ZaEnSvet in ZelEn.

strupej

V letu 2021 smo razširili svojo dejavnost in prisluhnili potrebam uporabnikov.

Zavod ZelEn -promocija zelene energije. nadaljuje tradicijo svetovanja s področja kakovosti bivanja, rabe obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije v gospodinjstvih. Promovira zmanjšanje rabe energije za faktor 10, povečanje kakovosti bivanja, rabo obnovljivih virov energije in snovi …

Zavod ZaEnSvet nadaljuje izobraževalne aktivnosti za vse generacije, osveščanje uporabnikov ter spoznavanje z novimi zahtevami gradnje in bivanja. Hkrati daje poudarek globalnim rešitvam, trajnostni energiji, zmanjšanju rabe energije in snovi, prenehanju jedrskega hazarda ter varni odstranitvi vseh jedrskih in strupenih odpadkov. Končati je treba biohazard, to pa bomo lažje dosegli z sankcioniranjem ekocida.

Smo promotorji kakovosti bivanja ob nizkih stroških in učinkoviti rabi. Poudarek dajemo trajnostni gradnji ter rabi obnovljivih, trajnih virov energije in gradiv.

Pristopili smo k Nacionalnemu zavezništvu za zeleno okrevanje gospodarstva.

Zavezništvo za zeleno okrevanje gospodarstva _ 100 + ZAVEZNIKOV

Predstavitev:

Čeprav smo majhno podjetje, opravljamo več dejavnosti, vse so povezane kakovostjo bivanja, stroški, učinkovitostjo in obnovljivimi viri.

Dejavnosti:

Opis zavoda:

ZaEnSvet – zavod energetsko svetovanje je ustanovljen za popularizacijo kakovosti bivanja, učinkovite rabe energije, rabe obnovljivih virov energije in trajnostne gradnje.   Namen zavoda je dvig kakovosti vzgoje, izobraževanja in bivalne kulture na področjih kakovosti bivanja, učinkovite rabe energije, trajnostne gradnje, obnovljivih virov energije, energetskega certificiranja stavb in varovanja okolja.

V letu 2021 je del dejavnosti prevzel ZelEn. ZaEnSvet postaja blagovna znamka, spletna stran ZaEnSvet.si  pa je skupna za oba zavoda.

Poudarki:

Izobraževanje za energetske preglednike

Optimizacija investicij, novogradnje in prenove

Sodelovanje pri prenovi stavb kulturne dediščine

Izdelovanje rednih pregledov klimatskih sistemov

Izdelovanje energetskih izkaznic stavb

Pooblastila:

Zavod ZelEnpromocija zelene energije. ima javno pooblastilo št. 808 za izdajo energetskih izkaznic stavb.

Zavod ZaEnSvet – zavod energetsko svetovanje ima javno pooblastilo št. 295 za izdajo energetskih izkaznic stavb.

Strokovni vodja Matjaž Valenčič ima licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic št. 65 in licenco neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov št. 9.

Skladno z 21. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona /EZ-E/ (Ur.l. RS, št. 10/12), prispevka za izdajo energetske izkaznice ni potrebno plačevati, dokler ni vzpostavljen glavni elektronski register in nadzorni sistem, ker zaradi tega še ne nastajajo stroški. Če boste hitro naročili izdelavo energetske izkaznice, bo cena nižja. Prihranili boste izdatek za prispevek. Prehitite upravne postopke, privarčujte.

Splošni cenik 2021:

 • Brezplačno svetovanje na spletni strani www.zaensvet.si

 • Splošno svetovanje, pisno poročilo o nasvetu 80,00 €.

  • Ocena obstoječega stanja in predlog ukrepov, s poudarkom na kakovosti bivanja, energijski učinkovitosti in stroškovni učinkovitosti. V nasvetu obravnavamo sedanjo kakovost bivanja, rabo energije, stanje stavbe in stroške. Na osnovi tega svetujemo izvedbo optimalnih ukrepov in predlagamo možne finančne spodbude. Če je dovolj podatkov, ocenimo tudi okoljski odtis pred in po izvedbi ukrepov.
 • Svetovanje o zamenjavi oken, efektivna ura 80,00 €.

  • Ocena obstoječega stanja in svetovanje zamenjave ali obnove oken, s poudarkom na energijski učinkovitosti in ceni vgradnje ali obnove. V nasvetu obravnavamo vse potrebe uporabnikov o lastnosti oken in svetujemo optimalno izbiro glede na rabo energije, investicijo in stroške v uporabni dobi oken, zvočne zaščite, dnevne svetlobe, kakovosti notranjega zraka, možne finančne spodbude in okoljski odtis.
 • Svetovanja o kakovosti bivanja in stroških bivanja, efektivna ura 80,00 €.

  • Poudarek na kakovosti bivanja ob majhnih stroških in majhni rabi energije, ocena investicij, stroškov, prihrankov in finančnih spodbud.
 • Svetovanje s področja celovite prenove stavb, efektivna ura: 80,00 €.

  • Strokovno svetovanje s področja celovite prenove stavb, skupna cena je dogovorjena glede na obseg dela.
 • Izdelava energetskih izkaznic stavb: do 170,00 €.

  • Najvišja cena izdelave energetski izkaznice za enostanovanjsko stavbo do 220 m2 znaša 170 € (Uredba Ur. l. 15/14). V to ceno niso vključeni DDV, potni stroški neodvisnih strokovnjakov in stroški zaradi nepopolne dokumentacije.
  • Za energetsko izkaznico vaše stavbe zahtevajte ponudbo. Naše ponudbe so vedno brez drobnega tiska!
  • Za naročila preko portala www.NEPREMICNINE.net nudimo 25% popust.
  • Garancija na najnižjo ceno izdelave energetske izkaznice stavbe: Če boste pri konkurenčnem ponudniku dobili ugodnejšo ponudbo za izdelavo energetske izkaznice, nam jo predložite in naredili vam jo bomo po enaki ceni, z  dodatnim, 5% popustom.
 • Izdelava rednih pregledov klimatskih sistemov.

  • Redni pregledi klimatskih sistemov RPKS po Pravilniku o rednih pregledih klimatskih sistemov Ur. l. RS 26/08. Za svojo stavbo zahtevajte ponudbo. Ceno oblikujemo glede na stanje klimatskih sistemov, popolnost dokumentacije o klimatskih sistemih, število klimatskih naprav in obseg dela.

Splošni  cenik velja od 1.9.2021 dalje.

Sodeluj!

Spletna stran vsak dan napreduje, nikoli ne bo dokončana. Skupaj se veselimo novosti. S teboj in zate!