Izpostavljeno Jedrska energija Taksonomija

Peticija proti vključitvi zemeljskega plina in jedrske energije v taksonomijo

Sodeluj, bodi glasen!

Prenehajmo umeščati plin in jedrsko energijo med zelene in trajnostne naložbe!

⚠️ NOVICA: Odbora za okolje in gospodarstvo sta že glasovala proti taksonomiji EU! Potrebujemo še zadnji poziv, da ustavimo to zeleno zavajanje glede plina in jedrske energije.
Svojim poslancem v Evropskem parlamentu sporočite, naj na plenarnem glasovanju julija glasujejo proti taksonomiji. Podpišite peticijo zdaj.

Evropska komisija predlaga razglasitev jedrske energije in fosilnega zemeljskega plina za »trajnostni naložbi«. To ne bo ogrozilo samo evropske podnebne nevtralnosti, ampak tudi povečalo našo odvisnost od uvoza fosilnih goriv, tudi iz držav z avtokratskimi in nedemokratičnimi režimi.

S tem ko poskuša Evropska komisija zastarelo fosilno gorivo, kot je zemeljski plin, ter problematično in drago jedrsko energijo označiti za »zeleno«, upočasnjuje nujno potreben energetski prehod. Naše najboljše jamstvo za varno, trajnostno in cenovno ugodno energijo je povečanje naložb v obnovljive vire. Ne moremo si privoščiti, da bi izgubljali čas in zmedli investitorje, tako da bi pravila EU o trajnostnih naložbah onesnažili s fosilnim plinom in jedrsko energijo. Prenehajmo umeščati fosilna goriva in jedrsko energijo med zelene naložbe!

✍️ Podpišite našo peticijo in Evropski komisiji povejte, naj preneha s tem lažnim zelenim oglaševanjem.

Štirje argumenti zaradi katerih moramo ustaviti ta predlog Taksonomije:

1. Jedrska energija ni trajnostna, ni brez tveganj in obremenjuje prihodnje generacije

Jedrska energija ni brez tveganj, kar kažeta nesreči v Fukušimi in Černobilu, ki sta za sabo pustili ogromne posledice. Jedrski odpadki so nevarni tudi za prihodnje generacije. Pri rudarjenju in mletju urana ter shranjevanju in odstranjevanju visoko radioaktivnih odpadkov in iztrošenega goriva se ne upoštevajo zahteve zakona o taksonomiji za preprečevanje večjih škodljivih učinkov na okoljske cilje. Kot kaže ta raziskava, pravna podlaga za vključitev jedrske energije v taksonomijo EU ne obstaja.

Naložbe v jedrsko energijo bi potekale na račun naložb v ukrepe za energetsko učinkovitost in uporabo energije iz obnovljivih virov, kot sta vetrna in sončna, ki bi privedle do bistveno hitrejšega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Celo projedrsko usmerjena francoska vlada jedrske energije ne označuje za trajnostno naložbo.

2. Zemeljski plin je ubijalec podnebja

Nove naložbe v plinske elektrarne so nezdružljive s ciljem doseganja ogljične nevtralnosti do leta 2050 sta nedavno potrdila UNEP in Mednarodna agencija za energijo (IEA). V agenciji IEA pravijo, da moramo z letom 2022 prenehati z naložbami v fosilna goriva, da bi lahko zasledovali omejitev dviga temperature za 1,5 stopinje.

Spodbujanje zasebnih naložb v plin je neskladno s pozivom EU k prenehanju subvencij za fosilna goriva na vrhu COP26.


3. Večja odvisnost od uvoza fosilnih goriv

Z naložbami v plin in jedrsko energijo postajamo bolj odvisni od uvoza fosilnih goriv iz držav z dvomljivimi režimi. Leta 2019 je 41 % v Evropo uvoženega zemeljskega plina prišlo iz Rusije. Leta 2020 so države EU uvozile 60 % svojega urana – goriva za jedrske elektrarne, iz Nigra, Rusije in Kazahstana. Naložbe v obnovljive vire energije so najboljša pot do energetske varnosti, okoljske trajnosti in cenovne dostopnosti.


4. Upočasnitev energetskega prehoda in blokiranje čiste in poceni energije iz obnovljivih virov

Elektrika iz obnovljivih virov energije je že cenejša kot jedrska energija in plin. Obnovljivi viri energije postajajo cenejši, jedrska energija in plin pa vse dražja. Tisti, ki sedaj promovirajo prihodnja vlaganja v jedrsko energijo in plin, bodo zasebnim potrošnikom in podjetjem zaračunavali višje stroške elektrike.

Podrobneje: Evropska komisija je več mesecev pripravljala nov standard EU za trajnostne naložbe, t.i. taksonomijo EU. Ta standard bo opredelil, katere gospodarske dejavnosti veljajo za trajnostne. Razvrstitev med trajnostne naložbe ima lahko velike posledice za zasebne in javne naložbe. Taksonomija se bo uporabljala za določanje trajnostnih naložbenih produktov in drugih standardov v finančnem sektorju, kot je standard EU o zelenih obveznicah. Tudi vsa velika podjetja bodo morala razkriti, do katere mere upoštevajo zahteve taksonomije. Taksonomija se bo verjetno uporabljala tudi v prihodnjih odločitvah glede evropskih in nacionalnih javnih subvencij.

Če Komisija uspe s svojim predlogom, bi to lahko privedlo do prelivanja dodatnega davkoplačevalskega denarja v plin in jedrsko energijo.

Michael Bloss – Bas Eickhout – Ernest Urtasun – Damien Careme – Yannick Jadot – Michèle Rivasi – Eleonora Evi

Poslanci Evropskega parlamenta za Zelene/EESZ

Sorodni članki

Virusi

Matjaž Valenčič

V energetiki je vrag vzel šalo

Matjaž Valenčič

Predsednik Pahor je sprejel predstavnike Zveze ekoloških gibanj Slovenije

Matjaž Valenčič

Komentiraj