije iz obnovljivih virov, ki nadomešča fosilna goriva in jedrsko energijo.

Omrežja, skladiščenje in upravljanje povpraševanja bodo povečali uporabo obnovljive energije za proizvodnjo električne energije. Pomembno se je zavedati, da je vloga jedrske energije v energetskem prehodu omejena. Jedrska energija trenutno malo prispeva k potrebam EU po energiji. Samo 12 od 27 držav EU proizvaja jedrsko energijo, kar predstavlja manj kot pet odstotkov končne porabe energije unije. Pot postopnega opuščanja jedrske energije PAC je v skladu z načrtovano upokojitvijo zastarelih evropskih jedrskih reaktorjev. Brez nadaljnjih razširitev bo večina obratovalnih zmogljivosti leta 2022 do leta 2040 dosegla upokojitveno starost. Kombinacija obnovljivih virov energije, varčevanja z energijo in orodij za prilagodljivost lahko zagotovi stabilno energetsko varnost in v celoti nadomesti fosilna goriva. Lahko celo nadomesti preostale jedrske elektrarne.

O prispevku in o izdajatelju

Jan van Evert je urednik Nuclear Monitor.

Celotno poročilo:

SUBSCRIPTIONS
10 issues
NGOs / individuals 67,50 Euros
Institutions / Industry 235 Euros
US and Canada: Contact NIRS for details
(nirs@nirs.org)
All other countries: Subscribe via the
WISE website
www.wiseinternational.org
ISSN: 2542-5439


CONTACTS
WISE
info@wiseinternational.org
www.wiseinternational.org


NIRS
nirs@nirs.org
www.nirs.org


Nuclear Monitor
monitor@wiseinternational.org
www.wiseinternational.org/nuclearmonitor

Druge povezave

Sorodni članki

Prikriti jedrski lobisti

Matjaž Valenčič

Covid-19 prezračevanje

Matjaž Valenčič

Sonce in voda

Matjaž Valenčič

Komentiraj