IzpostavljenoKakovost bivanjaStroški

Želite brezplačno ogrevanje?

Brezplačno ogrevanje za dve leti.

Stava je padla. Marketinški guru proti neodvisnemu energetskemu strokovnjaku. Ogrevanje z IR paneli proti ogrevanju s toplotno črpalko. Če se bo izkazalo primernejše in cenejše ogrevanje z IR paneli, se bom javno opravičil za spodaj zapisano trditev. V nasprotnem primeru bo trgovec IR panelov javno priznal, da zavaja kupce. Če želite dve leti brezplačno ogrevati svojo stavbo, se javite, morda boste izbrani.

Poraba energije za ogrevanje z IR panelom je približno enaka kot pri drugih ogrevalnih sistemih. Torej enaka kot pri ogrevanju s toplotno črpalko. Cena ogrevanja z IR paneli pa je štirikrat višja kot pri ogrevanju s toplotno črpalko. Poglej na http://zaensvet.si/horoskop-ogrevanja/. Je razumljivo napisano.

Stava

Trgovec bo izbranemu potrošniku, ki  uporablja toplotno črpalko, za 2 leti brezplačno vgradil IR panele in mu za 2 leti tudi plačal elektriko.  Vse čas bomo spremljali rabo energije, stroške in kakovost bivanja. Po tem času bomo izbrali zmagovalca. Trgovec ali strokovnjak.

Ozadje

začelo se je z vprašanjem 19.10 2019 na FB, če je za ogrevanje stanovanjske stavbe z IR paneli potrebno manj energije kot za ogrevanje s toplotno črpalko. Odgovor trgovca je bil dvoumen »Je pa poraba približno enaka, kot s TČ zrak/voda v kolikor se uporabljajo kvalitetni ir paneli in ir regulacija.«, saj se lahko nanaša na rabo energije ali na strošek ogrevanja.

Zato sem odgovor dopolnil: »Matjaž Valenčič Poraba energije za ogrevanje z IR panelom je približno enaka kot pri drugih ogrevalnih sistemih. Torej enaka kot pri ogrevanju s toplotno črpalko. Cena ogrevanja z IR paneli pa je štirikrat višja kot pri ogrevanju s toplotno črpalko. Poglej na http://zaensvet.si/horoskop-ogrevanja/. Je razumljivo napisano.«

Potem pa se je vsulo name z vseh strani, da zavajam, da sem podkupljen, da ne poznam pozitivnih izkušenj, da ne razumem poslanstva trgovca … Končalo se je tako, da mi je trgovec z IR paneli poslal predlog, katerega prvi del bi lahko razumel kot nespodobno povabilo  (Ali vam damo brezplačno IR panele in lahko 2 leti testirate. Če imamo mi prav boste se nam boste morali javno opravičit. 2 leti elektrike vam mi krijemo.), drugi del predloga pa je bil primernejši in sem ga potrdil (Ali pa imate koga, ki uporablja TČ in mu mi brezplačno damo za 2 leti testirat IR panele in mu za 2 leti tudi plačamo elektriko in boste videli ;-))

Stava sprejeta

Prejel sem povabilo:

 • Matjaž Valenčič Ali vam damo brezplačno IR panele in lahko 2 leti testirate. Če imamo mi prav boste se nam boste morali javno opravičit. 2 leti elektrike vam mi krijemo. Ali pa imate koga, ki uporablja TČ in mu m brezplačno damo za 2 leti testirat IR panele in mu za 2 leti tudi plačamo elektriko in boste videli 😉

Stavo sem sprejel:

 • Sprejmem stavo, testiranje IR ogrevanja, 2 leti. K sodelovanju bom povabil stanovalce v povprečni samostojni stanovanjski stavbi, ki je ogrevana s toplotno črpalko. Toplotno črpalko boste (začasno) odklopili in brezplačno vgradili IR panele ter plačali elektriko za dve leti. Ocenjevali bomo na osnovi dveh kriterijev: kakovost bivanja in strošek ogrevanja. Redne mesečne ugotovitve bom sproti objavljal na naši spletni strani www.zaensvet.si . Po dveh letih bomo naredili črto. Če bo, ob enaki kakovosti bivanja, strošek ogrevanja z IR paneli približno enak ali nižji, se bom javno opravičil. Če bo kakovost bivanja slabša ali strošek ogrevanja z IR paneli občutno višji, boste javno priznali, da zavajate kupce. Dogovorjeno? Že lahko pričnem iskati kandidate? Verjetno jih bo tako veliko, da bo izbira težka. Stave se že veselim, neodvisni energetski strokovnjak Matjaž Valenčič ?

Stavo je potrdil tudi trgovec, saj mi je sporočil: »Matjaž Valenčič ok. Pošljite na meil podatke in se dogovorimo.«

Podatke sem poslal, sedaj čakam na dogovor. Ko dobim potrditev, sporočim ime trgovca in podrobne pogoje, takrat se bo začelo zares. Za rezultat stave bo odločilna uporabniška izkušnja, ne tehnična primernost posameznih proizvodov. Zato, kljub nesporni prednosti toplotnih črpalk, moj uspeh in uspeh ZaEnSvet ni vnaprej zagotovljen. Kaj, če placebo efekt deluje tudi pri ogrevanju in bo uporabnik, kljub višji ceni ogrevanja in slabši kakovosti bivanja naklonjen ogrevanju z IR paneli?

Drobnega tiska ni

Vsi bomo pridobili.

 • Kaj pridobi trgovec? Stava je za trgovca odlična reklamna poteza: po dveh letih testiranja ogrevanja z IR paneli bo sicer javno priznal, da je zavajal kupce, kar pa bo, kot odličen marketinški strokovnjak, dobro unovčil. Sicer trgovec še malo cinca in predlaga dodatne pogoje, ampak ne verjamem, da se bo umaknil. Leta 1997 je znana avtomobilska tovarna je veliko pridobila, čeprav se je njihov avto prevrnil na losovem testu. Vsaka reklama je dobra reklama, tudi če je slaba.
 • Kaj bomo pridobili mi, ZaEnSvet – Zavod energetsko svetovanje? Utrdili bomo svoj sloves neodvisnih energetskih strokovnjakov.
 • Kaj pridobijo potrošniki?  Vsi potrošniki bodo dobili nevtralno informacijo o (ne)primernosti IR panelov za osnovno ogrevanje potratnih stavb.
 • Kaj pridobi en potrošnik? Enemu od uporabnikov, ki se nam bo javil in ga bomo izbrali, bo vgradil trgovec  IR panele brezplačno za dve leti in mu bo dve leti plačeval elektriko. Brez obveznosti.

Prijavite se

Če se ogrevate s toplotno črpalko in niste zadovoljni, se nam javite. Prednost imajo tiste samostojne stanovanjske stavbe, ki so energijsko potratne. Po odločitvi o izbrani stavbi bomo preverili rabo energije za pretekla tri leta in naredili analizo energetske učinkovitosti stavbe, trgovec bo vgradil IR panele in začasno izklopil toplotno črpalko. Dve leti bomo spremljali  bivalne pogoje in rabo energije (zunanjo temperaturo, vse spremembe notranje temperature, prezračevanje, rabo elektrike …). Po končanem testu bomo javno objavili podatke in epilog stave. Prijavite se, sodelujte.

Slabo kaže

Resnega odziva na stavo ni. Kljub odlični nagradi, brezplačnemu dvoletnemu ogrevanju, brez tveganja in brez obveznosti. Pričakovano. Kdor se ogreva s toplotno črpalko, je zadovoljen in ne potrebuje spremembe. Vendar stava še velja! Kandidirajte.

Ne ukvarjamo se s področji, ki segajo v metafiziko. Ocenjujemo kakovost bivanja in rabo energije zgolj s predpisanimi metodami. Začnemo s strokovnim pregledom stavbe ali dela stavbe in s spoznavanjem  bivalnih navad stanovalcev. Izračunamo rabo energije za ogrevanje in jo primerjamo z dejansko porabljeno.

Svetujemo ukrepe za boljšo kakovost bivanja ob manjši rabi energije in manjših stroških.

Ukrepi, ki jih bomo argumentirano svetovali, obsegajo celo paleto, od organizacijskih ukrepov pa do celovite prenovo, kar potrebujete. Poglejte na www.zaensvet.si in pišite na matjaz.valencic@gmail.com. Svetovali vam bomo za boljše, cenejše in prijaznejše bivanje.

Ogrevanje pomeni nadomeščanje toplote, ki uhaja iz stavbe, z ogrevalno toploto. Pri enaki bivalni temperaturi so toplotne izgube enake, ne glede na način ogrevanja.

Pri direktnem električnem ogrevanju (električni radiatoji, IR paneli, električno talno ogrevanje…) je strošek ogrevanja odvisen od porabe elektrike in cene elektrike.

Pri ogrevanju s TČ je strošek ogrevanje manjši, saj TČ vzame del toplote iz okolja, plačati pa je treba samo elektriko za pogon TČ. Koliko manjši je strošek ogrevanja s TČ je odvisno od lastnosti in primernosti vgrajene TČ, od značilnosti ogrevalnega sistema in od vira toplote.

V informacijo prilagam preglednico cen koristne energije.

Cene energentov se nenehno spreminjajo, izračunane vrednosti so približne, a zelo verjetne. Za vsako stavbo lahko izračunamo točne pričakovane vrednosti.

1905 cena koristne energije

Nekaj odzivov pa je bilo, predvsem na FB. Če odmislimo tiste neresne, vsi ostali potrjujejo moja pričakovanja. Kdor se odloča z razumom, ne bo izbral ogrevanja z IR paneli za energijsko potratne stavbe. Urbanim legendam o “zdravilnih učinkih IR ogrevanja”, o “naravnem ogrevanju” in o “mehkih toplotnih žarkih” verajmejo tisti, ki jih vodijo čustva.

Zanimiv in pričakovan pa je odziv proizvajalca toplotnih črpalk, ki ga je trgovec IR panelov želel pritegniti v stavo. Resen proizvajalec predstavlja lastnosti svojih proizvodov skladno z zakonsko določenimi metodami testiranja. Ne more pa tekmovati s trgovcem, ki se sklicuje na “množico zadovoljnih kupcev”, “toploto, ki greje podobno kot sonce”, “oddajo toploto v prostor z infrardečimi valovi, zraka pa ne ogrevajo direktno, ampak posredno, IR žarki segrevajo površino predmetov”…

Čustva uporabnikov so varljiva. Anekdota o avtomobilu pa je resnična. Naš sosed je tako dolgo hvalil svoj avto, dokler ga ni uspel prodati, po tem niti besede več o tisti napravi. Morda bodo tudi glasni zagovorniki IR ogrevanja utihnili, ko bodo spoznali primernejši način ogrevanja potratnih stavb in premagali občutek sramu, da so verjeli taki potegavščini.

Spoštovani g. Babič.

Hvala vam za posredovano iniciativo za sodelovanje. Vsekakor je predlog zanimiv vendar ne na način kot ste predlagali. Namreč dokazovanje učinkovitosti toplotnih črpalk je popolnoma transparentno ter določeno z zakonom. To pomeni, da se naprave merijo in označujejo v skladu z veljavnim standardom ter metodami testiranja. Za testiranje in certificiranje obstajajo akreditirani laboratoriji kjer izmerijo učinkovitost toplotnih črpalk.

Vse naše naprave imajo potrebne certifikate za dokazovanje učinkovitosti, s tega naslova ne potrebujemo stav ter amaterskih primerjav, ki so popolnoma brezpredmetne.  

Zakaj je takšno testiranje brezpredmetno?

 • Ker imamo inštitucije, ki obravnavajo strokovno, transparentno, verodostojno ter ponavljajo  takšne meritve (predlagamo da se poslužite teh).
 • Ker imajo vse ogrevalne naprave na EU trgu energijsko nalepko s katere je razvidna učinkovitost.
 • Ker se ogrevalne sezone po temperaturnem primanjkljaju med sabo razlikujejo tudi za več 10%.
 • Ker se navade stanovalcev s časom spreminjajo.
 • Ker takšna metoda ne omogoča dejanske primerjave, saj se meritve opravljajo pod različnimi pogoji.
 • Ker takšna metoda ne omogoča ponovljivosti in kontrole.
 • Ker se meritve ne izvajajo pod kontroliranimi, enakimi ter ponovljivimi pogoji, je to vir različnih interpretacije ter manipulacij s podatki.
 • Ker se meritve ne bodo opravljale s certificiranimi ter kalibriranimi inštrumenti.

Skratka takšna metoda je brezpredmetna ter pomeni golo izgubo časa, za končnega kupca pa ne pomeni dodane vrednosti pri primerjavi različnih sistemov.

Za toplotne črpalke lahko v vsakem trenutku dokažemo učinkovitost naprav z energijsko nalepko, s certifikati, poročili meritev ali jih enostavno damo izmeriti akreditiranemu laboratoriju.

Če želite dokazati strankam in strokovni javnosti višjo učinkovitost panelov od splošno sprejetih in uporabljenih faktorjev v EU, potem vam svetujemo, da izmerite njihovo učinkovitost v akreditiranem laboratoriju.

Zadeva je za vse načine ogrevanja popolnoma jasna in enostavna, zato ne razumemo zakaj iščete druge netransparenetne načine ter metode po načelu “občutkov” in “rekla-kazala”, ki jih ni mogoče ponoviti in izmeriti.

Lep pozdrav.

Ekipa Kronoterm

Vsak ogrevalni sistem je lahko primeren, vendar ne v vsaki stavbi. V ilustracijo dodajam horoskop ogrevanja. Kmalu bo objavljen tudi horoskop energentov, nestrpno ga pričakujem.

Sorodni članki

Glasen NE jedrski energiji

Matjaž Valenčič

Pismo poslancem evropskega parlamenta

Matjaž Valenčič

Miti in legende o stiroporu

Matjaž Valenčič

3 komentarji

NightLord 22. oktobra, 2019 at 8:30

Vsa čast če to akcijo izpeljete, nestrpno pričakujem dejanske rezultate!
Žal se sam ne morem prijaviti, bi si pa tudi sam želel vedeti ali je na tem kaj več ali gre le za navadne električne grelce v drugi preobleki.

(na prejšnji komentar o razpotjih energetike še odgovorim, vendar bo to trajalo nekoliko dlje, da preberem priporočeno gradivo ipd.)

Reply
Marko Valente 16. maja, 2020 at 3:31

Nimam TČ. Povabite k sodelovanju še toplotne črpalkarje, pa naj zmontirajo oboje, in se uporabljajo deljeno v primerljivih pogojih, kar bo boljše na koncu kupim, seveda če je vnaprej znana cena konkurenčna. Poraženec pa na svoje stroške vse svoje odmontira in odpravi tudi vse posledice.

Reply
Matjaž Valenčič 19. maja, 2020 at 19:10

Spoštovani Marko,

hvala za pobudo.
Malo zgodovine k stavi .
Vemo, da brez energije ni ogrevanja. Vemo tudi, da se energija pridobi iz energentov, ki so različni. Prav tako vemo, da se izkoristek pretvorbe pri raznih energentih razlikuje. Vemo tudi, da je cena koristne energije odvisna od cene energenta in stopnje pretvorbe. In končno vemo, da je energija sestavljena iz eksergije in anergije.
Spretni trgovci prodajajo ogrevalne sisteme, ki niso primerni za osnovno ogrevanje, saj za svoje delovanje uporabljajo dragoceno, čisto eksergijo v najdražji obliki. Tak način ogrevanja, ne le da je drag, je tudi prepovedan. Ampak marketinški guruji se s tem ne obremenjujemo. Prodajo, zaslužijo in gredo naprej.
Seveda marketinškim gurujem ni po volji glas stroke, ki kupce opozarja na drag način ogrevanja z IR paneli. Zapisal sem: Cena ogrevanja z IR paneli je štirikrat višja kot pri ogrevanju s toplotno črpalko. Nehote so se ujeli v svojo past in so mi ponudili stavo: Če se bo izkazalo primernejše in cenejše ogrevanje z IR paneli, se bom javno opravičil za spodaj zapisano trditev. V nasprotnem primeru bo trgovec IR panelov javno priznal, da zavaja kupce.
Pogoje stave sem sprejel, v celoti. Potem pa se je izkazalo, da nihče, ki se ogreva s TČ, ni pripravljen, da bi prešel na ogrevanje z IR paneli, čeprav so ponujeni vsi stroški vgradnje in plačilo ogrevanja za dve leti.
To, da je ogrevanje s TČ med najcenejšimi ogrevanji, vemo. Cenejše je lahko le ogrevanje z odpadno toploto termoelektrarn in podobnih obratov.
Če potrebujete strokovni nasvet, smo vam na razpolago. Splošni nasveti na naši spletni strani so brezplačni, individualni nasveti po telefonu, elektronski pošti ali na objektu pa so plačljivi. Strošek naših nasvetov pa je občutno manjši od vaših prihrankov zaradi teh nasvetov.
Želite nasvet za izbiro ogrevalnega sistema? Se odločate med IR paneli in toplotno črpalko? Pišite nam.

Reply

Komentiraj