Energijska neodvisnostPrenova stavbTrajnostna gradnja

Prenova stanovanjskih stavb

 

Spomladi je najprimernejši čas za prenovo stavbe ali stanovanja. Vemo, kakšni so bili stroški ogrevanja čez zimo pa tudi na slabe zimske bivalne pogoje še nismo pozabili. Hkrati pa nas v obnovo silijo vedno višje zahteve po kakovosti bivanja. Na področju bivanja je napredek silovit, čeprav ga ne opazimo ali nočemo priznati. V mladosti naših starih staršev je bilo običajno, da so bili bivalni prostori neogrevani, pozimi je sapa zmrzovala na stenah, ledene rože so krasile okna, le kuhinja je bila malo toplejša. Danes pa marsikdo ni zadovoljen, če so stanovanjski prostori ogreti »samo« na 20°C.

Cilji prenove stanovanjske stavbe naj bodo trije,  povečanje kakovosti bivanja, nižanje obratovalnih stroškov in prehod na obnovljive vire energije.  Seveda je treba v čim večji meri upoštevati vsaj še višino investicije in zmanjšanje obremenitve okolja.

 

Ali je prenova stanovanjskih stavb potrebna?

Starejše stanovanjske stavbe so energijsko potratne, bivanje v njih ni udobno niti zdravo. Stanovalci porabijo ogromno energije za ogrevanje,  veliko preveč. Energija pa je dragocena in draga. Poleg spremembe bivalnih navad je treba povečati energijsko učinkovitost stavb in zmanjšati rabo energije v stavbah. Poudarek  naj bo na ukrepih, ki največ prispevajo k celoviti obnovi obstoječih stavb.

Prenova naj poteka brez napak, kompromisi naj bodo razumni. Le tako bo učinkovita, tudi stroškovno. Pred načrtovanjem in izvedbo ukrepov za povečanje energijske učinkovitosti morate poznati lastnosti stavbe. Evidenca letne rabe energije za ogrevanje stanovanjske površine pokaže energijsko število stavbe. Verjetno  porabite vsaj pet krat več energije, kot bi jo porabili v enako veliki stavbi, zgrajeni skladno s sedanjo zakonodajo! Vendar je tudi ta, zakonsko dopuščena  rabe energije prevelika: po letu 2020 bo dovoljeno graditi le hiše, ki bodo rabile zelo malo energije za ogrevanje in prezračevanje energije za ogrevanje, torej skoraj-nič energijske stavbe.

 

Kaj je prvi korak?

Enostavni energetski pregled lahko s pomočjo navodil na spletu naredite sami, prav tako oceno kakovosti bivanja. Svetujemo, da si izračunate energetsko število stavbe. Nato pripravite plan energijske sanacije stavbe tako, da bo potrebno manj energije za ogrevanje, hkrati pa se bodo zboljšali bivalni pogoji. Prioriteto ukrepov določite glede na nujnost ukrepa, stanje zgradbe in vračilo investicije. Če boste ukrepe izvajali fazno, naj bodo tako medsebojno usklajeni, da se bodo dopolnjevali. Toplotna izolacija zunanjega ovoja nizkoenergijske hiše naj bo znatna, izolacije naj bo kar se da veliko. Poleg tega je pomembna raba obnovljivih virov energije, učinkovite ogrevalne naprave, prezračevanje z vračanjem energije odpadnega zraka, odprava toplotnih mostov, energijsko učinkovita okna, raba dnevne svetlobe, uporaba varčnih gospodinjskih aparatov, energijsko učinkovita priprava in raba sanitarne vode, pasivni in aktivni princip rabe sončne energije, zmanjševanje toplotnih izgub ter podobni ukrepi. Načrtujte prenovo svoje hiše ambiciozno, učinkovito, obnovljivo. K načrtovanju vključite stroko: ključen je dober projekt energijsko učinkovite prenove, ki ga naredijo skupaj arhitekt in projektanti. Če se boste zanašali samo na zagotovila izvajalcev ali priporočila trgovcev, sanacija ne bo učinkovita, saj posamezni izvajalci, ne glede na to, kako so usposobljeni, ne obravnavajo stavbe celovito.

Pogosto se pojavi vprašanje, ali potrebujete nadzornika ob prenovi svoje stavbe. Uradno ga ne potrebujete, saj naša zakonodaja predvideva, da smo vsi že rojeni zidarji in da znamo zidati stavbe za svoje potrebe. Posledica te navidez socialne odločitve je porazna: stavbni fond v Sloveniji je med najslabšimi v Evropi. Statistično poročilo pravi, da  31% prebivalcev živi v stanovanjih, ki jim pušča streha, imajo vlažne stene, trhle okenske okvire… Torej, tudi če zakonodaja ne zahteva nadzornika, vam svetujem, da ga zaprosite za sodelovanje. Če ga nimate, vam izvajalec med izvajanjem praviloma ponudi drugačno, boljšo izvedbo in tako prepričljiv je, da vas pregovori. »Boljša izvedba« pa je praviloma boljša le za izvajalca, vam v škodo. Ob takih trenutkih nujno potrebujete nadzornika, nevtralno strokovno osebo, ki bo avtoritativno nadzirala izvedbo in ustavila slabo gradnjo.  Dober nadzornik stane veliko manj kot prihrani.

 

Dokumentacija pri prenovi

Najprej naj stavbo preveri statik, če je dovolj trdna in stabilna. Preverite tudi, če ni na poplavnem ali plazovitem področju. Škoda je vsakega centa za pomanjkljivo prenovo.

Pri prenovi stare stavbe je treba pridobiti gradbeno dovoljenje za vsak poseg v konstrukcijske elemente stavbe in za posege, s katerimi spreminjamo videz stavbe. Gradbeno dovoljenje pa ni potrebno za investicijsko vzdrževalna dela in tekoče vzdrževanje stavbe. In kaj so investicijska vzdrževalna dela?  Izvedba popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza; inštalacije, napeljave, tehnološke naprave in oprema pa se posodobijo oziroma izvedejo druge njihove izboljšave.

Splošno pravilo pa takoj odpove, ko se lotimo načrtovanja obnove svoje stavbe. Izolacija na fasadi, debela 20 cm, krepko spremeni stavbo, vendar za ta ukrep ne potrebujete gradbenega dovoljenja. Povišanje strehe za približno ½ m in povečanje napuščev tudi precej vpliva na videz stavbe,  običajno tudi za to ne potrebujete gradbenega dovoljenja. Kaj pa izdelava frčad? Tukaj pa se pokaže pestrost naše dežele, ni enotnega pravila.

Kdaj potrebujete gradbeno dovoljene, bo preveril in pojasnil arhitekt, ki bo projektiral obnovitvena dela. Pa tudi, ko že imate pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje na podlagi projekta, še ne smete začeti delati. Potrebujete še projekt za izvedbo, ki podrobno določa vse detajle izvedbe.

Nič se ne čudimo, da je po uradnih podatkih v Sloveniji od 800.000 stavb kar 450.000 črnih gradenj, ki se jim  reče “neskladne gradnje”. Saj ne, da zagovarjamo črnograditelje, razumemo jih pa.

 

Prednosti celovite prenove

Najbolje je, da prenovo združite z nujnimi ukrepi vzdrževanja.  Če je potrebno zamenjati kritino  mansarde, ker so strešniki že dotrajani, je najbolje, da ob tem odstranite staro dotrajano izolacijo in parno oviro ter po višini podvojite špirovce, potem pa po vrsti: novo parno oviro, novo toplotno izolacijo, debelo vsaj 30 cm (v strehi vedno svetujemo negorljivo toplotno izolacijo), sekundarno kritino, zračni sloj in novo kritino. Ne le, da boste porabili manj energije za ogrevanje in vam bo pozimi bolj toplo, tudi poleti boste uživali v prijetnem hladu, brez klimatske naprave. Natančni investitorji bodo hoteli vedeti, v koliko letih se jim bo ta investicija povrnila. Vsega se ne da točno izračunati, prav tako se ne da oceniti, koliko je vredno kakovostno bivanje. Vgradnja toplotne izolacije ukrep, izvedena hkrati z zamenjavo kritine, ni bistveno dražja od same zamenjave kritine, saj je toplotna izolacija relativno poceni.  Eno pa je jasno: če si namesto izolacije kupite klimatsko napravo za poletno hlajenje (in zimsko dogrevanje), se investicija ne bo nikoli povrnila, nasprotno, stroške boste imeli še večje kot prej.

Nekoliko kasneje se povrne investicija v obnovo fasade. Napako delajo tisti, ki staro fasado le popravijo in pobarvajo, da bodo sosedje videli. Zeblo jih bo še vedno in računi za kurjavo se ne bodo znižali. Pa ne le mraz pozimi in vročina poleti; na hladni steni, zlasti če je v prostoru previsoka vlaga, se hitro pojavi plesen, ki zagotovo ne deluje blagodejno na zdravje stanovalcev. Vgradnja toplotne izolacije na fasado je precej zahtevnejša kot v streho, vendar ne stane kaj dosti več kot je strošek odra. Okoli denarja se vrti veliko vprašanj, odgovorov je malo. Vendar, če imate ravno toliko denarja, da bi prebarvali celo stavbo in premalo za izolacijo, svetujemo, da izolirate in prebarvate le pol stavbe. Drugo polovico boste čez nekaj let lahko plačali iz prihrankov.

 

Kako učinkoviti naj bodo ukrepi energijske prenove?

Pri posameznih ukrepih ne gre pretiravati, naj bodo medsebojno usklajeni. Celotna prenova naj bo ambiciozna, predpostavimo znižanje rabe energije za faktor 10, od recimo 3.000 l kurilnega olja letno na 300 l kurilnega olja. Če se vam zdi to nemogoče, poglejte katerokoli novo energijsko učinkovito stavbo v vaši bližini, tam zadošča že pol manj energije.

Pri menjavi oken upoštevajte energijsko bilanco izgub/dobitkov in  delež dnevne svetlobe. V večini primerov je dvojna  zasteklitev proti jugu energijsko ugodnejša od trojne, pa še cenejša je! Po zamenjavi oken je potrebno spremeniti bivalne navade in prostore večkrat dnevno intenzivno kratkotrajno prezračevati, še bolje pa je vgraditi mehansko prezračevalno napravo, po možnosti z vračanjem energije.

Najpogosteje uporabljen toplotnoizolacijski material fasade, ki  zagotavlja najboljše razmerje med ceno in učinkovitostjo,  je stiropor oz. ekspandirani polistiren (EPS) in v zadnjem času črn stiropor (EPS z dodanimi delci grafita). Pri izbiri toplotne izolacije za starejše stavbe je v pomoč priporočilo Eko sklada za minimalno debelino toplotne izolacije. Svetujem, da vgradite več toplotne izolacije, kot so minimalne zahteve po kriteriju Eko sklada za finančno spodbudo. Mimogrede, v letu 2015 je Eko sklad precej zaostril pogoje za spodbude, zahtevana debelina izolacije fasade je 18 cm, manj je lahko le, če je izolacija bolj učinkovita. Če boste vgradili črn stiropor, zadošča že 13 cm toplotne izolacije.

Eko sklad nudi finančne spodbude za energijsko učinkovito prenovo stavb, razpis bo objavljen predvidoma ta mesec.  Torej, čim prej pridobite dokumentacijo za izvedbo, naj vam pomaga arhitekt, oddajte vlogo za finančno spodbudo in izvedite ukrep. V tem vrstnem redu.

 

Kako je živeti v hiši in jo prenavljati?

Najlažje je, da prepustimo hišo izvajalcem, se umaknemo za čas gradnje v obmorsko letovišče in se vrnemo z dopusta šele, ko je vse obnovljeno. Ampak to je samo na televiziji.

Zlasti takrat, ko vam prenavljajo hišo, morate biti zraven in budno gledati, kaj in kako delajo. Nekateri izvajalci so zelo spretni pri skrivanju svojih napak, zato potrebujete enostaven fotoaparat in veliko spominsko kartico. Vse, karkoli delajo, imejte poslikano. Ne le zato, da obračun točnejši. Ko izvajalci ugotovijo, da jih skrbno nadzirate,  postanejo natančnejši. Če je le mogoče obnavljati hišo v dveh fazah, si organizirajte življenje v hiši na gradbišču. Ni enostavno, je pa koristno. Hkrati je tudi izvajalec prisiljen malo hitreje delati.

Prenova hiše pomeni začasno prestavitev vse opreme in pohištva. Tudi zaradi tega je enostavneje prenavljati hišo po fazah. Selitev pohištva v najeto stanovanje in nazaj bi bila dokaj zahtevna, zamudna in draga, hkrati pa bi se pohištvo ob vsaki selitvi poškodovalo. Ne pravijo zaman, da so tri selitve isto kot en požar.

Za tako organizacijo dela so primernejši pomladni in poletni meseci, ko je že toplo in je manj padavin. Saj je res, da se da objekt tudi ob menjavi strehe zaščititi pred dežjem, je pa lažje, če to izvajajo v suhem vremenu.

Ko živite na gradbišču, se morate zavedati, da bo to samo kratek čas. Mesec, največ dva, pa mora biti vse končano. Seveda, pogoji za hitro izvedbo so dober projekt, skrben nadzornik in odlično načrtovanje ter organizacija, ampak se splača.

 

 

Matjaž Valenčič, neodvisni energetski strokovnjak

ZaEnSvet-Zavod energetsko svetovanje

Sorodni članki

Balkonske sončne elektrarne

Matjaž Valenčič

Trije temelji stavbe

Matjaž Valenčič

Energijska neodvisnost

Matjaž Valenčič

Komentiraj