Energijska neodvisnost Izpostavljeno predlagam.vladi.si Sončne elektrarne

Sončni paneli brez davka

Predlagam.vladi.si

Sončne elektrarne omogočajo hiter prehod v energijsko neodvisnost. Za gospodinjske odjemalce je primerna shema samooskrbe, ki omogoča rabo elektrike iz lastne sončne elektrarne. Glede na napovedane podražitve energentov je povečano zanimanje za sončne elektrarne v samooskrbi. Že v začetku leta 2022 je zmanjkalo nepovratnih spodbud Eko sklada, vedno več pa je zavrnitev soglasij za postavitev samooskrbnih sončnih elektrarn zaradi neustreznega distribucijskega omrežja.

Predlagamo, da vlada z eno potezo uredi oboje. Z oprostitvijo DDV na sončne elektrarne bo vlada pomagala občanom podobno, kot je pomagala s spodbudo preko Eko sklada, le z manj birokracije. S preusmeritvijo denarja, ki je rezerviran za nove spodbude v sončne elektrarne v pospešeno posodobitev distribucijskega omrežja pa bo vlada omogočila priklop sončnih elektrarn tudi tam, kjer je električno omrežje neustrezno. Hkrati bo vlada podprla gradnjo sončnh elektrarn in posodobitev distribucijskega omrežja. Podprite predlog, podpišite peticijo.

Izkoristimo direktivo EU

EU je sprejela direktivo, ki omogoča znižanje DDV na več vrst blaga, vključno s sončnimi paneli. Direktiva št. 2022/542 je bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije 5. aprila 2022. Po novih določbah bodo države članice lahko prosto uporabljale stopnjo DDV od 0 % do 5 %. Če bo Slovenija pravilno odločila, bodo sončni paneli brez davka.

Document 32022L0542

Direktiva dovoljuje, da so sončni paneli brez davka.

(3)vstavi se naslednja točka: „(10c) dobava in namestitev sončnih panelov na in ob zasebna bivališča, stanovanja ter javne in druge stavbe, ki se uporabljajo za dejavnosti v javnem interesu;“;
EU dopušča oprostitev DDV za sončne elektrarne.

Svet Evropske unije je sprejel direktivo, ki državam članicam omogoča znižanje davka na dodano vrednost (DDV) za določene izdelke in storitve, ki so skladni z okoljsko in zdravstveno politiko EU. To davčno olajšavo je dovoljeno uporabiti tudi za sončne panele za stanovanjsko uporabo, poleg storitev prevoza in potniškega prometa, knjig, časopisov in papirnatih publikacij ter digitalnih medijev ter nekaterih farmacevtskih in medicinskih izdelkov.

Kako pa se bodo odločili pri nas? Bodo še vedno bolj papeški od papeža in obračunavali 9,5% DDV za vgrajene sončne panele namesto oprostitve DDV tako, da bi bili sončni paneli brez davka?

Oprostitev DDV za sončne panele bi bila odlična spodbuda za prehod na obnovljive vire. Upajmo na najboljše.

Sorodni članki

Prezračevanje v tem času

Matjaž Valenčič

Dragocena neprecenljiva dediščina zanamcem!

Matjaž Valenčič

Konferenca trajnostne gradnje

Matjaž Valenčič

Komentiraj