IzpostavljenoJedrska energijaTaksonomijaVarovanje okolja

Pot do trajnostne prihodnosti

pot do trajnostne prihodnosti

Pot do trajnostne prihodnosti: Jedrska energija (ne) bistvena?

Mladinski svet Slovenije (MSS), krovno združenje mladinskih organizacij, je organiziralo webinar »Path to a sustainable future: Nuclear energy (non) essential?«. Pot do trajnostne prihodnosti: Jedrska energija (ne) bistvena? Za vse, ki ste ga spregledali, namig, splača se pogledati posnetek.

Dogodek sta organizirali  Club Alpbach Senza Confini in UN Youth Delegate Slovenia, Lucija Tacer ga sijajno vodila, uvoden pozdrav pa nam je naklonila Corina Schmiedt.

Trajnostna prihodnost

Najava dogodka:

Razprave o vlogi jedrske energije za proizvodnjo električne energije postajajo vse pomembnejše na svetovni in regionalni ravni, zlasti znotraj Evrope. “Čista energija” je sedmi cilj trajnostnega razvoja (SDG) in predvideva “energetsko razogljičenje z univerzalnim dostopom”, da bi čistejšo energijo prinesla več ljudi. V okviru zelenega dogovora je Evropska unija leta 2020 dvignila svoje zelene ambicije na nove ravni, pri čemer je cilj za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov postavila na 55 % na ravni iz leta 1990 in cilj 32 % mešanice energetskih virov iz obnovljivih virov in podnebna nevtralnost do leta 2050.

V tem okviru bi lahko jedrska energija igrala ključno vlogo, da bi državam EU in svetu pomagala, da ostanejo na pravi poti pri izpolnjevanju svojih zavez iz Pariškega sporazuma. Ker ne oddaja ogljikovega dioksida, je jedrska energija tehnologija brez emisij in zato velja za vir čiste energije.

Vendar je uran neobnovljiv vir in stranski produkt njegove jedrske cepitve je smrtno nevaren, če se nenadzorovano sprošča v okolje. Tako smo poklicani rešiti perečo dilemo: na eni strani jedrske elektrarne, ki uporabljajo fisijo (cepitev), ne proizvajajo emisij ogljika, na drugi pa predstavljajo zdravstvene in varnostne izzive. Kako bodo države EU nadaljevale z jedrsko energijo? Vabljeni govorci so bili: Leon Cizelj, Sigrid Stagl in Roberto Adinolfi.

Najava

Discussions around the role of nuclear energy for power production are becoming more relevant at global and regional level, especially within Europe. “Clean Energy” is the 7th Sustainable Development Goal (SDG), and it envisions “energy decarbonization with universal access” to bring cleaner energy to more people. Under the Green Deal, in 2020 the European Union raised its green ambitions to new levels, setting the target for greenhouse gas emission reductions to 55% on the 1990 levels, and the target of 32% of the energy mix coming from renewable sources, and climate neutrality by 2050.

In this context, nuclear energy could play a key role to help countries in the EU and in the world to stay on track with their commitments under the Paris Agreement. Since it does not emit carbon dioxide, nuclear power is an emission-free technology and thus is considered a source of clean energy.

Yet, uranium is a non-renewable resource and the byproduct of its nuclear fission is life-threatening, if released uncontrolled in the environment. Thus, we are called to solve a pressing dilemma: on the one side, nuclear power plants using fission technology do not produce carbon emission but, on the other side, they present health and security challenges. How shall EU countries proceed forward with nuclear energy? Leon Cizelj, Sigrid Stagl and Roberto Adinolfi join us to discuss this matter.

Speakers:

Prof. Leon Cizelj – University of Ljubljana, Former President of European Nuclear Education Network Association

Prof. Sigrid Stagl – Wirtschaftsuniversität Wien

Mr. Roberto Adinolfi – CEO of Ansaldo Nucleare

Moderator: Lucija Tacer, UN Youth Delegate for Slovenia

Jedrski napuh

Dr. Leon Cizelj je, kot pričakovano, šaljivo zagovarjal jedrsko energijo, kar nekoliko preveč pokroviteljsko. Moteče pa so bile njegove neresnične navedbe.  

Ne, dr. Cizelj:

  • jedrska energija ni edina brezogljična energija, ki je neodvisna od vremena!
  • jedrska energija ni cenejša od obnovljivih virov!
  • obnovljivi viri nimajo večjih spodbud kot jedrska energija!
  • jedrska energija je preresna, da bi jo lahkotno primerjali z rdečim vinom!
  • nihče ne zna trajno in varno skladiščiti jedrskih odpadkov!
  • oplodni reaktorji niso rešitev!
  • 2 m debel betonski zid ni dovolj, da nas trajno varuje pred jedrskimi odpadki!

Jedrska lahkotnost je nevarna. Primerjanje pločevinke temnega piva Kozel z radioaktivnimi odpadki, ki bi nastali pri oskrbi enega prebivalca v njegovem življenju, je grozljivo.

Odpadkov bo samo za 2 milijona pločevink piva, pravi jedrski lobist. Za vsako generacijo, je pozabil dodati.
Ne le, koliko je odpadkov temveč kako so ti odpadki nevarni! Za 100.000 let jih je treba spraviti varno, globoko pod zemljo. Za tistega, ki ne ve, koliko je to 100.000 let, en namig. Pred 100.000 leti so po naših krajih hodili neandertalci.

Jedrska lahkomiselnost je zelo nevarna. Primerjanje malega kozarčka kaviarja z radioaktivnimi odpadki iz oplodnega jedrskega reaktorja, ki bi nastali pri oskrbi enega prebivalca v njegovem življenju, je grozljivo. Kam pa bi dali te odpadke, dva milijona konzerv vsake generacije?

Kaj več tudi ni pričakovati od jedrca, ki primerja jedrsko katastrofo z gumidefektom.

Glas razuma

Sigrid Stagl je argumentirano podirala posamezne jedrske dogme, drugo za drugo.

Današnja cena elektrike iz sonca ali vetra je nižja od današnje cene elektrike iz jedrske elektrarne.
Tredn? Elektrika iz OVE se ceni, elektrika iz JE se draži. Razkorak bo vse večji.

Gornji graf je iz zbornika. Povsem drugače je, kot nas skušajo prepričati jedrski pravljičarji.

Za tiste, ki ne verjamejo na besedo, naj kliknejo na EU Taxonomy.

Čas je za dialog

Odlično je, da se pogovarjamo o jedrski energiji. Tako imamo možnost spoznati vse plati jedrske energije. Jedrska energija prinaša več težav kot koristi.

Pomisli na načelo previdnosti.

Načelo previdnosti je temeljno načelo evropske okoljske politike in pomeni, da v primeru dvoma prevlada korist varstva okolja pred drugimi interesi. Jedrska energija ni izjema.

Ne verjemi na besedo

Preveri. Poglej posnetek. Pot do trajnostne prihodnosti: Jedrska energija (ne) bistvena?

Pričakujem, da bodo naslednji razgovori uravnoteženi. Da ne bomo dovolili jedrskim lobistom kreirati energetsko politiko družbe. To je, kot da bi strojevodji lokomotive dovolili kreirati prometno politiko države.

Sorodni članki

Razmišljanje o (ne)jedrski prihodnosti

Matjaž Valenčič

Razpoka v jedrski cenzuri

Matjaž Valenčič

Rešitve napak vgradnje okenskih polic

Matjaž Valenčič

Komentiraj