Radonvednost©

strupej

Radonvednost© je akcija ozaveščanja prebivalstva o radonu v zaprtih prostorih. Radonvednost vključuje vse udeležence, ki se ukvarjajo z radonom v stavbah ali lahko vplivajo na pojav radona v stavbah. Kot vemo, je radon radioaktivni žlahtni plin, ki je prisoten povsod v zemeljski skorji in v nekaterih gradbenih materialih. Je brez barve, vonja in okusa.

V Sloveniji pokrivajo področje radona v stavbah razna ministrstva, ki so pristojna za zdravje, energijo, prostor, graditev … Čeprav so vsa aktivna na področju preprečevanja radona v stavbah, niso medresorsko usklajena. Prepogosto se zgodi, da občani prejmejo nasprotujoče si informacije, zato se celo dogaja, da se po energetski sanaciji stavbe pojavi radon v bivalnih prostorih.

Radonvednost želi podati celovito znanje o pojavi radona v stavbah in o njegovem preprečevanju, ob rabi, sočasni celoviti oziroma delni prenovi stavb ali ob novogradnjah.   

Vsi, ki se že ukvarjate z odkrivanjem, preprečevanjem ali opozarjanjem pred radonom v bivalnih prostorih, ste povabljeni, da se pridružite akciji radonvednost.

Beseda »radonvednost« je zaščitena kot avtorska pravica in pomeni monopol avtorja ZelEn. nad uporabo njegovega dela. Kot taka zagotavlja avtorju spoštovanje njegovih moralnih in premoženjskih interesov.

Morda pa je radonvednost precej več kot akcija ozaveščanja. Bard uvršča radonvednost med vede o preučevanju radona. Tako piše:

Radonvednost je veda, ki preučuje radon, radioaktivni plin, ki se naravno pojavlja v zemlji in skalah. Radon se lahko s tal infiltrira v zgradbe, kjer se lahko kopiči in predstavlja tveganje za zdravje ljudi. Radon je namreč drugi vodilni vzrok za pljučni rak za kajenjem.
Radonvednost se ukvarja z naslednjimi področji:
Merjenje radona: Razvijanje in uporaba metod za merjenje radona v zraku, vodi in tleh.
Zmanjšanje radona: Razvijanje in uporaba tehnik za zmanjšanje ravni radona v zgradbah, npr. z prezračevanjem, tesnjenjem in sanacijo tal.
Zdravstvena tveganja radona: Proučevanje zdravstvenih tveganj radona, vključno z rakom pljuč.
Predpisi o radonu: Razvoj in uveljavljanje predpisov o radonu za zaščito zdravja ljudi.
V Sloveniji se radonvednost uveljavlja kot pomembno področje zaradi geološke sestave tal, ki so bogata z radioaktivnimi minerali. Zaradi tega je radon prisoten v večjem delu Slovenije, v nekaterih regijah pa so ravni radona v zgradbah lahko zelo visoke.

Bard opozarja, da lahko prikazuje netočne informacije, zato preverite vse odgovore.


Radon je naraven radioaktiven plin brez vonja in barve. Nabira se v zaprtih prostorih in je lahko rakotvoren. Ocenjujejo, da je vsak deseti rak na pljučih posledica radona oziroma njegovih razpadnih produktov.

Po ocenah strokovnjakov v Sloveniji vsako leto zaradi izpostavljenosti radonu umre približno 120 ljudi. To pomeni, da je radon odgovoren za približno 10 % smrti zaradi pljučnega raka v Sloveniji.


Viri:

Objave na spletni strani www.ZaEnSvet.si: