Energijska neodvisnostRaba obnovljivih virovSončne elektrarneSpodbude

Samooskrba

Eko sklad: Javni poziv 71SUB – SO19

Razpisane so nove nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo.

Kaj je samooskrba?

Samooskrba po tem pozivu je proizvajanje elektrike za lastne potrebe z mikro sončno elektrarno, ki je priključena na notranjo električno inštalacijo stavbe. Namenjena je gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem. Največja nazivna moč naprave ne sme presegati 0,8-kratnika priključne moči merilnega mesta. Podrobneje samooskrbo določa Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije.

Novosti

S 1. majem 2019 je v veljavo stopila prenovljena Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, ki prinaša kar nekaj sprememb. V okviru uredbe so določene tri vrste samooskrbe, in sicer:

  • Individualna samooskrba,
  • Samooskrba večstanovanjske stavbe,
  • Samooskrba skupnosti obnovljivih virov energije.

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije (v nadaljnjem besedilu: naprava za samooskrbo z električno energijo).

Skupnostna samooskrba pomeni samooskrbo večstanovanjske stavbe in skupnosti OVE, pri čemer večstanovanjska stavba pomeni večstanovanjsko stavbo, poslovno – stanovanjsko, stanovanjsko – poslovno in poslovno stavbo.

Naprava za samooskrbo z električno energijo mora biti nameščena na legalno zgrajeni stavbi. Lahko je nameščena tudi na pomožnem, enostavnem ali nezahtevnem objektu, ki se nahaja ob stavbi in je zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le za nove naprave za samooskrbo z elektriko.

Se samooskrba splača?

Sončna elektrarna moči 3.2 kW zadošča za celovito energijsko oskrbo manjše, energijsko učinkovite stavbe.Sprotno lahko spremljate proizvodnjo elektrike, prihranke toplogrednega plina CO2 in ekvivalentno število posajenih dreves.

Če je vaša stavba energijsko učinkovita in osveščeno bivate, rabite manj kot 4.000 kWh elektrike letno za celotno oskrbo. Potem vas stane sončna elektrarna približno 3.000 €. Investicija se povrne v štirih do šestih letih, uporabna doba elektrarne pa je vsaj 25 let. Tudi z upoštevanjem vzdrževalnih stroškov je to odlična  naložba.

Samooskrba z elektriko iz obnovljivih virov energije

Poprečna letna raba elektrike za običajno gospodinjstvo znaša do 5.000 kWh, 14 kWh dnevno. Vso potrebno električno energijo lahko pridelate sami, v samooskrbi. Mikro sončna elektrarna, sestavljena iz sončnih modulov in razsmernikov, je priključena na električno napeljavo v stavbi. Obstoječe merilno mesto ostane nespremenjeno, le električni števec je potrebno zamenjati zamenjali z novim dvosmernim.

Z dobaviteljem električne energije sklenete pogodbo o neto dobavi in obračunu električne energije. Poleti, ko je več sonca, oddajate višek sončne elektrike v omrežje, pozimi pa manjkajočo energijo sprejemate iz omrežja. Če ste porabili več kot je bila proizvodnja, plačate ob koncu leta plačate samo razliko med porabljeno in oddano energijo.

Če je sončna elektrarna primerno dimenzionirana, pokrije iz sonca proizvedena elektrika vso porabo in strošek za električno energijo je enak nič. Edini strošek so fiksni prispevki na obračunsko moč, kot jih že plačujete.

Mikro sončna elektrarna.

Kako velika naj bo sončna elektrarna?

Svetujemo, da načrtujete moč sončne elektrarne in svojo rabo tako, da proizvedete v enem letu nekoliko več, kot porabite. Morebitne viške oddate v omrežje brezplačno, ampak naj vas to ne moti. Če porabite več kot proizvedete, je ta razlika lahko precej draga.

Če boste oddali več energije, kot ste jo sprejeli, vam dobavitelj razlike ne bo plačal. Zato je smiselno, da sončna elektrarna ni prevelika. Če letno porabite 5.000 kWh elektrike, je smiselno, da postavite elektrarno z močjo največ do 6 kW, odvisno od lokacije in pogojev za namestitev. Po sistemu neto obračuna elektrike je možno postaviti sončno elektrarno z močjo do 0,8-kratnika priključne moči merilnega mesta. Takšna moč pa zadošča za veliko družino, ki ogreva hišo in sanitarno vodo s toplotno črpalko, tudi kuha z elektriko, uporablja hladilne naprave, več računalnikov in televizorjev, z domačo elektriko pa tudi napaja električne avtomobile.

Dnevno lahko spremljate oddano elektriko v omrežje, prejeto iz omrežja in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov zaradi lastne sončne elektrarne. Diagram kaže višek proizvodnje v poletnih mesecih. Pozimi je situacija obrnjena, večja raba kot proizvodnja.

Za vsak kilovat moči potrebujete vsaj 6 m2 nagnjene površine, obrnjene približno proti jugu, brez senc. Najbolj primerna površina je poševna streha. Okvirna investicija za sončno elektrarno moči 5 kW znaša približno 5.000 €, uporabna doba pa je vsaj 25 let, z minimalnimi stroški vzdrževanja. Z enkratnim vložkom imate plačano vso energijo za ogrevanje, toplo vodo, hlajenje, kuhanje, električne aparate in prevoz z električnim avtomobilom. Z enostavnim izračunom to pomeni, da je ocenjen letni strošek za vse našteto 200 €, kar je nekajkrat manj, kot plačujete sedaj.

Preden naročite sončno elektrarno, potrebujete izračun ekonomike glede na lokacijo in lego vaše hiše ter orientacijo in osenčenost strehe, upoštevati je potrebno tudi vašo sedanjo in bodočo rabo elektrike. Izračun lahko potrdi optimistično napoved, lahko jo tudi ovrže. Če želite, vam izračun naredimo mi. Za ponudbo nam pošljite točne podatke o stavbi (lokacija, orientacija in naklon strešine,  fotografije stavbe) in pričakovano letno rabo elektrike. Lahko vam pomagamo tudi pri pridobivanju finančnih sredstev.

Ostanite v trendu

Raba elektrike narašča. Verjetno boste kmalu imeli električni avto, to skoraj podvoji obstoječo rabo. Zato naj bo vaša elektrarna načrtovana fleksibilno, da jo bo možno enostavno povečati.

Pričakujemo, da bo posledica pametnih električnih omrežij tudi prilagodljiva cena elektrike. Ko bo potrošnja v omrežju velika, bo cena visoka in obratno. Proizvodnje elektrike s svojo sončno elektrarno ne morete krmiliti, lahko pa krmilite oddajo v omrežje in lastno rabo. Še en razlog za to, da si boste vgradili lasten akumulator elektrike, potem boste prodajali elektriko takrat, ko bo draga.

Sistem samooskrbe bo napredoval, sledite razvoju.

Sorodni članki

Obnovljivi viri energije namesto fosilne in jedrske

Matjaž Valenčič

Prenova stanovanjskih stavb

Matjaž Valenčič

Fotovoltaične elektrarne na kmetijskih zemljiščih

Matjaž Valenčič

Komentiraj