IzpostavljenoPrenova stavbZgodbice za lažje razumevanje

Kakovost bivanja in Feng shui

Kakovost bivanja je bistvena

Feng shui je veda, ki govori o skupnih izkušnjah človeštva kako najbolje živeti, je starodavno spoznanje o vplivu energije okolja na našo notranjost. Pojavila se  je pred približno 7.000 leti in se sprva prenašala po ustnem izročilu. Vseskozi se je razvijala in dopolnjevala ter se približala tudi širši javnosti.  Če poenostavim, ta veda o življenju je plod večtisočletne tradicije, ki temelji na opazovanju in preizkušanju. Uči, da  urejena zunanji in notranji prostor povečata skladnost in pretok energije, kar vpliva na kakovostno bivanje.

Ta starodavna kitajska veščina je uvrščena na področje tradicionalne kitajske metafizike.

 

Različni pogledi na bivalno okolje

Zahodnjaki, zlasti tehnično izobraženi, težko razumemo to prastaro iskanje zdravega bivalnega in delovnega okolja. Če na hitro pomislimo, v kakšnih bivalnih pogojih je živel najmogočnejši človek, ki je predstavljal tradicionalno Kitajsko, zadnji kitajski cesar, potem feng shuija sploh ne moremo vzeti resno.

Kitajska je razvila prvo od visokih kultur na svetu in se je kljub menjavi dinastij ohranila od neolitika do XX. stoletja. Razvito je bilo poljedelstvo, živinoreja, lončarstvo, gradbeništvo, razcvet umetnosti in znanosti, zlasti filozofije in medicine, ne moremo spregledati pisave … Trgovanje z Rimskim cesarstvom pred dva tisoč leti jo je še okrepilo. Na področju kakovosti bivanja, kamor uvrščam zlasti sanitarno kanalizacijo, pa je zaostajala za drugimi velikimi civilizacijami.

Niti zadnji kitajski cesar Puyi, ki je do leta 1924 živel v cesarski palači v Prepovedanem mestu, ni užival bivalnega udobja, kakršnega si danes želimo. Njegova palača je res bila razkošna, a za naše pojme navadna okrašena lesena baraka. Okenske odprtine so bile brez šip, saj niso uporabljali stekla v gradbeništvu. Ogrevanja ni bilo, poznali niso niti dimnikov. Vodovoda niti kanalizacije niti stranišč ni bilo. Očitno so imeli drugačen pogled na bivalno udobje, kot ga imamo danes.

Spoznavanje drugih kultur je težavno, vendar koristno in poučno. Na poti spoznanja začnemo ceniti tako svojo kot tujo kulturo.

 

Feng shui deluje

Nisem mojster feng shuija niti vajenec. Ne želim biti lažni prerok niti ne učim tehnik, s katerimi sem se površno srečal. Kljub nejeveri, s katero sem gledal na feng shui pa sem sprejel enostavno resnico. Feng shui deluje, če verjamemo vanj ali ne.

Bistvo feng shuija je v nenehnem spreminjanju, občutku za enkratnost trenutka in vseh trenutkov hkrati, v mnogih odgovorih in mnogih resnicah. Vsakdo, vsak človek, vsaka družina, vsaka pokrajina in vsak dan so nekaj lepega. Ni pravil, obstajajo pa skupna načela.

Ni vam treba iskati feng shuija, naj feng shui najde vas. Spremenite svojo rutino in opazujte, kako ta sprememba vpliva na vas. Če se vam v treh tednih zgodi nekaj lepega, ste na pravi poti. Če pa se vam zgodi kaj slabega, nenavadnega in neprijetnega, se vrnite k stari rutini in poizkusite novo spremembo. Karkoli. Pospravite sobo, preuredite spalnico, prestavite dvosed v dnevni sobi ob nasprotno steno, karkoli. Po eno spremembo naenkrat. In potem opazujte, kaj se vam dogaja naslednje tri tedne. Poslušajte svoje izkušnje. Sledite svojim občutkom.

 

Feng shui in pet energij

Svojo pot začenjam tam, kjer se najbolje znajdem. Pri energiji. Čeprav segajo začetki feng shuija daleč nazaj.

Feng shui je treba začeti spoznavati postopoma, počasi utrjevati temeljne misli in načela. Ko utrdite teoretske osnove, vam bodo praktični nasveti bližji. Vseskozi pa poslušajte sebe. Ko boste potrebovali, boste zanesljivo srečali mojstra feng shuija. Jaz sem nestrpen in preskakujem. Grem svojo pot. Zagotovo se bom vračal na začetek, če bo treba. Morda bom preskočili po tri stopnice naenkrat, morda bom padel.

Feng shui pomeni dobesedno »veter in voda«. Dve najosnovnejši obliki življenjske energije. Veter je zrak, ki ga dihamo, voda je tekočina življenja. Tudi zahodnjakom sta najvažnejša zrak in voda. Brez zraka zdržimo le nekaj minut, brez vode nekaj dni in brez hrane nekaj tednov. V feng shuiju pa imata veter in voda tudi simbolni pomen gibanja energije. Vse se giblje, zrak, voda, svetloba in sence, čas…

Cifra pet je izredno močna. Feng shui pozna pet energij v gibanju: ogenj, zemljo, kovino, vodo in les. Energije se spreminjajo druga v drugo, tvorijo ustvarjalni krog, hkrati pa vplivajo druga na drugo, tvorijo nadzorni krog. Vsaka od teh energij simbolizira letni čas, ogenj je poletje, zemlja je prehod med letnimi časi, kovina simbolizira jesen, voda zimo in les pomlad. Vsaka energija predstavlja tudi smer neba, cifro, barvo, okus, vonj in telesni organ. Cifra pet predstavlja tudi pet temeljnih gibanj energije, pet oblik, pet živali…

 

Feng shui in gibanje energij

Energija se nenehno giblje. Doma občutimo gibanje nekaterih energij kot prepih ali tok svetlobe, nežnejših gibanj energij pa se niti ne zavedamo.

Predstavljajmo si gibanje zraka kot tok energije. Veter vstopa v prostor pod netesnimi vrati, zaokroži skozi prostor in izstopi skozi priprto okno. Glede na obliko prostora in število ter razporeditev oken se lahko v prostoru vrtinči in nežno obleze vse kote, lahko pa kot silovit piš prečka prostor.

Feng shui je doma v krajih, kjer okna niso imela šip. Danes, ko gradimo tesne stavbe, smo prekinili naravno kroženja zraka. Prostorom smo vzeli veter, ustavili pretok energije. Dobro, še vedno prihajajo svetloba, kozmična in elektromagnetna sevanja, toplota, energija prebivalcev … Ampak v tesnih prostorij ni kroženja zraka, nekaj manjka, občutimo dolgočasje, praznino, pomanjkanje energije. V takih prostorih je nujno urediti prezračevanje, naravno ali mehansko. Najbolj pomembno pa je prezračevanje spalnic, v spalnicah prespimo tretjino svojega življenja, vredni smo kakovostnega zraka.

V zaprtih prostorih smo zakriti pred dnevno svetlobo in odtujeni naravi, kar ni dobro. Obdajajo nas drugačne energije, kot jih je poznala tradicionalna Kitajska. V masivnih stavbah in avtomobilih preživimo 90% svojega življenja. Ti zaprti prostori so kot faradajeve kletke, v njih ni elektrostatičnega polja, ki je povsod v naravi, kroženje energije je prekinjeno. So pa v zaprtih prostorih prisotna kroženja drugih energij, sevanja električnih instalacij in aparatov, telefonov in brezžičnih informacijskih tehnologij. Kako kroženje teh energij, ki niso del ustvarjalnega niti nadzornega kroga, nadomesti pet energij?

 

Feng shui in krajina

Podobno kot v stanovanjskih prostorih lahko ocenjujemo gibanje energij in odnose tudi v krajini. Pri izbiri lokacije hiše je treba razumeti naravne harmonije. Zanesljivo razumem načela feng shuija drugače kot tradicionalen Kitajec, pa vendar sprejemam temeljna načela.

Energija v krajini kroži glede na konfiguracijo terena, traso cest, smeri vodotokov, obliko stavb …

Promet ustvarja velika energijska gibanja, veter, hrup, ogroženost, utesnjenost … Vplivi prometa do danes občutno močnejši kot nekoč. So že prevladali nad vplivi konfiguracije terena?

Voda je po feng shuiju povezana s težavo, voda povzroča težave tudi pri nas. Inštituta za vode je že pred leti opozoril, da na poplavno ogroženih območjih v Sloveniji živi tretjina prebivalcev. Po načelih feng shuja bi se tem območjem izognili, dokler stroka na naredi protipoplavnih ukrepov. Kapital pa spodbuja gradnjo na ogroženih področjih.

Velika je ogroženost zaradi plazov, nevarne industrije, sevanja daljnovodov, biopatogenega sevanja, strupenega kmetovanja, radioaktivnega hazarda, geoinženiringa … Tudi tem področjem bi se bilo najbolje izogniti.

Vplivov v okolju je danes občutno več kot so jih poznali v tradicionalni Kitajski. Precej stvari vpliva na kakovost bivanja. Vseh ne moremo odstraniti niti se ne moremo pred njimi zaščititi, lahko pa se jim izognemo, če jih poznamo. Vendar jih nekateri težje spoznamo, saj pogosto ne verjamemo niti sebi niti svojim čutilom.

Živeti po feng shuiju ali ne?

Na to vprašanje si mora odgovoriti vsak sam. Za kakovostno bivanje je treba zagotoviti več kot le prostor primerne temperature, vlage in svetlobe. Pomembni kriteriji so kakovost notranjega zraka, dnevna svetloba, primeren hrup, vidni stik z naravo, prijetne barve in teksture vidnih ploskev, dober občutek, zdravo in ustvarjalno okolje, harmonija, udobje, varnost, družba, ljubezen, navdih, upanje, mir, vera, počitek …Potrebujemo torej veliko več kot je bivalni minimum, ki je določen v naši zakonodaji.

Feng shui pravi, da je treba doseči tri harmonije: prvo med vsakim posameznikom in bližnjim okoljem; drugo med bližnjim okoljem in širšo okolico ter tretjo med vsemi energijskimi silami, ki delujejo na posameznika. Načela feng shuija so tako splošna, da so primerna tudi za naš, moderen zahodnjaški svet, saj so brezčasna.

Vse se spreminja

Tudi feng shui se razvija, iz tradicionalnega nastaja sodobni. Obstajajo različni pristopi in šole, ki jih tradicionalisti označujejo za lažne. Težko je najti pravega mojstra in mu zaupati. Našli ga boste le, če ga boste vztrajno iskali.

Ko si izberete cilj, je pomembna pot do tja. Saj je res, da vse poti vodijo v Rim, vendar vsi nismo tja namenjeni. Občasno se na svoji poti ustavite in preverite, kje ste. Če ste se iz Celja namenili v Koper, smerokazi pa kažejo proti Mariboru, ste zanesljivo zašli. Takrat je čas, da spoznate svojo zmoto in si poiščete drugo pot do cilja. Dobro, ob cesti so kažipoti. Kaj pa v življenju? Prisluhnite sebi.

Feng shui ni edina pot do cilja. Izberite si svoj cilj in svojo pot. Poznamo načela trajnostnega bivanja, bioekološkega inženiringa, bioklimatske in biološke arhitekture, gradbene biologije, naravne gradnje, sonaravnega razvoja … Izberite tisto načelo, ki vas bo vodilo.

Strokovna ocena bivalnih pogojev

Johann Wolfgang von Goethe je zapisal: “Narava ima prav, napake in zmote so človeške.” Mi pa vam predlagamo, da se učite iz tujih napak. Svetujemo vam, kako si boste v svojih bivalnih prostorih zagotovili kakovostno bivanje.

Ne ukvarjamo se s področji, ki segajo v metafiziko. Začnemo s strokovnim pregledom vašega stanovanja in spoznavanjem vaših bivalnih navad. Izvajamo osnovni vizualni pregled stanovanj, pregled s termo kamero, osnovne meritve mikroklime (temperatura, vlaga, ogljikov dioksid, radon, formaldehid, hlapne organske snovi, lebdeči trdni delci), izračune gradbene fizike in analize, pojasnimo obstoječe stanje in predlagamo primerno sanacijo.

Ukrepi, ki jih bomo argumentirano svetovali, obsegajo celo paleto, od organizacijskih ukrepov pa do celovite prenove, če je treba. Poglejte na www.zaensvet.si in pišite na matjaz.valencic@gmail.com. Svetovali vam bomo za boljše, cenejše in prijaznejše bivanje.

 

Sorodni članki

Prezračevanje je temelj zdravja

Matjaž Valenčič

Zgodbarjenje

Matjaž Valenčič

Pametna stavba

Matjaž Valenčič

Komentiraj