Jedrska energija

Ustavili smo NEK!

V četrtek, 27.10.2022 smo člani Zveze ekoloških gibanj Slovenije – ZEG, po daljšem razgovoru z vodstvom jedrske elektrarne NEK. Po ogledu jedrske elektrarne smo vstopili v komandno sobo jedrske elektrarne in predlagali ustavitev jedrske elektrarne. Utemeljili smo svojo zahtevo, vodja operaterjev jo je sprejel. Točno ob 14:48.06 so izklopili jedrsko elektrarno. Na kratko, ustavili smo NEK!

Podrobnosti

Je prelepo, da bi bilo res. Vendar se je vse, kar je zapisano, zgodilo. Dobesedno. Točno tako bi poročali po Radiu Erevan. Ustavili smo NEK! Vendar imamo še precej dela do srečnega konca. Kot je rekel pokojni John Lennon: “Everything will be okay in the end. If it’s not okay, it’s not the end.”

Dr. Leo Šešerko, Matjaž Valenčič in Karel Lipič so ustavili NEK. Žal samo v pomožni komandni sobi, med načrtovano zaustavitvijo zaradi rednega remonta.

Začelo se je mnogo prej. Zveza ekoloških gibanj Slovenije – ZEG (status društva v javnem interesu po ZVO), je nevladna organizacija s sedežem v Krškem in stranski udeleženec v zadevi izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg podaljšanje obratovalne dobe NEK s 40 na 60 let.

Podatki o nameravanem posegu so bili dostopni na MOP in na spletnem naslovu ministrstva, med 22.2.2022 in 22.3.2022. Po pregledu dokumentacije smo (ZEG) podali pisne pripombe in zahtevke za pojasnila. Nekajkrat so se dopisi izmenjevali. Na naše konkretne pripombe smo dobivali splošne odgovore, in kar je še hujše, zavajajoče in celo neresnične odgovore. Zato smo precej pričakovali od ustne obravnave na ARSO. Obravnava (dne 28.6.2022) časovno ni bila usklajena do stranskih udeležencev. Je bila globoko v času dopustov. Premik ure ustne obravnave od 9:00 na 14:00 uro je bil storjen brez našega soglasja. Zaradi premika v popoldanski čas pa je bila ustna obravnava skrajšana na 3 ure, zaradi tega nepopolna.

Ker je bila velika večina dokumentacije za PVO pomanjkljivo in nestrokovno pripravljena, smo zahtevali, da se USTNA OBRAVNAVA nadaljuje jeseni, kjer bo stranka Nuklearna elektrarna Krško d.o.o. lahko strokovno odgovorila na vse naše pisne in ustne pripombe in zahteve. Našo zahtevo so zavrnili, večino naših pripomb prezrli in hkrati napisali, da so na vse naše pripombe odgovorili. Formalnostim naj bi bilo zadoščeno. Kdo pa so ti nevladniki, da si upajo spraševati nuklearko z letnim prometom 200 MIO €?

Vendar pa so se med ustno obravnavo in med samim pojasnjevanjem dejansko razkrile mnoge nepravilnosti, ki so bile skrite ali zamolčane.

Ni nam preostalo nič drugega, da smo podali negativno mnenje na podaljšanje obratovanja s 40 na 60 let. Tako smo zapisali: ZEG ugotavlja, da je Opredelitev investitorja Nuklearna elektrarna Krško d.o.o. do pripomb in predlogov Zveze ekoloških gibanj – ZEG pomanjkljiva in kljub opozorilom ponavlja neresnična dejstva, v sami ustni obravnavi pa je navajal nova neresnična dejstva. Zato ZEG izreka negativno mnenje k podaljšanju obratovanja NEK s 40 na 60 let. Je pa ZEG pripravljen sodelovati v postopku za podaljšanju obratovanja, če bo NEK odpravil napake v gradivu in zagotovil izvajanje družbene in okoljske odgovornosti.

Povabilo

S povabilom na sestanek v NEK dne 27.10.2022 smo razumeli, da je NEK pripravljen odpraviti napake v gradivu in zagotoviti izvajanje družbene in okoljske odgovornosti.

Na sestanku smo ponovno utemeljili bistvene pripombe: zagotovljeno skladiščenje za NSRAO dokler ni zgrajeno odlagališče NSRAO, odvoz hrvaške polovice radioaktivnih odpadkov skladno z meddržavno pogodbo BHRNEK do januarja 2025, pregledno in sprotno obveščanje javnosti, upoštevanje tudi nevšečnih poročil o seizmiki, upoštevanje Načela previdnosti, soprispevanje k blaženju podnebnih sprememb , zmanjšanje toplotnih emisij…

Predstavniki ZEG smo ponovno obrazložili svoje pripombe. Tokrat smo imeli občutek, da smo bili slišani. Bomo tudi upoštevani?

Dezinformacije ali nerodno komuniciranje z javnostjo?

Med besedicama “predpisano” in “dovoljeno” je velika razlika. Kdor tega ne razume pri upravljanju jedrske elektrarne, naj pomisli na vožnjo avtomobila. Zakonsko je za običajne voznike kategorije B dovoljena stopnja alkohola 0,50 grama alkohola na kilogram krvi, pod pogojem.... Dovoljeno. Če bi bilo “predpisano” 0,50 grama alkohola na kilogram krvi, bi bili vsi vozniki 00 v prekršku.

NEK je našo zahtevo: »NEK bi moral javnost stalno podrobno obveščati o obratovanju, zgolj skopi aktualni podatki na https://www.nek.si/aktualni-podatki niso dovolj. Arhivski podatki niso dostopni, podrobnih podatkov ni, obratovanja NEK ni možno nadzorovati.” razumel po svoje. Namesto “dovoljeni” je zapisal “predpisani”, kar je narobe in sploh ni dovolj.

So v NEK tako nenatančni tudi pri upravljanju jedrske reakcije? Verjetno so, me je kar strah. Ko sem slišal člana meddržavne komisije komentirati dogodek INES1 v smehu »Pa to je bilo stvarno glupo!«, sem se zgrozil. Ne tehnike, ki je dokaj zanesljiva, bojmo se objestnih ljudi, ki zlorabljajo svoj položaj. Napuh in cepitev jeder, pogubna kombinacija.

Pričakujemo, da bo NEK ravnal družbeno odgovorno

Velika so pričakovanja od obratovanja jedrske elektrarne. Dolgoletna napačna energetska politika je favorizirala jedrsko energijo in zavirala obnovljive vire. Sedaj pa so tudi zagovorniki jedrske energije spoznali, da morebitne nove jedrske naložbe niso rešitev za energijske potrebe družbe. Predrago, prepozno, tvegano… Podaljšanje obratovanja dotrajane, čeprav posodobljene jedrske elektrarne, je nekakšen kompromis, vendar na račun varnosti. Star trabant je star trabant, tudi če mu redno menjajo gume in svečke.

Redke politične stranke pozivajo k družbeni odgovornosti. Upajmo, da bo vodstvo NEK sprejelo strokovne rešitve in ne političnih. Če bo treba, za zagotovitev izvajanja družbene in okoljske odgovornosti, za nekaj časa ustaviti delovanje nuklearke, bo to manjša škoda, kot da hrvaška polovica jedrskih odpadkov trajno ostane v Sloveniji in se poslabša jedrska varnost. Najslabše bi bilo, če bi NEK prezrl opozorila stranskega udeleženca ZEG v zadevi izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg podaljšanje obratovalne dobe NEK s 40 na 60 let.

Sorodni članki

Poziv predsedniku Borutu Pahorju

Matjaž Valenčič

Jedrska energija v slepi ulici

Matjaž Valenčič

Okoljevarstveniki krepijo fronto proti JEK2

Matjaž Valenčič

Komentiraj