Energijska neodvisnostZgodbice za lažje razumevanje

Zgodbica o Srečnem kraljestvu

Zlati časi

V Srečnem kraljestvu je vladal dobrosrčen, preudaren in moder kralj. Bil je pravičen vladar svojim podanikom. Vsem je zagotovil zdravo in kakovostno bivanje, delo ter spodoben zaslužek, vsem otrokom podanikov pa omogočil izobraževanje in zaposlitev. Vsa vprašanja je reševal z dialogom in medsebojnim spoštovanjem. Zdravstvo je delovalo v dobrobit vseh prebivalcev, kultura pa je vse združevala in jih neizmerno bogatila.

Kot vsako kraljestvo je imelo tudi Srečno kraljestvo svojo gardo, ki je ob posebnih dogodkih popestrila praznično dogajanje, obrambnih nalog pa ji ni bilo treba izvajati, saj so bili vsi podaniki srečni in zadovoljni.

 

Kraljeva sinova

Kralj je imel dva sinova, ki sta si bila na las podobna, le da sta imela različna značaja. Prvi je bil prijazen kot kralj, ljudje so ga vzljubili in ga poimenovali Kraljevič. Drugi pa je bil njegovo pravo nasprotje, hud, len in hudoben, ljudje so se ga bali in imenovali Hudobec.

Kraljevič je vse dneve posvetil poučevanju nadarjenih otrok in skupaj z njimi odkrival skrivnosti znanosti. Vodil je naravoslovne delavnice, spodbujal zvedavost in ustvarjalnost, njegovi učenci pa so prejeto znanje tvorno širili po celem kraljestvu. Bil je priljubljen med vsemi državljani.

Hudobec pa je vse noči prekrokal. S svojimi pajdaši je ustanovil Klapo hudobnih, ki je ustrahovala mirne prebivalce in izzivala Kraljevo gardo. Bil je strah in trepet celotnega Srečnega kraljestva.

 

Nasledstvo

Čez mnogo let, ko se je ostarelemu kralju bližala smrtna ura, se je odločil predati Srečno kraljestvo svojemu nasledniku? Komu? Hudobcu, vendar, ki je s svojo Klapo hudobnih že prisilil vse podložnike, da so ga ubogali.

Veliko stvari se je na hitro spremenilo. Hudobec je takoj razveljavil pravične zakone in uveljavil zakon moči in kaosa. Nagla sodišča so po tekočem traku obsojala vse neposlušne podanike, sodbe so bile krute in takoj izvršene. Klapa hudobnih je vsem podanikom vzela premoženje. Zdravstvo, šolstvo in kultura so naglo propadali. Od vsega lepega je ostalo samo še ime kraljestva, Srečno kraljestvo, kot karikatura urejene države.

 

Samo v slabih pravljicah

V vseh lepih pravljicah je dobrota nagrajena, hudobija premagana. Kar ste prebrali, se dogaja zgolj v slabih pravljicah … in v Sloveniji.

 

Neustrezne kurilne naprave vplivajo na zdravje

Vemo, da neustrezne kurilne naprave, ki sproščajo prašne delce, bremenijo okolje in vplivajo na zdravje vseh državljanov. Uradni podatki za Slovenijo kažejo, da zaradi onesnaženega zraka prezgodaj umre 1.700 ljudi, tudi zaradi neustreznih kurilnih naprav.

 

Zlorabljena pozitivna zakonodaja

Zakonodajalec je leta 2013 sprejel Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav, s katero je jasno določil, kakšne peči je dovoljeno kupovati in vgrajevati. Vendar so se prodajalci požvižgali na to uredbo, prodajali so neustrezne peči in si ustvarjali dobiček na račun okolja. Inšpekcija pa, namesto da bi opravljala svoje delo in zaščitila prebivalce, se je izgovarjala na svojo (ne)pristojnost in zagovarjala svobodno tržno pobudo.

 

Zakon moči

Novinarka Marjeta Kralj je objavila članek, ki kaže na absurd vladanja. »Zaščita potrošnikov: Nedovoljene peči nameravajo legalizirati« se bere kot grozljivka. Potem ko ministrstvo za okolje in prostor ni znalo ali želelo preprečiti prodaje kurilnih naprav s prevelikimi izpusti, zdaj predlaga njihovo legalizacijo. Tako dimnikarji kot okoljevarstveniki so ogorčeni.

 

Kaotično reševanje kaosa

Z legalizacijo kaosa daje država jasno informacijo, komu je podrejena »pravna« država. Dobičku lakomnih trgovcev. Dimnikarji govorijo o »očitnem zavajanju potrošnikov«, saj po njihovih informacijah kupci niso obveščeni, da kupujejo kurilne naprave, ki jih ne smejo vgraditi. Inšpekcije se sklicujejo na nejasno zakonodajo in razlikujejo med prodajo, nakupom, vgradnjo in uporabo, zaščita ogroženega okolja in neukih potrošnikov pa jih sploh ne zanima. Zveza potrošnikov Slovenije že vrsto let ščiti potrošnike na svojski način: molče.

 

Kdo je varuh zdravja?

Zdravje prebivalstva bi moralo imeti prednost pred komercialnimi interesi prodajalcev neskladnih kurilnih naprav.

Zaradi dveh ali treh evrskih stotakov je pravna država padla. Okoljsko ministrstvo se je odločilo za prenovo sporne uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih (in srednjih) kurilnih naprav in bo legaliziralo neustrezne in nelegalno kupljene peči. V korist trgovcem in v škodo okolju in vsem prebivalcem.

Kar groza me je ob gradnji nove nuklearke NEK2, kjer so v igri veliko večji vložki. Pri investiciji več kot 20 milijard evrov jih bo vsaj polovica namenjena »lojalnim odločevalcem«. Kdo bo tedaj varuh zdravja, če se danes vsi varuhi priklonijo že prgišču evrskih kovancev?

Sorodni članki

Pravilo 13

Matjaž Valenčič

Pametna stavba

Matjaž Valenčič

Samooskrba za energijsko neodvisnost

Matjaž Valenčič

Komentiraj