Brezplačni nasvetiKakovost bivanjaTrajnostna gradnja

Prenova fasade   

Več kot stavbni ovoj

Fasada je arhitektonsko poudarjena zunanja, čelna stran stavbe, vhodno pročelje. Čeprav beseda ostaja večna, se sporočilna vrednost fasade spreminja. To kažejo kompozicijska razmerja stavbe, odnos med polnim in praznim, med steno in oknom, razlaganje arhitekturne tipologije in poudarek na učinkoviti rabi energije. Poleg varovanja gradbene konstrukcije pred vremenskimi vplivi je pomemben videz fasade, ki že na daleč kaže značaj stavbe, jo varuje in vpliva na požarno zaščito. Vse strožjim zahtevam po toplotni zaščiti stavb in željam po čim večjem bivalnem udobju je treba prilagoditi fasade obstoječih stavb. Prenova fasade naj bo učinkovita. Izolacijska fasada varčuje z energijo, zato je PURES3 najbolj zaostril dovoljeno toplotno prehodnost fasad od 0,28 na 0,18 W/m2K.  

ETICS

Sodobne stanovanjske stavbe so najpogosteje oblečene v kontaktne toplotnoizolacijske fasadne sisteme (ETICS), redkeje so uporabljene debeloslojne ali prezračevane fasade.

Fasade predstavljajo največjo površino ovoja stavb, njihova toplotna izolacija je pomemben ukrep za izboljšanje bivalnega udobja, znižanje stroškov, zmanjšanja prehoda toplote in doseganje učinkovite rabe energije za ogrevanje ali hlajenje.

Izolacija fasade zmanjša toplotne izgube, zaradi tega je manjša raba energije in nižji obratovalni stroški. Še pomembnejše pa je, da se izboljša kakovost bivanja, saj se temperatura obodnih sten približa sobni temperaturi, tako pozimi kot poleti.

Prenova fasade -načrtovanje

Zakonodaja je jasna. PURES se uporablja pri projektiranju in gradnji novih stavb, rekonstrukciji in pri vzdrževanju ter spremembi namembnosti.

Naravni izolacijski materiali sicer slovijo kot okolju prijazni, vendar so trajnostni tudi nekateri sintetični izolacijski materiali, ekspandirani polistiren EPS (stiropor) in ekstrudirani polistiren XPS (stirodur).

Eko sklad je zaostril zahteve toplotne učinkovitosti in spodbuja toplotno izolacijo fasad, ki ustreza PURES3. Kot zapisano, strožje predpise je treba upoštevati prenovi fasade, pri rekonstrukciji obstoječih stavb ali njihovih delov in pri vzdrževanju stavb ter spremembi namembnosti.

Toplotna prehodnost zunanjih sten starih stavb

V časih, ko je stanovalcem zadoščala že streha nad glavo, jih ni motilo, če je bilo v prostorih hladno. Zato za časa Dvojne monarhije ni bilo strogih zahtev po toplotni zaščiti stavb. Za časa FLRJ je bila velika potreba po gradnji stavb, zato so ohlapne zahteve po toplotni zaščiti celo omilili. Šele po prvi energetski krizi so se pogoji toplotne zaščite stavb nekoliko zaostrili.

V današnjih časih, ko se zavedamo dragocenosti energije, pa so zahteve za toplotno izolacijo stavb velike.

Ne le, da so krepko zmanjšane vrednosti dovoljenega toplotnega prehoda posameznih konstrukcij, celotna stavba mora biti ničenergijska. Za delovanje stavbe mora zadoščati energija iz obnovljivih virov, ujeta na stavbi ali bližnji okolici.

Koliko toplotne izolacije na fasadi?

Nič ne zgrešite, če vgradite toliko, kot je pogoj za spodbudo pri Eko skladu, zaokroženo navzgor. Ne glede na to, če boste kandidirali za spodbudo ali ne.

Zapisane vrednosti so minimalne in je bolje, če vgradite več, saj fasada trajno ščiti stavbo.

Ob primerjavi posameznih fasadnih sistemov upoštevajte debelino izolacije. Če vgradite konopljo namesto grafitnega stiropora, je izolacijski sloj pol debelejši. To vpliva na nadstreške, balkone, stopnice, okenske odprtine …

Zgolj izbira fasadnega sistema in debelina izolacijskega materiala nista dovolj. Treba je vključiti stroko.

Primernost fasadnih sistemov

Izrazi, ki jim nepoučeni graditelji nasedajo, so: naravna, bioklimatska, eko, bio, difuzijsko odprta … Dodatno zmedo povzroča romantična razvrstitev gradiv na naravne, mineralne in sintetične. Le s certificiranjem gradiv po načelu trajnostne gradnje in zlasti z ocenjevanjem trajnostnih stavb je možno dokazovati izpolnjevanje trajnostnih zahtev. Za vsak tip fasade je možno narediti izračun trajnostne gradnje.

Manjše stavbe: Za ETICS manjših stanovanjskih stavb je najpogosteje uporabljen EPS. Višje in požarno izpostavljene stavbe: nujno je vključevanje projektantov požarne varnosti, saj investitor le na tak način zagotovi racionalno obnovo in požarno varnost.
Primerjani so ETICS: mokra plošča iz lesnih vlaken (HP n), suha plošča iz lesnih vlaken (HP t), plošča iz mineralnih vlaken (St), plošča iz steklene pene (Sc), plošča iz mineralne pene (Mi), plošča EPS, plošča XPS, plošča PU. Po teh okoljskih merilih je EPS (stiropor) najprimernejši izolacijski material.

Vir: nemška študija »Holistična ocena različnih možnosti izolacije« (https://www.ifeu.de/projekt/bewertung-von-daemmstoffalternativen).

Izolacija pod in nad zemljo

Za oblaganje podzidka in za izolacijo konstrukcij v zemlji je treba uporabiti toplotnoizolacijski material, ki je trajno odporen proti vlagi (npr. XPS ali penjeno steklo).

ETICS: po mnogih merilih je za večino masivnih stanovanjskih stavb najprimernejši grafitni stiropor; za lahke montažne stavbe sta primernejša mineralna volna ali lesne vlaknenke.

Izolacija iz lesne volne ali konoplje se pogosteje uporablja v novogradnjah, kjer graditelji želijo uporabiti zgolj naravne materiale.

Detajli

Neprekinjen toplotni ovoj je osnovni pogoj ničenergijske gradnje. Ob prenovah je treba tudi zmanjšati ali odpraviti toplotne mostove. Balkon, ki kot podaljšek betonske plošče prebada fasado, je hladilno rebro, ki izgublja toploto in kvarno vpliva na kakovost bivanja, saj povzroča nastanek vlage in plesni.

Izbira

Ni univerzalnega toplotnoizolacijskega materiala.

  • EPS (stiropor) ima cenovne in okoljske prednosti, najprimernejši za večino stanovanjskih stavb.
  • Mineralna volna in celični beton sta primerna za višje, požarno izpostavljene stavbe.
  • XPS je primeren za vgradnjo v področja s trajno vlago.
  • Plošče iz lesnih vlaken so primerne za lahko montažno gradnjo, saj poleg izolativnosti zagotavljajo tudi fazni zamik prehoda toplote.

Izračun toplotne izolacije, skupaj z vsemi detajli in izračunom difuzijskega prehoda vodne pare, naj naredi arhitekt. Ni dovolj, da so posamezne konstrukcije ustrezne, energijsko učinkovita mora biti celotna stavba. Odsotnost toplotne izolacije pod temeljno ploščo je možno delno nadomestiti z večjo izolacijo fasade. Manjši del zunanje stene (recimo proti balkonu) je dopustno izolirati le z dvema centimetroma toplotne izolacije.

V pomoč nam je Tehnična smernica za pravilno izvedbo kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov, ki jo je pripravilo Gospodarsko interesno združenje proizvajalcev fasadnih sistemov in toplotnih izolacij. Tehnična smernica vsebuje detajlne risbe, namenjena pa je naročnikom, projektantom, nadzornikom gradnje in izvajalcem fasadnih sistemov. Prinaša rešitve, ki prispevajo k povečanju vrednosti stavb, če jo upoštevajo vsi udeleženci pri gradbenem projektu. Smernica, ki povzema standarde s tega področja, je dopolnjena z novimi tehnologijami in razširjenimi priporočili za izdelavo fasadnih sistemov. Najpomembnejše pa je, da je prosto dostopna na spletu, preprosto napisana v slovenskem jeziku in razumljiva. Kljub smernici, ki nudi informacije o pravilni izvedbi fasadnih sistemov, svetujemo vsakomur, da za večje in zahtevnejše stavbe naroči projekt izvedbe z vsemi detajli.

Treba je vključiti stroko

Bežno poznavanje fasad ne zadošča. Med načrtovanjem in zbiranjem ponudb za fasadni sistem je bistvenega pomena, da:

● je fasadni sistem pravilno načrtovan glede toplotnoizolacijske lastnosti in difuzijo vodne pare ter upoštevano določilo glede požarne varnosti;

● so pri vgradnji pritrdil upoštevani podatki o fasadnem sistemu, kategoriji terena, hitrosti vetra, referenčni višini stavbe in površinski obremenitvi fasadnega sistema;

● so vsi priključki, zaključki, preboji fasade in detajli pravilno načrtovani. Priključki in zaključki naj bodo trajno odporni proti močnemu dežju, fasadni sistemi in gradbeni elementi stene pa zaščiteni pred vdorom vlage pod omet;

● so priključki in sosednji gradbeni elementi (npr. pločevinaste obrobe) načrtovani tako, da ne more priti do temperaturno pogojenih škodnih premikov elementov fasadnega sistema;

● sta natančno določena vrsta in položaj dilatacij;

● so na voljo podatki za izdelavo cokla in za območja, izpostavljena vplivu vode;

● so mesta pritrditve rolet, markiz, stopniščnih oprijemal, senčil, svetil, žlebov in podobno načrtovana tako, da je možna trdna pritrditev teh elementov brez toplotnih mostov (tovarniško izdelani elementi/sistemi).

Vseh teh detajlov niti resni izvajalci ne bodo ponudili sami od sebe, saj se zavedajo, da mora biti ponudba cenovno konkurenčna. Kaj pa potem, ko je izvajalec že izbran? Lahko predlaga investitorju izvedbo nujnih detajlov, kar predstavlja dodatna dela in višjo ceno, lahko pa naredi po dogovorjeni ceni brez nujnih detajlov, vendar je kakovost izvedenega dela vprašljiva, garancija pa neveljavna.

Napake so pogoste. Sicer je res, da je Eko sklad pripravil seznam fasadnih sistemov kontaktno-izolacijskih fasad, ki imajo evropsko tehnično soglasje, torej je seznam dovoljenih materialov pripravljen, ni pa seznama usposobljenih izvajalcev, čeprav bi Eko sklad moral preverjati usposobljenost. Ni dovolj, da je izvajalec le registriran za opravljanje fasaderske dejavnosti. Prepogosto se namreč dogaja, da izvajalec uporabi neustrezen material, ki je rahlo cenejši ali pa izvaja nestrokovno, kupec pa tega ne zna preverjati. Lepilo za keramične ploščice, izolacijske plošče za tlake, običajni vijaki ali podobne improvizacije ne sodijo v fasadne sisteme.

Ali ste prepričani, da ponudnik upošteva smernico? Oglejte si fasade, ki jih je že naredil. Strokovno usposobljen izvajalec fasadnega sistema mora:

  • poznati osnove gradbene fizike in gradbene kemije,
  • poznati zgradbo fasadnega sistema in funkcije posameznih sistemskih komponent,
  • znati opraviti preskus podlage in pripravo,
  • znati izvesti fasadni sistem v skladu s standardi,
  • znati izdelati priključke in zaključke.

Na ogledu referenčne stavbe preverite preprost detajl, vgradnjo okenske police. Zunanji rob mora segati najmanj 4 cm čez fasadno ploskev, okrog police pa mora biti sistem ometov izveden kot „vodotesno korito“ (druga ploskev za odvajanje vode), vključno z vsemi tesnili. Potem preverite naslednji detajl, recimo dilatacije. Veliko pove ogled fasade zgodaj zjutraj, ko je na steni še rosa in se pokažejo stiki med izolacijskimi ploščami, zelo pogosta napaka. S termovizijsko kamero pa se vidijo skoraj vse napake.

Zaključni sloj

Zaključni sloj naj bo prilagojen konstrukciji zidu in vrsti toplotne izolacije. ETICS le minimalno vpliva na prehod vlage skozi steno, kljub temu je treba narediti izračun prehoda vlage.

Silikatni fasadni sloji so bolj paroprepustni, hkrati pa imajo večjo stopnjo navzemanja vode, zato so primerni za fasade, zaščitene z napušči. Nasprotno pa so silikonski fasadni sloji manj paroprepustni in manj dovzetni za navzemanje vode, zato so primernejši za izpostavljene fasade.

Alge rastejo tudi na fasadah, zlasti na osenčenih delih. S konstrukcijskimi ukrepi je možno preprečiti vlaženje fasad (napušči, gladke površine, zaščita pred škropljenjem, pravilna izvedba okenskih polic …) in tako omejiti rast alg. Čeprav je alge možno odstranjevati, svetujemo preprečevalen ukrep, izbiro barvne nianse fasade, na kateri bodo lise manj vidne.

Odsvetujemo dodajanje algicidov v fasadno barvo, saj ta strup škodi stanovalcem in okolici.

Dobro je vedeti

Eko sklad spodbuja vgradnjo toplotne izolacije fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe z ukrepom JAVNI POZIV 99SUB-OB22. Višina spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 €/m2 toplotne izolacije fasade. Pogoji kandidiranja so na www.ekosklad.si. Poglejte, morda vam lahko koristi.

Povezave

Baumit StarTherm Nature
multipor fasadni
Capatect Hanf Wall Fassadendämmplatte
Knauf Insulation FKL  fasadno izolacijske lamele
FRAGMAT EPS F
FIBRANxps 300-L
JUBIZOL EPS F – W0 035
Knauf Insulation FKD-N Thermal
FRAGMAT NEO SUPER F 031
NEOCOKL
WEBER.THERM PLUS ULTRA

Sorodni članki

Se splača vgraditi toplotno črpalko?

Matjaž Valenčič

Talno ogrevanje

Matjaž Valenčič

Poletna vročina brez klimatskih naprav

Matjaž Valenčič

Komentiraj