IzpostavljenoJedrska energijaTaksonomija

Pismo poslancem evropskega parlamenta

Spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta,

glasovanje o uredbi o taksonomiji na julijskem plenarnem zasedanju evropskega parlamenta se bo vsekakor zapisalo v zgodovino. Ne le odločitev o tem, ali bodo fosilne in jedrske energije, kot sta plin in jedrska energija, nenadoma označene kot trajnostne, temveč tudi o tem, kako živi demokracija na evropski ravni. Zakaj?

Gre za metodo. Evropska komisija si je z dopolnilnim delegiranim pravnim aktom o taksonomski uredbi, prvič objavljenim 31. decembra 2021, privoščila nesprejemljivo arogantnost. V tej daljnosežni zakonodaji gre za poskus, da bi javnost popolnoma izločili in vas, evropske poslanke in evropske poslance, degradirali na to, da zgolj rečete da ali ne. Lahko bi se zgodilo, če bo ta precedens vzpostavljen, da boste v prihodnje zgolj smeli pomahati, naj gre zadeva naprej.

Državljanke in državljani na to nikakor ne moremo vplivati. Vi pa vsekakor lahko vplivate. Lahko zavrnete, kot so to storili poslanci v odborih Evropskega parlamenta za ekonomijo in okolje , ki so nedavno, v torek, 14. junija 2022, zavrnili vključitev jedrske energije in plina v Katalog za trajnostno zeleno energijo. Osebno ste lahko proti ali za jedrsko energijo, proti ali za plinsko energijo. Prosimo pa vas, da glasujete proti temu delegiranemu aktu na zadnji ključni seji – in torej za ohranitev vašega ugleda in participativnega demokratičnega odločanja v naši Evropski uniji!

S hvaležnimi pozdravi

Matjaž Valenčič

priloge:

Sorodni članki

COVID prezračevanje in urbane legende

Matjaž Valenčič

Jedna jedina

Matjaž Valenčič

Prezračevanje v tem času

Matjaž Valenčič

Komentiraj