Učinkovita raba Varovanje okolja Zgodbice za lažje razumevanje

Svetovni dan varčevanja z energijo

Vikipedija nas opozarja na dneve, ki ozaveščajo svetovno prebivalstvo. En od teh dni je tudi svetovni dan varčevanja z energijo. Ta dogodek nas opomni na pomen varčevanja z energijo. Začnemo se pogovarjati. Vsaj nekaj, za začetek.

Raba energije bremeni okolje. Moti se, kdor kaže le na energijo iz fosilnih virov. Raba fosilne in jedrske energije res zelo bremeni okolje, zavedati pa se je treba, da je škodljiva tudi pretirana raba obnovljivih virov energije.

Učinkovita raba, racionalna raba …

Mnogo je besed, za katerimi skrivamo zapravljanje z energijo. Ne, ni dovolj, da jo uporabljamo učinkovito ali racionalno, zmanjšati moramo njeno rabo. Krepko zmanjšati. Na desetino sedanje rabe. Le na ta način bo okolje razbremenjeno, globalno segrevanje se bo ustavilo, planet se bo nekoliko ohladil, klimatske spremembe pa bodo povrnile podnebje, kakršnega smo bili vajeni.

Čist planet za vse, evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo, določa znatno zmanjšanje rabe energije. Tako piše: Ukrepi za energijsko učinkovitost bi morali imeti osrednjo vlogo pri doseganju ničelne stopnje neto emisij toplogrednih plinov do leta 2050, in sicer z zmanjšanjem porabe energije za polovico v primerjavi z letom 2005. V Sloveniji, ki je energijsko bolj potratna od evropskega povprečja, mora biti zmanjšanje še večje. Rabo energije je treba zmanjšati v vseh segmentih, ponekod bolj, drugod manj. V gospodinjstvih moramo porabo zmanjšati za faktor 10. Ob enakem bivalnem standardu!

2.000 W družba

2.000 vatna družba je okoljska vizija, ki jo je leta 1998 predstavil Švicarski Zvezni tehnološki inštitut v Zürichu (ETH Zurich). Povprečen državljan naj svojo skupno povprečno rabo celotne primarne energije zmanjša na največ 2.000 vatov (tj. 2 kWh na uro, 48 kWh na dan, 17.520 kWh na leto) do leta 2050, ne da bi se znižal njegov življenjski standard. To je vizija za aktivno, živahno prihodnost. Ljudje v taki družbi se zavzemajo za visoko kakovost bivanja, ki ustreza  načelu trajnostnosti (ang. concept of sustainability). Učinkovito, smotrno in smiselno uporabljajo obnovljive vire ter si jih enakomerno delijo po vsem svetu. Ljudje v 2.000 vatni družbi vedo, da kakovost življenja ni vezana na nenehno višji materialni življenjski standard. Neomejena rast ni napredek.

Kroženje energije

´Energija je sposobnost opravljanja dela. V naravi kroži in je neuničljiva. Na njeni poti jo lahko prestrežemo, da opravi delo ali nas segreje, za krajši čas skladiščimo ali pomahamo v slovo. Če kroženje energije v naravi prestrežemo, rečemo, da uporabljamo obnovljive vire energije OVE.

Energija, ki kroži, omogoča življenjski krog, ne pretrgajmo ga.

Prijazne energije iz OVE je dovolj. Lahko jo rabimo, če se tako odločimo. Pot do OVE je enostavna: zmanjšati moramo zapravljanje energije, kombinirati več vrst OVE in urediti skladiščenje, transport ter pretvarjanje energije. Prej kot čez 20 let lahko pozabimo na fosilne in jedrske energente.

Zmanjšanje rabe energije za faktor 10 je že danes dosegljivo.

LED sijalka porabo 10 krat manj elektrike kot žarnica na žarilno nitko, pri enaki osvetljenosti prostora.

Sodobni električni gospodinjski aparati so občutno varčnejši kot zastareli, dotrajani.

Sodobna, pasivna stavba porabi 20 krat manj energije kot tradicionalna, potratna stavba; če nanjo vgradijo sončno elektrarno, začne energijo proizvajati namesto uporabljati.

Varčen električen avto porabi 10 krat manj energije kot potraten fosilni avto. To dokazuje prototip SEV.

Obnovljivi viri namesto fosilnih in jedrskih

Za razogljičenje planeta sta potrebna samo dva koraka: zmanjšanje rabe energije in prehod na trajnostno energijo. Vse ostalo je zabloda.

Svetovni dan varčevanja z energijo

Naj bo svetovni dan varčevanja z energijo priložnost, da pomislimo na rabo energije in na varčevanje z energijo. Nato ukrepajmo. Z množico malih korakov bomo obvarovali planet.

Sorodni članki

Zmanjšanje rabe energije

Matjaž Valenčič

Naj odpihne viruse

Matjaž Valenčič

Odpadki, energija in okolje

Matjaž Valenčič

Komentiraj