Obnovljivi viri

SLOSE

Slovensko društvo za sončno energijo SLOSE ima novo spletno stran www.slose.si. S tem nadaljuje svoje poslanstvo širjenja rabe obnovljivih virov energije.

Ob ustanovitvi društva SLOSE je bil poudarek na širjenje poznavanja rabe sončne energije, na energijsko učinkoviti gradnji in na izobraževanju. Vključevali smo področja vseh obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije in kakovosti bivanja. Združevali smo ljubitelje, strokovnjake in industrijo iz različnih segmentov. Skočite na zgodovino društva SLOSE.

Danes, po skoraj pol stoletja, so načela društva enaka, področja dela pa precej bolj pestra. Sonce ustvarja večino obnovljivih virov energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov. To so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah, fotosinteza, zemeljski toplotni tokovi in tokovi morja. V naravi jih nikoli ne zmanjka, saj se obnavljajo dokaj hitro ter so dokaj enakomerno porazdeljeni.

Zajem sončne energije je lahko s toplovodnimi ali toplozračnimi sprejemniki, s pasivnimi elementi arhitekture, s sončnimi vetrnimi in vodnimi elektrarnami, z rabo biomase… Odlično se dopolnjuje z rabo ostalih obnovljivih virov energije, med katerimi sta prezrti geotermalna energija in energija organskih odpadkov.

Mnogo organizacij deluje na področju rabe obnovljivih virov energije, dosegajo lepe rezultate. Med občani se krepi zavest po nujnosti rabe obnovljivih virov, kar je odlično. Še večje uspehe pa bomo dosegli s sodelovanjem. Zato vabimo vse, ki jim je mar, da obiščejo spletno stran SLOSE, kliknite na www.slose.si. Veseli bomo, če se nam pridružite. Vstopite v naše društvo, bodite aktivni, po svojih močeh prispevajte za ohranjanje našega planeta.

Sorodni članki

Samooskrba v praksi

Matjaž Valenčič

Jedrski buldožer

Matjaž Valenčič

Sonce in voda

Matjaž Valenčič

Komentiraj