Zgodbice za lažje razumevanje

Zgodbica o pravilni rabi stanovanja

Kaj pravi stanovanjski zakon? SZ-1, datum 19.06.2003, člen 13: V večstanovanjski stavbi morajo vsi etažni lastniki svojo lastninsko pravico na posameznem delu stavbe izvrševati na način, ki najmanj moti etažne lastnike drugih posameznih delov in skupno rabo skupnih delov stavbe v etažni lastnini.

Kar pomeni, da posamezni stanovalec ne sme izključiti ogrevanja svojega stanovanja in mora ogrevati najmanj toliko, da ne moti sosedov. To naj bo vodilo za spremembo pravilnika o delitvi stroškov ogrevanja: fiksni delež naj bo tolikšen, da pokrije ogrevanje v skupnih prostorih in minimalno potrebno ogrevanje stanovanj, razliko do dejanske rabe pa se razdeli na osnovi deležev po delilnikih tako, da so skladna s tehničnimi lastnostmi stavbe. Primer: če je za stavbo določena minimalna potrebna temperatura ogrevanja 18°C, bi tisti, ki greje na 21°plačal približno 20% več, kdor greje na 24 pa 40% več od minimalne vrednosti, če vsaka dodatna stopinja pomeni povečano porabo za 6%. Če je ogrevalni sistem pravilno urejen, stanovanja na več kot 24°C niti ni možno ogrevati.

Nekaj ni jasno lastnikom stanovanj: radiatorji v stanovanjih niso povsem njihovi, saj so del skupne instalacije ogrevanja. Ne smejo jih spreminjati, zamenjati z večjimi ali drugačnimi, pravzaprav jih niti demontirati ne smejo. Za vsak poseg v skupni ogrevalni sistem potrebujejo soglasje solastnikov stavbe, poseg pa mora biti strokovno pripravljen (projekt) in izveden (usposobljen izvajalec).

Sorodni članki

Izbira toplotne črpalke

Matjaž Valenčič

Srečno novo leto

Matjaž Valenčič

Kakovost bivanja in Feng shui

Matjaž Valenčič

Komentiraj