Nasvet tednaPrenova stavbToplotne črpalkeUrbane legendeVarovanje okolja

Zamenjava energenta

Tema svetovanja

Sprašujete o primernosti zamenjave energenta za energijsko oskrbo stanovanjske stavbe.

Opis stanja

Stanovanjska stavba, zgrajena leta 2005, ima 200 m2 ogrevane površine. Ogrevanje je centralno, talno. Segrevanje sanitarne vode je v centralnem grelniku vode. Energent je kurilno olje, letna raba 2.500 l kaže na energijsko število 92 in energetski razred D. Uporabljen je specialni nizkotemperaturni oljni kotel, star približno 10 let.

V naselju napeljujejo plinovodno omrežje. Distributer vas prepričuje, da je zemeljski plin cenejši in prijaznejši energent kot kurilno olje. Zanima vas, v kolikšnem času bi se investicija povrnila.

Distributer plina vam je poslal ponudbo, na katero morate odgovoriti v roku 8 dni. Strošek priključka na plinovodno omrežje je 770 €.

Zaradi izdelave hišnega priključka na kanalizacijo bi bilo v tem trenutku možno narediti hišni plinski priključek brez zahtevnejših posegov v zunanjo ureditev.

 Nasvet

Izbira energenta je dolgoročna odločitev, vsaj za naslednjih 20 let, zato je 8 dni za odgovor na ponudbo distributerja plina zelo kratek čas.

Glede na lokacijo in energijsko učinkovitost stavbe so možni trije načini energijske oskrbe:

  • kot doslej, s kurilnim oljem. Prednosti: ni investicije, kotel je primeren in bo z rednim vzdrževanjem uporaben vsaj še 10 let. Pomanjkljivosti: kurilno olje je fosilni energent, ki bremeni okolje, cena pa vztrajno narašča. Trenutna cena koristne energije je 0,10 €/kWh.
  • prehod na zemeljski plin. Prednosti: zemeljski plin je okolju najprijaznejši energent med fosilnimi gorivi, svetovnih zalog je dovolj. V produktih zgorevanja je veliko vlage, zato ga je primerno uporabljati v kondenzacijskih grelnikih. Glede na zanesljivost oskrbe in ceno je ustrezno nadomestilo kurilnemu olju. Najboljši učinek plinskih kondenzacijskih grelnikov je v povezavi z nizkotemperaturnim ogrevalnim sistemom. Pomanjkljivosti: investicija ni majhna (priključek na plinovodno omrežje, projekt za interno plinsko instalacijo, hišni plinski priključek in interna plinska instalacija, demontaža oljnega kotla, prilagoditev instalacije ogrevanja, nova dimniška tuljava, dimnikarsko soglasje, plinski grelnik, zagon … ). Kljub možni nepovratni spodbudi v višini 1.300 € lahko pričakujete investicijo v višini 5.000 €. Trenutna cena koristne energije je 0,08 €/kWh.
  • Ogrevanje z električno toplotno črpalko je primerno za nizkotemperaturne ogrevalne sisteme. Je cenejše in okolju prijazno, saj uporablja toploto okolja in le manjši del elektrike, pa še ta je domač, pretežno obnovljiv vir energije. Prednosti: cenejša in okolju prijazna toplotna oskrba. Pomanjkljivosti: relativno visoka investicije, kljub nepovratni spodbudi je investicija do 10.000 €. Trenutna cena koristne energije je 0,05 €/kWh.
  • Z okoljskega vidika je najprimernejša kombinacija toplotne črpalke in sončne elektrarne v samooskrbi. Investicija znaša kljub nepovratni spodbudi (za TČ in SE skupaj) vsaj 15.000 €, vendar nudijo posamezni izvajalci kredit do celotne višine investicije, obrok vračila pa je manjši od prihranka za oskrbo stavbe.

Kurilno olje je energent, ki se umika, vendar se vam z zamenjavo energenta še ne mudi. Obstoječa kurilna naprava je zadovoljiva in lahko obratuje še nekaj let. Po drugi strani pa je sedaj ugoden trenutek za priklop na plinovodno omrežje, če boste kasneje izbrali tovrstno oskrbo za ogrevanje in pripravo sanitarne vode. Odločitev o takojšnji priključitvi na plinsko omrežje ni enostavna, v pomoč vam je lahko nasvet  neodvisnega energetskega strokovnjaka.

Svetujem, da hkrati z zamenjavo energenta pripravite plan celovite prenove. Cilj celovite prenove naj kakovostno in poceni bivanje ob majhni rabi energije, ta pa naj bo iz obnovljivih virov in samooskrbe.   Torej kakovostno, poceni in prijazno. Prioriteto ukrepov določite glede na nujnost ukrepa, stanje stavbe in vračilo investicije.

 Zaključek

Faze celovite prenove naj določita in dimenzionirata skupno arhitekt in projektant, pred investicijo pa izberite vodjo investicije in strokovnega nadzornika.

Za dodatna pojasnila in konkretne nasvete se posvetujte z neodvisnim energetskim strokovnjakom, skupaj pripravita plan prenove in projektno nalogo.

 

Sorodni članki

Samooskrba v praksi

Matjaž Valenčič

Radon in ocena bivalnih pogojev

Matjaž Valenčič

Se splača vgraditi toplotno črpalko?

Matjaž Valenčič

Komentiraj