Nasvet tednaPrenova stavbZgodbice za lažje razumevanje

Radon in ocena bivalnih pogojev

Kakovost bivanja

Za kakovostno bivanje je treba zagotoviti več kot le prostor primerne temperature, vlage in svetlobe. Pomembni kriteriji so kakovost notranjega zraka, občutena temperatura, dnevna svetloba, prijeten vonj in okus, primeren zvok, vidni stik z naravo, prijetne barve in teksture vidnih ploskev, dober občutek, ustrezen dotik, zdravo in ustvarjalno okolje, harmonija, udobje, varnost, družba, ljubezen, navdih, mir, zaupanje, počitek … Za bivalno udobje potrebujemo veliko več kot je bivalni minimum, ki je določen v naši zakonodaji.

Sodobne stavbe, ki so videti enake kot starejše, nudijo povsem drugačne bivalne pogoje. Zato, da so energijsko učinkovite, so odlično toplotno izolirane in tesne. Če prezračevanje ni ustrezno, se pokvari notranji zrak, bivalni pogoji se poslabšajo in v stanovanju nastanejo nezdrave razmere, ki stanovalcem povzročijo resne zdravstvene težave.

Na kakovost zraka in bivalno udobje ugodno vplivajo sobne rastline, naj vam delajo družbo.

Občutek, meritev, zaupanje

Nekatere značilnosti notranjega zraka zaznavamo s čutili. Občutimo toploto, svetlobo, zračno vlago, hrup, vonjave in še marsikaj.

Precej škodljivih snovi je neopaznih. Če je v prostoru preveč onesnažil, jih je treba odstraniti. Najenostavneje jih odstranimo z boljšim prezračevanjem tako, da se njihova koncentracija spusti pod dopustno mejo. Tipična onesnažila so ogljikov dioksid, radon, amoniak in amini, formaldehid, hlapne organske snovi, ogljikov monoksid, ozon in lebdeči trdni delci …

Občutimo

Čutila so organi, s katerimi zaznavamo okolico. Ločena so za posamezne čute: vid, tip, voh, okus in sluh. Z njimi sprejemamo zunanje vplive: temperatura, svetloba, zvok, dotik, bolečina, razne kemične snovi in drugo. Na ta način se lahko ognemo negativnim vplivom. Zavohamo, ali okusimo pokvarjeno hrano, občutimo bolečino, zapremo oči na premočni svetlobi, se umaknemo pripeki in hrupu …

Izmerimo!

Čutila niso natančna. Recimo, povedo nam, če je toplo, ne pa, kako toplo je. Da bi vedeli, kako izboljšati bivalne pogoje, potrebujemo natančnejše podatke. Osnova je toplomer, ki meri temperaturo. V gospodinjstvih je pogost tudi vlagomer, ki izmeri relativno vlago. S tema dvema podatkoma se lahko odločimo, kako učinkoviteje ogrevati in prezračevati.

Prisotnost onesnažil v zraku, kot so radon, amonijak in amini, formaldehid, hlapne organske snovi, ftalati, biocidi, azbest, ogljikov monoksid, ozon in lebdeči trdni delci, ugotovimo le z detekcijo ali natančnimi meritvami.

Z merilnikom radona lahko hitro ugotovite nevarnost.

Dokazovanje  nekaterih onesnažil, recimo trosov plesni, je izredno zahtevno. Z enostavnejšimi metodami, z meritvijo temperature in vlage, tako zraka kot konstrukcije, s termografijo in s podrobnim pregledom pa lahko ugotovimo verjetnost prisotnosti plesni in predlagamo ukrepe za odpravo.

Zaupamo

Nekaterih vplivov pa s sodobno znanostjo ne moremo dokazati. Tu pomagajo metode metafizike. Izberite si svoj cilj in svojo pot. Poznamo načela trajnostnega bivanja, feng-shuia, bioekološkega inženiringa, bioklimatske in biološke arhitekture, gradbene biologije, naravne gradnje, sonaravnega razvoja … Izberite tisto načelo, ki vas bo vodilo.

Mi se ne ukvarjamo z metafiziko. Občutek je varljiv, zaupanje pa pristransko. Zanašamo se zgolj na vrednosti, ki so fizikalno dokazljive. In na izkušnje.

Začnemo s pregledom

Če želite karkoli izboljšati, morate najprej spoznati obstoječe stanje. Prvi korak, osnovni pregled, lahko naredite sami. Po tem pa naročite strokoven in nevtralen nasvet. Oglasite se pri nas www.zaensvet.si ali pri drugi strokovni nevtralni instituciji.

Izvajamo osnovni vizualni pregled stanovanj, pregled s termo kamero, detekcijo mikroklime (temperatura, vlaga, ogljikov dioksid, radon, formaldehid, hlapne organske snovi, lebdeči trdni delci), pojasnimo obstoječe stanje in predlagamo primerno sanacijo. Pišite na matjaz.valencic@gmail.com.

Strokovno izvedena investicija na podlagi energetskega pregleda stavbe bo cenejša in učinkovitejša kot improvizacije, ki jih nudijo zgovorni samooklicani vseznalci.

 

 

Sorodni članki

Zgodbica o ekonomskih vidikih ukrepov

Matjaž Valenčič

Navadna ali RAL montaža oken?

Matjaž Valenčič

Nuclear energy-one of the causes of global warming

Matjaž Valenčič

Komentiraj