Jedrska energija

Sporočilo za javnost

Minister za infrastrukturo presegel pooblastila in izdal energetsko dovoljenje za JEK2 brez pravne in strokovne podlage

LJUBLJANA, 21. julij 2021 – Podpisniki skupne izjave ugotavljamo, da je minister za infrastrukturo ob aktualnem izdanem energetskem dovoljenju za projekt JEK2 presegel svoja pooblastila, dovoljenje pa izdal brez pravne in strokovne podlage. Z navedenim dovoljenjem ministrstvo odpira pot za izvedbo upravnih postopkov in pripravo dokumentacije za investicijsko odločanje o JEK2. Dejstvo je, da Republika Slovenija ni sprejela končne odločitve o optimalnem energetskem scenariju za prihodnjo nizkoogljično Slovenijo, zato je dejanje ministra preuranjeno in celo škodljivo.

Podlagi, na kateri se sicer opira Ministrstvo za infrastrukturo – Dolgoročna podnebna strategija Slovenije ter Celovit nacionalni energetski in podnebni načrt-NEPN – ne dajeta mandata ministru za izdajo energetskega dovoljenja za projekt JEK2. Zlasti NEPN ne podpira gradnje JEK2 temveč med ključnimi izzivi piše o “pripravi usmeritev za odločitev o prihodnji rabi jedrske energije in morebitni izgradnji nove jedrske elektrarne“. Priprava usmeritev ne pomeni sprejeta odločitev, ne glede na dejstvo, kako aktualna Vlada sprejema politične odločitve mimo mnenj stroke in pogosto načrtno brez javne razprave. Obenem se aktualne smernice Evropske unije glede primernosti jedrske energije v Evropi bolj nagibajo k opuščanju jedrske energije, saj ni trajnostna. Se pa prav v primeru jedrske energije izrazito kaže tudi nemoč EU, da bi države, ki so proti nadaljnji rabi jedrske energije, čeprav so se ji same že razumno odpovedale, na nivoju EU preprečile neodgovornim politikom in državam, da ogrožajo sebe in druge.

Trajnostna prepreka jedrski energiji so njene snovne in toplotne emisije, ki so celo višje kot emisije fosilnih energentov. Slovenija je obenem ena redkih jedrskih držav, ki za nobeno vrsto radioaktivnih odpadkov nima urejenega končnega odlaganja in še vedno pripravlja dokumentacijo za gradnjo odlagališča NSRAO. Problem odlaganja VRAO pa želi, tako kot številne druge odločitve politike, prepustiti naslednjim generacijam. Še več, na teritoriju Slovenije želi skladiščiti in odlagati tudi hrvaške jedrske odpadke.

Ob vsem naštetem ostaja ključni problem obstoječega objekta jedrske elektrarne in kakršnih koli morebitnih novih objektov – potresna nevarnost lokacije – kar ne morejo izničiti nobene interesne skupine, navkljub izdatno podprtim prizadevanjem.

Podpisniki slovensko javnost opozarjamo, da bi morebitna naložba v JEK2 ustavila vse druge naložbe v obnovljive vire energije za vrsto let in bi državo pahnila v nekonkurenčnost, saj je jedrska energija občutno dražja in manj zanesljiva kot razpršeni obnovljivi viri energije. Cena kilovatne ure elektrike iz namišljene JEK2 bi bila namreč 3-4x dražja od cene kilovatne ure iz sončnih kolektorjev in vetrne ali geotermalne energije. Kot je bilo v javnosti že izpostavljeno, gre pri projektu JEK2 za izdaten lobistični projekt, ki bo bistveno presegel do sedaj največjo energetsko afero slovenske politike – TEŠ6 – saj cena izvedbe projekta nikakor ne bi bila namišljenih 5 milijard EUR, s čimer zavaja aktualna politika, temveč najverjetneje 10 in več milijard EUR. Zaskrbljeni smo, da so se že v začetku korupcijsko povsem izpostavljenemu projektu pridružile prav vse politične stranke, zastopane v Državnem zboru. Vzrok za slednje je intenzivno subvencioniranje propagande za jedrsko elektrarno in namišljene gradbene projekte za jedrske odpadke.

Ker se je velika večina evropskih držav odločila za opustitev jedrske energije, od slednje še ne odstopajo veliki investitorji, saj slutijo dobre zaslužke, če investirajo v politično zablodele države, kot sta Slovenija in Češka, članici EU, kar jim zagotavlja povrnitev investicij v spodletele jedrske projekte. Posledično navedeno pomeni, da bo Slovenija prisiljena prevzeti nasedle jedrske investicije in iz žepov svojih državljanov plačevati za njihov finančni, gospodarski, zdravstveni in ekološki polom. Ker je jedrska energija nezanesljiva in ogroža vse oblike življenja, morajo države uporabnice te energije prevzeti tveganja in stroške. Zato se nemoralni investitorji ne bojijo finančnega poloma.

Janez Janša je že pred tridesetimi leti zavrnil podpis za zaprtje JEK 1 v razumnem roku kot poslanec Državnega zbora. Njegov takratni strankarski predsednik Jože Pučnik je ta dokument podpisal in podprl. Danes se Janša pragmatično noče izpostavljati kot odločen zagovornik gradnje JEK 2 in slednje raje prepušča ubogljivim in vodenim koalicijskim partnerjem in ministrom svoje vlade.

Podpisniki:

dr. Leo Šešerko

Matjaž Valenčič, neodvisni energetski strokovnjak

Karel Lipič, Zveza ekoloških gibanj Slovenije

mag. Gregor Kos, Za zdravo družbo

Sorodni članki

Elektrika, ogrevanje in uporaba izrabljenega goriva

Matjaž Valenčič

Nuclear energy-one of the causes of global warming

Matjaž Valenčič

Poročilo IRSN iz leta 2021 o škodljivih učinkih tritija na zdravje

Matjaž Valenčič

Komentiraj