Energijska neodvisnost Povzetki naših objav v drugih medijih

Objavljeno v reviji EGES

Klikni tukaj za vsebine.

Jedrska energija: odkrito

Zakaj-ne-govorimo o novi nuklearki

Energetski koncept ali trasiranje jedrske energije?

EKS na eks razkriva zakulisje.  Energetski koncept Slovenije (EKS) je osnovni razvojni dokument na področju energetike, ki skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) na podlagi projekcij gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja države ter na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določa cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje prihodnjih 20 let in okvirno za 40 let. EKS bo na predlog Vlade Republike Slovenije z resolucijo sprejel Državni zbor Republike Slovenije. EKS se nanaša na energetsko oskrbo za ogrevanje, elektriko in promet, najbolj pa bode v oči prikrito uvajanje nove nuklearne elektrarne. Nuklearna energija je preveč pomembna, da bi na skrivaj vstopila v slovenski gospodarski prostor.

Preveč pomembno, da bi odločali politiki

Energetika na razpotju kaže, da je energetika preveč pomembna, da bi o njej odločali politiki in preveč
občutljiva, da bi jo vodili interesi posameznih vplivnih skupin.

Neodvisna Slovenija

Cilj-neodvisna Slovenija kaže pot v energijsko neodvisnost.

Energetska samozadostnost

Energetska samozadostnost občine: vizija ali resničnost  je dokaz, da je možno v dveh desetletjih doseči energetsko samozadostnost občine, regije ali države. Brez fosilnih energentov in brez jedrske energije. Le začeti je treba in vztrajati na pravi poti. To so dosegli na Gradiščanskem. Do tam ni daleč, pojdite na nedeljski izlet, prepričajte se. Tam cveti ekoenergijski turizem.

EGES 4-2013_Izbira materialov za toplotno izolacijo stavb

Projektiranje gradnje ali obnove stavb se spreminja, iz faznega projektiranja gre v smeri integralnega planiranja. V te luči je potrebno obravnavati tudi vse gradnike stavb in upoštevati ne le lastnosti materialov temveč celovito primernost stavb po kriterijih trajnostne gradnje

Toplotnoizolacijske materiale razvršča Eko sklad v tri skupine in na osnovi te razvrstitve nudi različne finančne spodbude za novogradnje že vrsto let. Prva skupina so toplotno izolacijski materiali naravnega izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozni kosmiči, pluta, ovčja volna, bombaž ipd.); druga skupina so toplotno izolacijski materiali mineralnega izvora (npr. mineralna volna, penjeno steklo ipd.) in tretja skupina, toplotno izolacijski materiali sintetičnega in ostalega izvora (npr. penjeni in ekstrudirani polistiren ipd.). Pri kombinaciji toplotne izolacije (recimo prve in tretje skupine) se primerja volumske deleže projektirane toplotne izolacije in ne lastnosti izolacijskega materiala.

Take poenostavitve in favoriziranje materialov naravnega izvora iz obnovljivih virov zaradi navideznih  prednosti, ki je finančno podprto in zato zelo odmevno, ni strokovno utemeljeno in daje neustrezen signal investitorjem. Čeprav je romantično razmišljati, da so toplotno izolacijski materiali naravnega izvora iz obnovljivih virov okolju prijaznejši kot tisti, ki so mineralnega ali celo sintetičnega izvora, je to daleč od resnice. Takšne trditve bi pripisal dolgolasim ekološkim sanjačem, ki želijo posnemati preprost način življenja Amišev, ne pa največji državni okoljski finančni ustanovi, namenjeni spodbujanju okoljskih naložb. Neutemeljeno favoriziranje posamezne skupine proizvodov in okoljsko zavajanje sicer ni v svetu nič novega.

Že pred desetletji so okoljevarstveniki to poimenovali »greenwashing«,  zeleno zavajanje o okoljski prijaznosti kakega podjetja, izdelka ali skupine izdelkov z uporabo lažnih ali nenatančnih ekoloških dejstev. Razvrstitev izolacijskih materialov glede na izvor je bil zanimiv poizkus spoznavanja primernosti materialov, vendar neustrezen.

EGES_izbira materialov za toplotno izolacijo stavb

Jedrsko zavajanje

CO2 ogljični odtis jedrske energije

Če se ne odpre kazalo, prenesi naslednjo vrstico v iskalnik:

http://www.e-m.si/eges/baza?article_type=&commit=I%C5%A1%C4%8Di&page=2&query=valen%C4%8Di%C4%8D&theme_id=

Sorodni članki

Prenova stanovanjskih stavb

Matjaž Valenčič

Nova energija za nove čase

Matjaž Valenčič

Premikanje ure

Matjaž Valenčič

Komentiraj

UA-149436393-1