IzpostavljenoOhranitev naraveVarovanje okolja

Ogljični odtis vojne

Pojavlja se vprašanje, kolikšen je ogljični odtis vojne. Kolikšen bo dvig temperature zaradi posledic vojne? Je vojna v Ukrajini podnebno pravična?

Vplivi vojne na energijsko oskrbo

Nemci so bili v zadregi. Naj podprejo Putina v krvavi vojni v Ukrajini ali naj bodo proti? Odločitev je bila hitra, nepričakovana. Odrekli so se (se bodo) ruskemu plinu, vsaj navidez.

Nemčija je zaradi ruske invazije na Ukrajino ustavila projekt plinovoda Severni tok 2, sankcijam pa so se pridružile tudi mnoge druge države. Letno naj bi iz Rusije v Nemčijo po dveh podmorskih plinovodih pritekalo 55 milijard kubičnih metrov zemeljskega plina. Drugi plinovod stoji, prvi še dela, verjetno gre v Nemčijo 75 milijonov m3 dnevno, v Italijo 40, v Francijo 20… Še vedno stotine milijonov € dnevno iz EU za financiranje vojaškega napada na Ukrajino?

Plinovod Severni tok 1 še obratuje, Evropska komisija pa se dogovarja o popolni ukinitvi energentov iz Rusije, hkrati pa išče ukrepe za zagotovitev zadostnih količin fosilnih energentov iz drugih virov. Razumljivo, sankcije proti Rusiji s figo v žepu namreč niso sankcije. Zato je odločeno, da bo Evropa postala energetsko neodvisna od Rusije, uskladiti je treba le še pomembno podrobnost, kdaj. Takoj, letos, do leta 2030? Najbolje čim prej, ni smiselno hkrati subvencionirati in bojkotirati Rusije, ki je presenetila z vojno.

Evropska skladišča plina so bila pred začetkom vojne v Rusiji skoraj prazna. Slučaj ali del priprav na vojno v Ukrajini?

Vplivi vojne na podnebje

Putinova vojna je v Nemčiji dala pospešek obnovljivim virom energije. Namesto do leta 2050 bodo  Nemci imeli 100% obnovljivo energijo že do leta 2035. Pospešeno bodo vlagali v sončne in vetrne elektrarne in v omrežje. Zaradi izpada ruskega plina bodo podaljšali uporabo premoga, jedrske elektrarne pa bodo zaprli kot planirano, do konca leta 2022.

Kaj pomeni podaljšanje rabe premoga? Okoljevarstveniki trdijo, da to pomeni segrevanje za 2,8 stopinje. Ogorčeni so zaradi oddaljevanja od podnebnih ciljev. Energetiki trdijo, da bo zeleni prehod nekoliko spremenjen, sprva zamaknjen, vendar prej dokončan.

Grožnje okoljevarstvenikov, da bo podaljšanje rabe premoga vplivalo na podnebje, je preprosta hinavščina. Kot da je podpiranje vojne boljša možnost.

Jedrski lobisti vedno zajamejo veter v svoja jadra. Vojno v Ukrajini predstavljajo kot priložnost za povečanje naložb v jedrsko industrijo. Kako prozorno.

Ogljikov odtis bomb

Kako se računa ogljikov odtis bomb? Zgolj toplogredni plini, ki se sprostijo ob eksplozijah? Kako se računa ogljikov odtis vojne?

Mednarodni znak miru je leta 1958 ustvaril britanski oblikovalec in pacifist Gerald Holtom. Dobil je nalogo izdelati logotip za Marš o jedrski razorožitvi v Londonu. Za komunikacijo z zastavami je uporabljal pomorske signale. Dve zastavi, postavljeni navzdol pod kotom 45°, sta črka N kot jedrska, medtem ko je navpična črta ena zastava nad, druga pod znakom za D kot razorožitev. Tako je ustvaril simbol 20. stoletja, Nuclear Disarmament (ND) ki je postal stalni del svetovne dediščine.

Se v ogljičnem odtisu vojne upoštevajo tudi emisije za odstranitev ruševin in ponovno izgradnjo države? Kaj pa ubiti v vojni, povečujejo ali  zmanjšujejo ogljični odtis? Kam pa statistično uvrstiti begunce, znižujejo ali dvigujejo ogljični odtis?

Kako pa se v ogljičnem odtisu upošteva povečanje radioaktivnosti okolja zaradi ogrožanja jedrske varnosti civilnih jedrskih objektov?

Neposredne emisije

Infrastruktura za proizvodnjo, skladiščenje ali transport nafte je pogosto tarča spopadov. Požari in razlitja povzročajo emisije. Rastlinstvo je uničeno. Lahko tudi za več desetletij.

Posredne emisije

… poškodovana infrastruktura, izgube vegetacije, uničenje lokalne pridelave hrane,  in dostava humanitarne pomoči, gradnja začasnih taborišč, . Spremljanje posrednih emisij najprej zahteva, da razumemo razmerje med družbenimi spremembami in okoljem, saj se mnoge od teh sprememb nanašajo na strategije obvladovanja, ki jih uporablja civilno prebivalstvo.

Posledice pomanjkanja hrane

Ukrajina je ena večjih izvoznic hrane. Kako bo zaradi te vojne prizadeta svetovna populacija? Koliko ljudi na svetu bo umrlo zaradi lakote, ki je pričakovana posledica vojne v Ukrajini?

Emisije zaradi sprememb rabe zemljišč

Za številne konflikte so značilne obsežne spremembe rabe zemljišč in ogljik oddajajo posredno z izgubo ali spremembo vegetacije in tal kot ponorov ogljika. Vojne vplivajo tudi na spremembo vodotokov, umetno namakane pokrajine lahko postanejo puščave, spremeni se značaj mokrišč, pogosti so požari, erozija tal in dezertifikacija…

Kaj pa vplivi vojne, ki so še bolj škodljivi kot emisije toplogrednih plinov? Jedrsko orožje, radioaktivni izstrelki, civilni jedrski objekti v vojne namene?

Hinavščina okoljevarstvenikov?

Pozivam Greto Thunberg in strokovnjake IPCC, da izračunajo ogljični odtis te vojne. To bi moral znati izračunati tudi nobelovec Al Gore in njegova skupina klimatologov. Pa jih ne slišim.

Kolikšen pa je ogljični odtis vojaške industrije v miru?

Sorodni članki

Nadomestitvena gradnja stavb po poplavah 2

Matjaž Valenčič

Načrtovanje in oprema kopalnic

Matjaž Valenčič

Prezračevanje je temelj zdravja

Matjaž Valenčič

Komentiraj