Energijska neodvisnostRaba obnovljivih virov

Prijazno je biti prijazen do energije

Prijazno je biti prijazen do energije

Energija je fizikalna veličina, povezana s sposobnostjo opravljanja dela in/ali vira toplote. Je neuničljiva, ni je možno ustvariti ali uničiti, lahko se le pretvori.

Vse, kar se dogaja, je povezano s kroženjem energije. Človek je edino živo bitje na svetu, ki pretvarja energijo sebi v prid ali pogubo. Pravzaprav lahko kot začetek civilizacije razumemo čas, ko je človek udomačil ogenj.

Tudi promet na obnovljive vire energije? Trolejbusi, tramvaji in vlaki so že desetletja z nami.

Fosilna, obnovljiva in jedrska energija.

Fosilna goriva, kot so nafta, premog in zemeljski plin, so nastala pred 350 milijoni let in so pravzaprav uskladiščena zgoščena sončna energija. Človeštvo jih intenzivno izkorišča zadnjih 200 let, za kakih 150 let pa je še zalog v pod površjem. Torej bodo fosilni energenti izčrpani v 350 letih. Ena proti milijon. To je cena industrializacije, silovitega napredka znanosti, rabe električne energije, hkrati pa obdobje velikih gospodarskih in socialnih problemov ter vojn. Mnogo dobrih lastnosti, ki jih ima energija iz fosilnih virov, preglasi ena slaba, obremenitev okolja. Posledice pretirane in nepravilne rabe fosilne energije, zlorabe energije, se kažejo v okolju: onesnažen zrak, vode in zemlja v precejšnjem delu sveta.

Obnovljiva energija nastaja iz trajnih, trajnostnih virov energije. To so sončna energija v vseh oblikah (sevanje, toplota, gibanje zraka in vode, biomasa), bibavica in energija Zemlje. Ob ustrezni rabi so obnovljivi viri trajnostni, ne bremenijo okolja.

Jedrska energija je na videz varna in čista. Jedrski strokovnjaki zagotavljajo, da je idealen energent, poceni, trajen, zanesljiv, brezogljičen … Ampak sedanje stanje tehnike, jedrske varnosti, informacijskih tehnologij in družbene zrelosti ni takšno, da bi bilo primerno postavljati jedrske elektrarne v naseljene pokrajine. Nikakor pa jedrska energija ne sme biti v privatni lasti, v delniških družbah, katerih poslanstvo je ustvarjanje dobička, ne glede na varnost. Hazardiranje z atomi je tvegano.

Vsa energija izvira iz jedrske, če malo širše pogledamo. Sonce je pravzaprav velik jedrski reaktor, v katerem se že pet milijard let proizvaja energija s fuzijo, zlitjem atomov vodika v helij, ob tem pa se sprošča toplota, ki seva tudi na Zemljo. Z varne razdalje je to zelo prijazna energija.

Življenje pomeni kroženje energije.

Energija za vse

Dobra stran obnovljivih virov energije je, da so dostopni vsem. Slabi pa sta njihova gostota in dinamika. Sonce sije podnevi, luč rabimo ponoči, greje poleti, zebe nas pozimi. Vendar lahko imamo dovolj energije iz obnovljivih virov vedno, ko si to želimo. Tri stvari je treba urediti: odpraviti zapravljanje energije, povezati vse razpoložljive obnovljive vire in urediti hranjenje ter pretvorbo energije.  S prijazno rabo energije bomo dosegli cilj: energijsko neodvisno Slovenijo. Cilj-neodvisna Slovenija kaže pot v energijsko neodvisnost. Sedaj veste, prijazno je biti prijazen do energije. Ste se že odločili?

Sorodni članki

Samooskrba za energijsko neodvisnost

Matjaž Valenčič

Energijska neodvisnost

Matjaž Valenčič

Samooskrba

Matjaž Valenčič

Komentiraj