Inovativne instalacije

Splakovanje stranišča

Inovativne instalacije

“Splakovanje stranišča” je kratka informacija iz serije prispevkov o inovativnih instalacijah. Verjemite, tudi instalacije se razvijajo in prilagajajo potrebam sodobnega bivanja.

Virusi so med nami

Smernica REHVA COVID-19 svetuje, kako preprečevati širjenje virusa (SARS-CoV-2), ki povzroča bolezen COVID-19. Smernica se sicer nanaša na delovna mesta, smiselno pa jo je možno uporabiti tudi v stanovanjih. Podobna priporočila je dal tudi NIJZ, IZS in mnoge druge ustanove. Skupno vsem tem priporočilom so preventivni ukrepi.

Virusi SARS-CoV-2 so v zraku, na predmetih in tudi v kanalizaciji.

Preprečevati ali zdraviti?

Mediji nas obveščajo, da bodo kmalu na razpolago zdravila proti bolezni COVID-19, da bo zelo kmalu tudi cepivo, da bo cepljenje obvezno in podobne dezinformacije. V splošnem velja, da traja od odkritja zdravila do njegove uporabe vrsto let, saj je treba preveriti zdravilne in stranske lastnosti zdravil. Podobno je tudi s cepivi. Res se farmacevtska industrija poslužuje tudi nelegalnih bližnjic, vse za povečevanje svojega dobička, na račun zdravja. Postopek odobritve cepiv v EU traja približno 10 let, pa tudi po odobritvi ni nujno, da so cepiva varna. Podobno je z zdravili. Hkrati pa nas isti mediji informirajo, da virus SARS-CoV-2 hitro mutira. Tako se lahko zgodi, da bomo imeli čez 10 let zdravilo za bolezni, ki bodo do takrat že izginile.

Namesto upanja v dosežke moderne medicine zagovarjam, da se naučimo sobivanja z virusi. Upoštevajmo vse znane načine preprečevanja okužbe, vse vidike preventive.

Nasveti REHVA

REHVA podaja nasvete o delovanju in uporabi stavbnih sistemov na območjih z izbruhom koronavirusa (COVID-19), z namenom preprečitve širjenja COVID-19 preko HVAC (ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija) in/ali kanalizacijskih sistemov v stavbah.

This image has an empty alt attribute; its file name is REHVA.jpg
REHVA je zveza evropskih združenj za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo, ustanovljena leta 1963. Je krovna organizacija, ki predstavlja več kot 120.000 projektantov HVAC, inženirjev gradbenih storitev, tehnikov in strokovnjakov iz 27 evropskih držav.

Podane so smernice upravljanja in uporabe stavbnih prezračevalnih in klimatskih sistemov, da bi preprečili širjenje virusa (SARS-CoV-2), ki povzroča bolezen COVID-19. Smernice so podane za različne tipe uporabnikov in za razne instalacijske sisteme. Vsekakor predlagam, da te smernice upoštevajo stanovalci večstanovanjskih stavb in upravniki/uporabniki poslovnih stavb.

Čeprav se smernice nanašajo predvsem na prezračevalne sisteme, je pomemben tudi del, ki se nanaša na splakovanje stranišč.

Splakovanje straniščne školjke

Nasvet je enostaven: Med spiranjem WC školjke naj bo pokrov vedno spuščen, s tem se zmanjša možnost pršenja drobnih kapljic v zrak.

This image has an empty alt attribute; its file name is WC-deska-1024x460.jpg
Med spiranjem naj bo pokrov WC školjke spuščen.

To je lažje zapisati kot izvajati. Ker pa se moramo naučiti sobivanja z virusi, je dobro, da od sedaj dalje vedno pokrivamo WC školjko med spiranjem. Konkretno: po uporabi zapremo straniščno desko, pritisnemo na tipko za spiranje, počakamo približno 5 sekund, da se spiranje dokonča, dvignemo desko in preverimo, če je bilo spiranje uspešno, po potrebi uporabimo WC metlico in vajo ponovimo. WC metlico po uporabi razkužimo.

Tehnične izboljšave

Oblikovalci sanitarij zahtevajo vse nižje podometne WC kotličke, da imajo večjo možnost kreativnosti.

Design tipka omogoča nizko vgradnjo WC kotlička. Ko je pokrov dvignjen, je tipka skrita.

Ta izvedba je idealna za sanitarije, načrtovane po smernicah COVID.

Z nizkim kotličkom se ne morete zmotiti, saj dvignjena deska prekriva izplakovalno tipko. Najprej zaprete desko, nato pritisnete na tipko. Z dodatno izboljšavo, s prosojnim pokrovom, bo splakovanje še enostavnejše.

Novi detajli

Ko boste načrtovali nove sanitarije, pomislite na nizek kotliček, stensko vgradnjo tipke in odvod neprijetnih vonjav. Sanitarije bodo še vedno ohranile prvotno vlogo, le da bodo nudile večjo stopnjo udobja, možnost okužb po fekalno-oralni poti pa bo zmanjšana.

Za individualne nasvete nam pišite.

Sorodni članki

Načrtovanje in oprema kopalnic

Matjaž Valenčič

Covid-19 prezračevanje

Matjaž Valenčič

Virusi iz kanalizacije

Matjaž Valenčič

Komentiraj