Kakovost bivanjaNasvet tednaOhranitev naravePrenova stavbRaba obnovljivih virovSpodbudeUčinkovita raba

Spodbude Eko sklada, Javni poziv 74SUB-OB19- ZAPRT

Poziv 74SUB-OB19 je zaprt

Zaprt je “Javni poziv 74SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb”. Spodbude so namenjene občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. Namenjene so za naložbe v enostanovanjske in/ali večstanovanjske stavbe,  za nove in/ali starejše stavbe oz. ukrepe, za naložbe na celotnem območju Republike Slovenije in/ali za naložbe v stanovanjskih stavbah na degradiranih območjih…

Javni poziv je zelo obsežen in morda težje razumljiv. Če česarkoli ne razumete, vprašajte nas ali Eko sklad.

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Nepovratne spodbude za ukrepe:

A- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema,

B- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje,

C- vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje,

D- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje,

E- priključitev eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja,

F- vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken,

G- toplotna izolacija fasade,

H- toplotna izolacija strehe ali stropa,

I- toplotna izolacija tal,

J- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Novosti v javnem pozivu

Glavna novost novega javnega poziva za občane je poenostavljen postopek za pridobitev subvencije.

Po novem se vloga odda po izvedeni naložbi, kar pomeni, da vloge ni treba več oddati pred začetkom del in po tem pošiljati zaključne dokumentacije. Ta poenostavitev bo zmanjšala obveznosti vlagatelja in skrajšala čas izplačila nepovratne spodbude.

Z novim javnim pozivom se zvišuje višina spodbude za vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema, ki po novem znaša 30 % priznanih stroškov naložbe, in spodbuda za priključitev stavbe na sistem daljinskega ogrevanja, ki sedaj znaša 50 % stroškov naložbe. Pri spodbudah za zamenjavo lesenih oken in toplotno izolacijo strehe ali stropa pa je višji znesek in sicer pri oknih 150 EUR na mzamenjane zastekljene površine, pri strehi oziroma stropu pa 12 EUR na mizolirane površine. Po novem so med priznane stroške naložbe vključena tudi zunanja vhodna vrata.

Izolacija tal

Dodan je nov ukrep in sicer toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši stavbi. Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 EUR na m2 toplotne izolacije tal.

Toplotno izolacijo se lahko vgradi na tla terena ali pod strop neogrevane kleti Tudi za ta ukrep je treba izbrati primerno izolacijo in jo zaključno obdelati..

Izolacija fasade

Povišala se je zahteva glede toplotne izolacije fasade, po novem mora biti debelejša za približno 1 cm.

Naštete so pogoste izvedbe izolacije fasade. Na spletnih straneh Eko sklada je objavljen informativni seznam približno 100 fasadnih sistemov kontaktno-izolacijskih fasad. Če izberete tudi fasadni sistem, ki ga ni na seznamu, pa želite kandidirati za nepovratno spodbudo, upoštevajte podrobna navodila Eko sklada. Vpisane so realne debeline, glede na ponudbe proizvajalcev.

Izolacija strehe

Povišala se je zahteva glede toplotne izolacije strehe ali stropa, po novem mora biti debelejša za približno 1 cm.

V preglednici so zapisani običajni materiali. Izberete lahko katerega koli, ki ustreza zahtevam Eko sklada, prednost pa naj imajo materiali, ki niso gorljivi. Upoštevati je treba navodila za vgradnjo, nekatere napake so usodne.

Podrobnosti javnega poziva

Podrobno preberite objavljen javni poziv na www.ekosklad.si. Shema prikazuje novi postopek za pridobitev subvencije:

Pri izpolnjevanju razpisne dokumentacije in pridobivanju spodbud vam je v pomoč EnSvet, za načrtovanje izbire ukrepov in nadzor izvedbe pa smo vam na voljo neodvisni energetski strokovnjaki. Oglasite se. Svetovali vam bomo izbrati in izvesti tiste ukrepe, s katerimi boste izboljšali svoje bivalne pogoje in trajno znižali stroške.

Kako povečati spodbude?

Če z isto vlogo kandidirate za najmanj 3 (tri) ukrepe, navedene v razdelkih od A do J po tem javnem pozivu, ki so bili izvedeni v isti starejši stanovanjski stavbi, ste upravičen do višje nepovratne finančne spodbude. Višja nepovratna finančna spodbuda je vsota zneskov, ki so opredeljeni za posamezen ukrep v točki 2. b) javnega poziva, povečanih za 50 %, a ne več kot 30 % priznanih stroškov naložbe. Tako se spodbuda za toplotno izolacijo fasade, strehe in tal lahko poveča od 12 €/m2 na 18 €/m2. Lažje se boste odločili za več ukrepov hkrati, kakovost bivanja v tako obnovljeni stavbi pa bo še večja.

Objava Eko sklada 25.3.2022

V petek, 25. marca 2022, zaradi porabe sredstev zapiramo dva javna poziva, in sicer:

Javni poziv 74SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb ter

2. Javnega poziva ZERO500 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti eno- ali dvostanovanjskih stavb.

Nov, nekoliko spremenjen poziv za spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb bo objavljen predvidoma v aprilu, pri čemer visokih spodbud za zamenjavo kurilnih naprav predvidoma ne bo več; vse spodbude bodo v višini 20% celotne naložbe oz. 30% v primeru izvedbe več ukrepov.

Upravičene naložbe na tem novem javnem pozivu bodo vse naložbe, izvedene od 1. marca 2022 dalje, torej tudi naložbe v vmesnem obdobju (od zaprtja javnega poziva 74SUB-OB19 do objave novega).

O zapiranju tega poziva in o pričakovanih novih pozivih se je razgovorila direktorica Eko sklada, Mojca Vendramin.

Naš komentar, 26.3.2022

Nepričakovano zapiranje javnih pozivov ustvarja nemir in ne pripomore k izvedbi ukrepov v učinkovito rabo energije. Načrtovanje učinkovitih ukrepov ni preblisk, ki se zgodi preko noči. Najprej je treba spoznati težave in možne rešitve, potem izbrati najprimernejšo, pridobiti strokovno potrditev (projekt) in narediti finančno konstrukcijo. Že pri preprostih posameznih ukrepih zori odločitev kakšno leto, v večstanovanjskih še dalj. Nepovratna spodbuda, ki lahko čez noč izgine, vpliva na učinkovitost izvedbe. Ko se solastniki končno odločijo za prenovo fasade, nenadoma pa se zapre javni poziv, so prisiljeni izvesti cenejši ukrep, namesti izolacija samo barvanje fasade. Pri tem vsi izgubijo, tako stanovalci kot država.
Če bi država imela vizijo na področju energetske politike,  potem Eko sklad, ki je podrejen neposredno vladi, ne bi čez noč spreminjal pogojev spodbujanja.

Predlagamo, da Eko sklad zaostri pogoje za spodbujanje energetske sanacije stavb in daje poudarke na celovitih energetskih prenovah ter opusti spodbujanje posameznih ukrepov. Torej, da Eko sklad nameni več sredstev za celovite energetske prenove, ki so strokovno načrtovane in izvedene ter zmanjša spodbujanje posameznih ukrepov, ki so manj učinkoviti, čeprav so zelo priljubljeni. Le na ta način bo možno pravočasno doseči zmanjšanje rabe energije v stavbah za faktor 10.

Spodbujanje  mora biti trajno, morebitne spremembe razpisnih pogojev naj Eko sklad najavi več let vnaprej.

Sorodni članki

Montaža oken

Matjaž Valenčič

Energijska neodvisnost

Matjaž Valenčič

Brez straniščnih vonjav

Matjaž Valenčič

Komentiraj