Nasvet tednaOknaPrenova stavb

Reklamacija zamenjave oken

1. Tema svetovanja

Želite neodvisno mnenje o kakovosti vgradnje vaših novih oken, saj nameravate reklamirati kakovost vgradnje. Imate dve pripombi: netesnost oken (pihanje) in neustrezna zvočna zaščita oken.

2. Opis stanja

Večstanovanjska stavba je bila zgrajena leta 1977. Zaradi kompaktne oblike je dokaj energijsko učinkovita, energijski razred D. Stara lesena vezana okna so bila dotrajana kljub rednemu vzdrževanju.

Želeli ste vgraditi tesna okna s toplotno in zvočno zaščito, saj je stanovanje v drugem nadstropju, obrnjeno k prometni cesti, orientirano na zahod.

Stara lesena okna so vam zamenjali z novimi PVC okni s troslojnimi stekli s toplotno prehodnostjo Ug=0,6 W/m2 in zvočno izolacijo stekel Rw = 32 dB, z zunanjimi roletami in komarniki.

Imate pripombe na kakovost in vgradnjo oken. Nekaj ugotovljenih napak so monterji odpravili, ne vseh. Napake, ki še niso odpravljene, se nanašajo tako na funkcijo kot na videz oken.

Funkcionalne napake:

okna ne tesnijo; okenska krila so povešena; robni profil zunanje police je improviziran; zunanje okenske police niso ustrezne (premajhen naklon in premalo segajo čez fasadno ploskev, glej TSPFSTI 01); pritrjevanje oken v zid je pomanjkljivo; špalete pred vgradnjo niso bile obdelane; spoj roletne omarice z oknom je improviziran; montažna pena je po utrditvi porezana in ne predstavlja zrakotesne ali parne ovire; okna niso zvočno izolacijska …

Estetske napake:

okno dnevne sobe ni vzporedno s steno; zunanja okenska polica je pomanjkljivo pritrjena in je že usločena; vidni so madeži silikonskega kita na notranjih policah; pritrjevanje oken v zid ni estetsko, na treh vijakih je oster rob; notranja okenska polica kuhinjskega okna preveč sega v prostor (8 cm namesto 4 cm)…

Dejansko stanje:

Na ogledu sem pregledal dokumentacijo (prospekte, ponudbo, račun, fotografije med montažo), podrobno pregledal in premeril vgrajeno stanje ter naredil termografijo s termo kamero.

Okna niso vgrajena skladno z zadnjim stanjem tehnike temveč so uporabljene improvizirane rešitve iz nekega drugega časa, zato predlagam, da se z izvajalcem sporazumete o odpravi napak.

Zadnje stanje gradbene tehnike je stanje, ki v danem trenutku, ko se izvaja gradnja, predstavlja doseženo stopnjo razvoja tehnične zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s področja graditve objektov, ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov. Tega proizvajalec ni upošteval.

 

Napake vgradnje

Dejstvo, da so okna v kratkem času povešena, kaže, da verjetno niso pravilno vgrajena in podprta. Okna ne smejo viseti na vijakih. Tudi opuščanje podpiranja, da se okna premikajo zaradi toplotnih dilatacij, ni skladno s pravili stroke! Okna morajo biti podprta s trajnimi podložkami. Očitno je bilo opuščeno potrebno pritrjevanje oken s sidri ali vijaki, kar je sedaj možno urediti le s pazljivo demontažo, vgradnjo podpor in ponovno montažo oken.

Fotografija špalete med vgradnjo oken kaže, da špalete niso bile primerno obdelane, rega okoli oken pa je bila prevelika. Tudi to napako je možno odpraviti le s pazljivo demontažo, obdelavo špalet in ponovno montažo oken.

Dejansko pritrjevanje okenskega okvira odstopa od sodobne vgradnje oken. Pritrdila za PVC okna bi smela biti na medsebojni razdalji največ 70 cm, robno pritrdilo pa največ 15 cm od roba. Dejansko sta obe dimenziji prekoračeni, prva meri 100 cm, druga pa 85 cm.

Nedopustno je, da so okna pritrjena pomanjkljivo, brez podložk ali samo s poliuretansko peno, brez zadostnega števila vijakov, kot je v tem primeru.

Po celem obodu bi morala biti okna tesnjena v treh ravninah, znotraj paro-nepropustno, zunaj paro-propustno in na sredi zvočno in toplotno izolirano. Silikonski kit, ki je na debelo namazan na zunanjo rego, zanesljivo ne omogoča paro-propustnosti.

Zunanje okenske police morajo biti trdno fiksirane, z naklonom in odkapnim robom, segati vsaj 4 cm preko fasadne ploskve, imeti tesnilni trak do špalete in vgrajen robni profil. Voda s police mora odtekati tako, da ne moči fasade. Vgrajene so napačno.

Morebitne poškodbe, ki so nastale ob vrtanju v okna, je treba sanirati in prekriti z okrasnimi čepi. Ostri okrušeni robovi plastike niso le estetska motnja, ampak tudi možen povzročitelj poškodb.

 

Učinkovita zvočna zaščita se začne z izbiro primernega modela. Očitno vas je proizvajalec zavedel, saj je na spletni strani zapisal, da ima izbrano okno izboljšano zvočno izolativnost, kar pa ne drži. Na zvočno zaščito vpliva tudi način vgradnje. Stabilnost, trdnost, statična neoporečnost in tesnost vseh odprtin ter reg so bistvenega pomena. Proizvajalec na spletni strani navaja, da imajo ta okna izboljšano zvočno izolativnost, v ponudbi pa je zapisana samo zvočna izolacija stekel Rw = 32 dB, takšno okno je tudi dobavljeno in vgrajeno. Dejansko je zvočna izolacija stekel Rw = 32 dB osnovna in ne izboljšana.

Napačna izbira

Domneva, da je troslojno steklo zvočno učinkovitejše od dvoslojnega, je napačna. Zvočna izolacija oken se izboljša drugače, recimo z vgradnjo stekel različne debeline. Že malenkost spremenjena sestava stekel (zunanja šipa debela 6 mm namesto 4 mm) bi povečala zvočno zaščito stekel od 32 dB na 36 dB, s tem pa bi se zvočna zaščita celotnega okna krepko povečala, od sedanjih 29 dB na 36 dB. Tudi če bi imeli zvočno izolacijska okna, vam to ne bi koristilo poleti, ko boste ob odprtih oknih želeli ohladiti prostor z nočnim prezračevanjem in spuščenimi komarniki.

Ocenjujem, da prihaja zvok v prostor skozi rege, stekla, okenski okvir in roletno škatlo. Zato bi ponovna vgradnja, tokrat s pazljivim tesnjenjem reg po pravilih stroke, nekoliko izboljšala zvočno izolativnost oken, saj bi odpravila prehod zvoka skozi rege.

Proizvajalec oken vas ni opozoril na potrebno po spremenjenem načinu prezračevanja po vgradnji tesnih oken.

4. Zaključek

Svetujem vam, da proizvajalcu posredujete svoje pisne reklamacije in to poročilo. Nato se dogovorite o načinu sanacije ter o rokih izvedbe. Prepričan sem, da bo hitra in sporazumna odprava napak v obojestranskem interesu.

Odprava napak bo organizacijsko zahtevna. Ocenjujem, da bo potrebno nekaj dni, da bodo okna vgradili skladno s pravili stroke. Izvajalec naj vam predlaga terminski plan sanacije.

Zavedajte se pravic potrošnikov, če bo treba, se obrnite na Zvezo potrošnikov www.zps-zveza.si.

Podrobnosti o menjavi oken in pogostih napakah boste našli tudi v naših informativnih člankih in na naši spletni strani. Za dodatna vprašanja se ponovno oglasite ali poglejte na našo spletno stran www.zaensvet.si

Kupili ste vrhunsko okno, vendar v vaši stavbi ne pridejo do izraza vse njegove odlike. Hkrati pa ni najprimernejše za vaše potrebe. Podobno kot odlična obleka, ki se vam ne prilega. Škoda, da niste poiskali nasveta neodvisnega energetskega strokovnjaka še pred naročilom oken. Mi bi vam svetovali, kako definirati želene lastnosti oken in predlagali izbiro oken, ki ustrezajo lastnostim vaše stavbe in vašim potrebam. Po dogovoru bi tudi nadzorovali vgradnjo oken. Tako bi si vi znižali svoje stroške in dobili primerna okna, skladno s potrebami in pričakovanji.

Še nekaj besed o načinu vgradnje oken: če ni dogovorjeno drugače, jih je treba vgrajevati skladno z zadnjim stanjem tehnike. Še primernejša je montaža, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje oken ter v ostalih smernicah, predpisih in priporočilih. Odstopanje od dobre prakse vgradnje stavbnega pohištva, skladno s sodobnimi načeli stroke, ni dopustno, tudi če ni dogovorjena in obračunana po smernicah RAL vgradnje. Torej, vgrajena morajo biti skladno z zadnjim stanjem tehnike ali boljše, ne slabše.

5. Epilog

Proizvajalec je na podlagi argumentiranih pripomb, podanih v našem pisnem poročilu, potrdil napake vgradnje in jih je v večji meri odpravil. Priznal je tudi zavajajoč vpis na svoji spletni strani in vam ponudil odškodnino zaradi manjvrednosti oken. Z našo pomočjo je bila vaša reklamacija ugodno rešena.

Reklamacijo je rešil na najboljši možni način: pazljivo je demontiral okna in jih ponovno vgradil, tokrat skladno z zadnjim stanjem tehnike, vse na svoje stroške.

 

Sorodni članki

Zamenjava energenta

Matjaž Valenčič

Radon in ocena bivalnih pogojev

Matjaž Valenčič

Horoskop ogrevanja

Matjaž Valenčič

Komentiraj