Jedrska energijaOhranitev narave

Tropske ribe v Savi?

Toplotne emisije NEK so velikanske, samo iz rednega obratovanja gre v Savo 1.300 MW toplote, znatna količina toplote pa tudi iz bazena IG. Sava pod jedrsko elektrarno se pretirano greje, topotne emisije so velike, dovoljeno segrevanje Save je do 3 °C, dejansko je morda še več. Pogoji, da se drstijo tropske ribe v Savi, so idealni.

Vemo, da se Sava pretirano greje. Vendar to nikogar ne moti. Na zahtevo nuklearke ARSO brez zadržkov ali nadomestnih ukrepov dovoli tudi pregrevanje Save za 3.5 °C nad vstopno temperaturo. Reka Sava je dandanes tako segreta, da so pri Brežicah že vzpostavljene temperaturne razmere, iz katerih lahko z veliko verjetnostjo napovemo drst tolstolobika in amurja! Hkrati pa iz spodnjega slovenskega dela reke Save izginjajo ali so že zdavnaj izginile hladnoljubne vrste, kot so lipan, sulec, blistavec in kapelj. Od Krškega nizvodno tudi pohre kmalu ne bo več. Poletne temperature Save pri meji s Hrvaško so v primerjavi s tistimi pred 60 leti zdaj višje za 8 °C, kar je veliko več, kot so se spremenile temperature zraka v istem obdobju.

Brežiško jezero je občasno segreto na skoraj 30 °C. Je to dobro ali slabo? Kaj na to porečejo ribiči?

Kaj naj si mislimo takrat, ko je nuklearka na rezervnem hlajenju in so pričakovane presežne vrednosti toplotnega onesnaženja, nuklearka ne objavlja podatkov? Resna okvara ali skrivanje pred javnostjo?

Namesto aktualnih podatkov nam 5.8.2022 NEK javlja napako.
*** pomeni: *** Ni aktualnih podatkov
Jih ni zaradi okvare v nuklearki ali zaradi skrivanja resničnih podatkov? Oboje je zaskrbljujoče.

Kaj pa pravijo ribiči? Je možno, da jih to ne moti ali so dogovorjeni za izravnalne ukrepe?

Morda je razlog, da so “izginili” aktualni podatki nuklearke v dejstvu, da so Savo preveč segreli? Temperatura vode kakih 10 km pod nuklearko, na postaji Čatež, je presegla 30°C, kar pomeni, da je bila na točki mešanja hladilne vode iz NEK in reke Save še višja.

Res imamo občutek, da denar ne seva.

Aktualnih podatkov o delovanju NEK ni, prosimo za razumevanje.

NEK je 8.8.2022 v poznem dopoldanskem času ponovno začel objavljati aktualne podatke. Je normalno, da rabi NEK skoraj en teden, da sploh ugotovi okvaro in da uredi spletno stran? Pričakovati bi bilo, da ima NEK posadko, ki sprotno nadzira delovanje nuklearke in ažurno ukrepa.

Je dovolj, da se opravičujejo za izpad podatkov? Je preveč pričakovati, da bi zamolčane podatke kljub temu objavili?

K sreči nas je URSJV obvestil, da je vse pod nadzorom. Takih pojasnil (izpad WEB strežnika, ena žička je šla in podobno…) smo že navajeni.

Nič ni narobe z nuklearko, le aktualni podatki o stanju elektrarne na NEK-ovi spletni strani trenutno ne delujejo zaradi izpada WEB strežnika.
Nekoliko pa je moteča dezinformacija URSJV, da je novica objavljena tudi na NEK spletni strani. To je sicer res, vendar je bila novica na NEK spletni strani objavljena prepozno, nekaj dni po našem obvestilu nuklearki, da jim spletna stran ne dela.
Star trabant je star trabant, okvare sistemov v nuklearki so vedno pogostejše. Koliko takih okvar se je zgodilo brez vednosti javnosti? Je nek tudi ta dogodek skušal prikriti?
Je že čas, da zapremo nuklearko, preden bo šlo kaj resnega narobe?

NEK se čuti dolžnega obvestiti javnost, da upošteva omejitev predpisanega povprečnega dnevnega prirasta temperature reke Save na 3 °C.

Bolj prepričljiva kot pojasnilo, da NEK upošteva predpise bi bila transparentnost. Zakaj NEK ne odpre arhiva obratovalnih podatkov za javnost?

Kako se segreva Sava ?

Glede na splošno segrevanje planeta bi morala NEK svoje toplotne emisije zmanjševati in ne povečevati. Iz dokumentacije ni razvidno, kaj je »naravna temperatura reke Save« oziroma, do katere najvišje temperature sme NEK segrevati Savo.

Najvišja naravna temperatura Save je 18°C. Jedrska elektrarna NEK ima dovoljenje, da dvigne temperaturi Save za 3 °C nad naravno temperaturo. Dejansko pa je Sava pod jedrsko elektrarno segreta za 12 °C, tudi do 30 °C. Je to v redu?

Sava je hudourniška reka in so tudi njene naravne spremembe temperature precejšnje. Z izpustom pregrete vode se poruši biološko in kemično ravnotežje reke. Glede na evropske izkušnje bi bilo primerno, da bi omejevali toplotne obremenitve Save in podtalnice. V Evropi so omejitve precej strožje (največje zvišanje temperature reke v Franciji je 2,5 °C, najvišja dovoljena absolutna temperature rek v Švici je 25 °C, absolutna temperatura podtalnice zaradi toplotnega toka iz NPP v Švici ne sme presegati 15 °C). V preteklosti je bilo vodovarstveno dovoljenje za NEK (1990) precej boj strogo, kot so sedanje ohlapne omejitve, zato je bila reka Sava manj pregreta.

Nameravano podaljšano obratovanje NEK v škodo okolja

Kakšna so zagotovila, da NEK ob podaljšanem obratovanju ne bo izigraval ohlapne omejitve pregrevanja Save za 3 °C, kot je to že počel, z dovoljenjem ali brez? Kje je točka premešanja reke Save in hladilne vode NEK? Katere omejitve obstoječega obratovanja predvideva zmanjšanje vplivov na okolje, kot to navaja Zavod RS za varstvo narave z dne 8. 12. 2021? Kako prilagoditi delovanje NEK klimatskim spremembam in zmanjšati toplotne obremenitve okolja?

Varuhi rib pa pravijo, da so hidroelektrarne moteče. Je verjeti pregovoru, da denar ne seva?

Je jedrska energija res eden od vzrokov globalnega segrevanja?

Zahtevajte referendum o podaljšanju obratovanja NEK.

Po izjavi vodstva jedrske elektrarne NEK dopušča časovnica PVO dovolj časa za vključitev zainteresirane javnosti v odločanje o podaljšanju obratovanja jedrske elektrarne. Zato je tudi dovolj časa za referendum.

Predlagamo referendumsko vprašanje: Podpirate tvegano in drago jedrsko energijo ali želite prehod na zanesljivo in cenejšo trajnostno energijo?

Pomislite na okolje.

Mimogrede, po zadnjih podatkih jedrska elektrarna NEK sploh ne meri temperature segrevanja Save temveč zgolj računsko določa segrevanje, ki naj bi bilo dovoljeno občutno več kot 3°C. Uradno se omejitev nanaša na računsko dnevno povprečje, računskega algoritma pa verjetno nihče ne preverja.

Sorodni članki

Prozoren trik

Matjaž Valenčič

Izstopimo iz nuklearne energije

Matjaž Valenčič

Jedna jedina

Matjaž Valenčič

Komentiraj