Nasvet tednaOhranitev naraveTrajnostna gradnja

Trajnostna gradnja

Stavbe spreminjajo okolje. Raba prostora, gradiv in energije je velika. Ne le raba prostora, pridobivanje in proizvodnja gradbenega materiala, temveč tudi gradnja, prevozi, raba in razgradnja vplivajo na okolje. Z rastjo prebivalstva in spremembo bivalnih navad je vedno težje zagotoviti  zdrave, udobne, varne in energijsko učinkovite stavbe po dostopni ceni, ki bodo le malo vplive na okolje. Odgovor je trajnostna gradnja.

Kaj je trajnostna gradnja?

Trajnostnost pomeni zadoščanje današnjim potrebam, ne da bi pri tem ogrozili zmožnost prihodnjih generacij za zadoščanje njihovim potrebam (OZN, 1987). Vendar je splošna definicija preveč ohlapna.

Skozi to definicijo je trajnostna gradnja mnogo več kot eko ali bio gradnja. Za popolno ocenjevanje je treba vrednotiti  tudi tehnično kakovost,  procesno kakovost in kakovost lokacije.  Trajnostnost stavbe je treba načrtovati, graditi in ocenjevati po kriterijih, ki so medsebojno odvisni, zato je nujno potrebna celostna ocena trajnostne gradnje.

V svetu poznamo veliko metod ocenjevanja trajnostne gradnje. Pri nas se uveljavlja metoda DGNB, ki poleg okoljskega vidika obravnava tudi ekonomski vidik in družbeno sprejemljivost načrtovane gradnje v celotnem življenjskem krogu.

Trajnostna arhitektura

Trajnostna arhitektura išče estetsko kakovost stavbe ob čim manjši porabi virov in energije, ob istočasnem upoštevanju vseh stroškov v njeni uporabni dobi.

Upoštevati je treba ustrezne vidike trajnostne gradnje. Trajnostna gradnja spoštuje in vključuje:

  • globalne izzive trajnostnega načrtovanja,
  • cilje in definicije trajnostnega načrtovanja,
  • ekonomsko izvedljivost trajnostnega načrtovanja,
  • spremembo rabe in rabo s strani tretjih oseb (neodvisno rabo),
  • okoljsko ustrezne tipologije, načrtovanje in materiale,
  • vrednotenje in nadzor trajnostnosti od zasnove do izvedbe,
  • vpliv načrtovanja in lokacije.

Gradniki trajnostne gradnje

Elementi trajnostne gradnje so znani, vendar, če niso medsebojno povezani in ovrednoteni, ne povedo dovolj. So kot kocke, razmetane v škatli. Šele ko otrok te kocke pravilno sestavi, zasije palača, vesoljska ladja ali svetilnik. Prav tako je treba sestaviti in ovrednotiti elemente trajnostne gradnje: vrednost, bivalno ugodje, kakovost notranjega zraka, osvetlitev in dnevna svetloba, akustika prostora, energetsko učinkovit stavbni ovoj, energetske zasnove stavbe, škodljive snovi, optimizirana gradbena tehnologija in učinkovito načrtovanje, raba virov, energetsko modeliranje in končno, cena in vrednotenje v celotni dobi trajanja.

Medsebojno primerljivi gradniki omogočajo izdelavo celostne ocene. S kriteriji trajnostne gradnje strokovnjaki  ovrednotimo vse ukrepe in jih medsebojno primerjamo. To omogoča gradnjo boljše stavbe z manj denarja.

Poiščite nasvet strokovnjaka trajnostne gradnje

Verjetno nimate dovolj izkušenj ob načrtovani novogradnji ali obnovi svoje stavbe.  Mi jih imamo, pišite nam. Okna in streho boste zamenjali največ enkrat, tudi z novogradnjo se verjetno srečujete prvič. Z gradnjo nimate izkušenj niti ne veste, na kaj morate biti pozorni. Izvajalci pa to dnevno delajo. Nekaterim izvajalcem je menjava oken ali strehe rutina, drugim breme, le redki se dela lotijo z vso potrebno vnemo in skrbnostjo.

Strokovnjaki trajnostne gradnje smo tista vez med investitorji, projektanti in izvajalci, ki neobremenjeno poskrbimo za cenejšo in primernejšo gradnjo. Če imate slaba okna, vam argumentirano svetujemo zamenjavo ali obnovo, prezračevanje z odpiranjem oken ali mehansko prezračevanje z vračanjem toplote ali brez. Je primernejše najprej izolirati  fasado ali streho? Kdaj je pravi čas za zamenjavo zastarele kurilne naprave?

Uporabite naše izkušnje.

Sorodni članki

Izbira oken

Matjaž Valenčič

Je zemeljski plin najprimernejši energent?

Matjaž Valenčič

Predsednik Pahor je sprejel predstavnike Zveze ekoloških gibanj Slovenije

Matjaž Valenčič

Komentiraj