IzpostavljenoKakovost bivanja

Radon, nevarni sostanovalec

Osnovni namen prezračevanja stavb je zagotavljanje kakovosti zraka v prostoru, kar opišemo kot stalno obnavljanje zraka v prostorih in odstranjevanje onesnažil iz prostorov. Prezračevanje je lahko naravno, mehansko ali hibridno.

Radon, nevarni sostanovalec

Radon je naravni radioaktivni žlahtni plin, brez barve, vonja in okusa. Nastaja pod zemljo, v razpadni verigi naravnega urana, ki se nahaja praktično povsod v tleh.

vir: ZAG

Skupaj z radonom so v zraku vedno prisotni tudi njegovi kratkoživi razpadni radioaktivni produkti, kot so polonij, bizmut in svinec. Radon vdihnemo in izdihnemo, tako da ga le majhen del razpade v pljučih. Težave povzročajo predvsem njegovi razpadni produkti v obliki aerosola. V pljučih, na steni dihalnih poti, kjer se ti izotopi usedejo, razpadajo in nastajajo alfa delci, ki resno poškodujejo tkivo dihal in lahko povzročijo nastanek pljučnega raka.

Čeprav je radon zelo težek plin, se lahko pomeša z zrakom po celi stavbi, ne ostaja le v kleteh.

 

Zakaj vedno bolj opozarjamo na nevarnost radona?

Radon je bil odkrit že v začetku prejšnjega stoletja, povezavo med radonom in pojavom pljučnega raka pa so dokazali precej kasneje. Od nekdaj pa so vedeli, da rudarji pogosteje zbolijo za pljučnimi boleznimi kot ostali prebivalci. Sedaj vemo, da je v rudnikih in podzemnih jamah koncentracija radona največja.

Radon stalno nastaja, njegove vrednosti v naravi se ne spreminjajo. Zakaj nam sedaj predstavlja nevarnost v bivalnih prostorih?

V zadnjih letih opažamo porast koncentracij radona v stavbah, kar je verjetno posledica večje tesnosti stavb, neprimernih energetskih prenov in neustrezne rabe stavb.

Ne le radon, tudi druga onesnažila je treba odstraniti. Najenostavneje jih odstranimo z boljšim prezračevanjem tako, da se njihova koncentracija spusti pod dopustno mejo. Tipična onesnažila so ogljikov dioksid, radon, amoniak in amini, formaldehid, hlapne organske snovi, ogljikov monoksid, ozon in lebdeči trdni delci … Je pa dobro vedeti, koliko je treba prezračevati, da ne bomo pretiravali v eno ali drugo smer.

Vstop radona v stavbe

Največji izvor radona v bivalnem okolju predstavlja zemljišče pod stavbo, manj pa gradbeni material, voda in plin za ogrevanje. V stavbe vstopa skozi razpoke in netesne stike konstrukcije, ki je v stiku s terenom. Zastaja v zaprtih prostorih, v katere prodira skozi slabo izolirana tla in vodovodna ter druga omrežja v stavbi, ki so v stiku z zemljino. Iz netesnih stavb radon tudi izhaja in se v njih ne kopiči. Nasprotno pa se v tesnih stavbah zadržuje, njegova koncentracija lahko naraste prek dopustne meje in škodi stanovalcem.

Vzrok povišanih koncentracij radona so kamninska podlaga, letni čas, nadstropje v stavbi in tesnjenje oken. Največji vpliv na koncentracijo radona v stavbi ima kamninska podlaga.

Radon vstopa v stavbe tudi skozi cevne instalacije, ki so položene v zemljo (kanalizacija), ob netesnih prebojih za instalacije in s pitno vodo, pa tudi iz nekaterih gradbenih materialov.

Največja je koncentracija radona v bivalnih prostorih pozimi, ko stanovalci premalo zračijo.

Koliko radona je preveč?

Bekerel (angleško Becquerel, oznaka Bq) je izpeljana enota za merjenje aktivnosti radioaktivnega izvira. Določena je kot število razpadov na sekundo.

V zaprtih prostorih je bila dopustna povprečna letna koncentracija radona v zraku 400 Bq/m3, vendar je leta 2013 Evropska komisija sprejela novo, strožjo  direktivo o osnovnih standardih varnosti za zaščito pred nevarnostmi izpostavljenosti radonu, ki določa mejno vrednost v bivalnih prostorih  100 Bq/m3 ter v delovnih prostorih 300 Bq/m3. Nova Uredba o nacionalnem radonskem programu določa referenčno raven povprečne letne koncentracije radona v zaprtih bivalnih in delovnih prostorih na 300 Bq/m3.

Zniževanje koncentracije radona

Nivo radona znižujemo s prezračevanjem prostorov,  z ustvarjanjem nadtlaka v prostorih z ventilatorskim vpihovanjem zraka v stavbo ali z vgradnjo preluknjanih cevi v tla pod stavbo, iz katerih permanentno črpamo zrak, s čimer znižujemo koncentracijo pod objektom.

V večini obstoječih stavb se je mehansko prezračevanje, v povezavi s tesnjenjem razpok, izkazalo za najprimernejšo metodo zniževanja koncentracije radona.

Svetovali vam bomo celovite rešitve, ki bodo znižale koncentracijo radona in drugih onesnažil ter izboljšale bivalne pogoje. Geslo »kakovostno, poceni in učinkovito bivanje« pomeni bivanje brez onesnaženega zraka v zaprtih prostorih.

Preprečevanje vstopa radona

Ob novogradnji je z pravočasnim načrtovanjem in s pazljivimi ukrepi najlažje preprečiti vstop radona v stavbo. Rešitev je več, odvisno od lastnosti terena in oblike stavbe.

Za enostavne stanovanjske stavbe je ponujena zanesljiva in cenovno ugodna rešitev. Namesto običajnega bitumenskega hidro-izolacijskega traku se vgradi bitumenski elastomerni trak, ki je  armiran s poliestrskim nosilcem in ALU folijo. Na ta način se hkrati naredi hidroizolacijo in plino-tesen ovoj konstrukcije, ki je v stiku z zemljo.

Tudi vse preboje za instalacije je treba narediti plino-tesno in vodo-tesno tako, da so omogočeni minimalni pomiki instalacij.

 

V katerih krajih vas radon bolj ogroža?

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji  že vrsto let izvaja sistematično pregledovanje in meritev radona. Zagotavlja redne preglede objektov, ki so namenjeni izvajanju vzgojno-varstvenega, kulturnega, zdravstvenega ali izobraževalnega programa (vrtci, osnovne in srednje šole, dijaški domovi, bolnišnice, zdravstveni domovi itd.).

O škodljivih vplivih radona na zdravje je potrebno ozavestiti čim več ljudi. Zato zagotavljajo izvajanje meritev radona tudi v zasebnih hišah in stanovanjih v tistih občinah, ki so na področjih z več radona.

Najvišje koncentracije radona so na Krasu, na Notranjskem in Kočevskem. Predvsem na kraškem terenu, za katerega so značilne razpokane in prepustne kamnine, skozi katere prihaja plin radon na površje iz globin.

Radon se pojavlja tudi v drugih občinah, ne le v tistih, ki so določena kot območja meritev. Ne zanašajte se, da niste morebiti ogroženi, če vaša občina ni omenjena na seznamu Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji

Detekcijo radona v stanovanjskih stavbah lahko naročite tudi pri nas. Glede na ogroženost in tip stavbe vam bomo svetovali primerne ukrepe, ki bodo trajno izboljšali vaše bivalne pogoje. Dajemo popolno garancijo na svoje delo.

Sorodni članki

Miti in legende o stiroporu

Matjaž Valenčič

Sonce in voda

Matjaž Valenčič

Mobilnost za trajnostno prihodnost

Matjaž Valenčič

Komentiraj