Izpostavljeno Zgodbice za lažje razumevanje

Zgodbarjenje

Donosno zgodbarjenje

Med pandemijo je izšla čudovita knjiga Donosno zgodbarjenje Dušana Waldhűtterja.

Če bi Dušan to knjigo napisal pred leti in če bi jo jaz poznal takrat, ko sem napisal Navodila za pisanje člankov in pospeševanje svetovalne dejavnosti, bi bilo vse drugače. Moj članek bi bil všečen, epilog pa donosen. Tako pa vodstvo ████ ni prepoznalo izrazne moči članka in me je odslovilo na lep način. Iskreno se mi je zahvalilo za dolgoletno uspešno sodelovanje in mi, v znak hvaležnosti, ni podaljšalo letne pogodbe o sodelovanju, ki je ravno tiste dni potekla.

Sprva smo vsi izgubili. Vodstvo, bralci in jaz. Vodstvo je izgubilo odličnega strokovnjaka. Bralci niso mogli prebrati koristnega članka, saj je bil cenzuriran. Jaz pa sem izgubil delo, ki mi je bilo všeč. Vodstvo mi je tudi, da ne bi imel kakšnih zlobnih namenov, preventivno omenilo, da pozna boljše advokate in da ima več denarja kot jaz. Denarja, ki so ga zaslužili z mojim minulim delom.

Ponovno se je dogodilo nepričakovano. Kdor mi je hotel najbolj škodovati, mi je najbolj koristil. Pobral sem se. Vodstvo pa je s slabimi poslovnimi odločitvami spravilo v stečaj svoje podjetje, ki je bilo njega dni zelo uspešno.

Dolg do bralcev poravnavam z današnjo objavo. Kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje.

Navodila za pisanje člankov in pospeševanje svetovalne dejavnosti ████

energetski svetovalec ████

www. ████.si

 ███████

Nekajkrat sem že prejel navodila za pisanje člankov. Očitno jih sprva nisem razumel, jih nisem vzel resno ali pa sem jim v svoji nevednosti morda arogantno nasprotoval, nemara pa je bilo kaj povsem drugega. Zato sem jih prejel nekajkrat. Pametnemu namreč zadostuje beseda. Pa so bila povsem jasna:

Pri vaših medijskih objavah z naravo energetskega svetovanja ████ morate biti navedeni oziroma podpisani zgolj kot »energetski svetovalec ████«.

Že pred leti mi je Miha Avanzo povedal, da ukazi, jasni in glasni, niso špasni. Če bi ga, filozofa, tedaj poslušal in dojel, bi mi bilo lažje v življenju. Tako pa me vodi enfant terrible, skrit nekje v notranjosti.

1.      Dogovor:

Že pred časom sem se sestal z vodstvom v okviru rednih sestankov. Dobil sem predlog, naj vas, kolegice in kolegi svetovalci,  spodbudim, da bomo vsi skupaj povečali svoje aktivnosti, da bomo med drugim tudi začeli malo več pisati in objavljati. Dosti časa smo se zadržali pri novih navodilih za delo, ki so nekoliko nejasna in nekoliko omejujoča. Tako smo se dogovorili:

Elektronsko obveščanje svetovalcev:

Telefonska številka 080 16█ in spremembe poimenovanja, kot v dopisu ████/12/MP z dne 30. 8. 2012, bodo objavljena tudi na portalu ████. Prav tako bo vodstvo tudi na forumu ████ začelo objavljati navodila svetovalcem, ki so bila do sedaj pošiljana samo v papirnati obliki. Torej, še vedno bomo dobili papir, ki ga bomo lahko reciklirali, trajen zapis pa bo ostal na forumu, kar bo koristilo tistim, ki smo že malo pozabljivi. To je velik korak k elektronskemu poslovanju, poleg papirja še elektronsko obvestilo. Baje nekaj svetovalcev ne zna ali ne more ali noče uporabljati foruma, zato smo vsi obsojeni na prejemanje papirja.

Obvezne vsebine in struktura člankov:

Vsi članki, ki jih bomo po objavi predložili E████U v obračun, se morajo začeti s stavkom: Energetski svetovalci ████ vam svetujemo … Baje je (po mnenju sofinancerja) svetovalna dejavnost ████ premalo prepoznavna ravno zato, ker nihče (recimo sofinancer) ne prebere članka do drugega stavka, v katerem je ████ že morda omenjen. Poleg tega moramo vključiti še dva stavka: svetovalno dejavnost s področja URE in OVE občanov in … brezplačnega energetskega svetovanja za občane … Poleg tega je treba posebej poudariti … brezplačno energetsko svetovanje za občanedejavnost ████svetovalna dejavnost s področja URE in OVE občanovenergetsko svetovalna mreža ████ Strogo prepovedano pa je uporabljanje besednih zvez … projekt ████… naročnik … Če se tem pojmom ne moremo izogniti, raje zapišimo svetovalna dejavnost ████ ali … sofinancer … Podpisati se moramo energetski svetovalec in ████, lahko tudi objavimo kontaktne podatke energetsko svetovalne pisarne. Strogo prepovedano pa je ob članku navajanje svojega elektronskega naslova, tudi ime in priimek naj ostaneta skrita. Vsebina člankov je predpisana, objave prispevkov morajo biti vezane izključno na dejavnost ████.

Ob morebitnem kršenju teh navodil za pisanje člankov za zdaj še ne bo sankcij, vendar tak prispevek ne bo honoriran.

Kratek nasvet: če želite članek predložiti svetovalni dejavnosti ████ v obračun, uporabite preizkušeni recept. Debelo napisano modro besedilo prekopirajte in dopišite še eno ali dve puhlici v prostor, ki ga sedaj zavzemajo pikice.

Moj komentar: jaz bom raje pisal za medije, ki ne kratijo izrazne svobode in celo dovolijo, da se podpišem z imenom in priimkom, pa še nekaj denarja bom prihranil svetovalni dejavnosti ████. Za objave, ki jih ne plača ████, ni nobenih pisnih navodil. Še!

Izvajanje energetskega svetovanja v elektronski obliki:

Svetovanje v elektronski obliki (prejem vprašanja preko elektronske pošte, morebitna dodatna usklajevanja preko elektronske pošte in nasvet svetovalca preko elektronske pošte, brez podpisa svetovanca) je še naprej dovoljeno. In obračunano ter plačano kot nasvet s poročilom. Vendar! Če bo sofinancer ocenil, da v svetovanje in pripravo poročila svetovalec ni vložil 60 do 90 minut dela, delo ne bo kategorizirano kot nasvet s poročilom, ampak bo kategorizirano kot osnovni razgovor. Poudarjam, ne glede na kakovost nasveta bo nasvet v elektronski obliki kategoriziran kot nasvet s poročilom le, če bo iz samega nasveta razvidna zahtevana količina dela. Svetujem, da k obračunu predložite žigosno kartico, s katero boste dokazovali 60 do 90 minut dela. Če je nasvet slab, napačen, škodljiv ali bebav, ni važno, glavno, da ste zanj dokazano porabili 60 do 90 minut.

Da pa zadeva ne bo tako enostavna: ne smete odgovoriti na vprašanje, ki vam ga je poslal občan po elektronski pošti. Takemu nepoučenemu svetovancu sporočite, naj svoje vprašanje dopolni z zahtevanimi vsebinami kakor navedeno na spletni strani   http:// ████.████-████.si/Svetovanje/index-elektronsko.html in naj ga pošlje na naslednji elektronski naslov:  ████@████-████.si. Če želi občan (potencialni svetovanec) svetovanje z izbranim energetskim svetovalcem, lahko tudi to napiše. Ob prejemu pravilno elektronsko opremljenega vprašanja bo prejemnik te pošte (████-████.si) usmeril vprašanje svetovalcu po svojem preudarku, glede na svoj občutek strokovne specialnosti posameznega svetovalca.   Če boste kljub izrecni in  jasni prepovedi poslali nasvet občanu, ki je pisal neposredno na vaš elektronski naslov,  za zdaj še ne bo sankcij, le poročilo bo kategorizirano kot osnovni razgovor in temu primerno honorirano.

Uradno je ta red sprejet zato, ker se je že nekajkrat dogodilo, da so občani po elektronski pošti poslali vprašanja na več objavljenih elektronskih naslovov svetovalcev in tudi prejeli več nasvetov s poročilom, ki so se medsebojno razlikovala. To menda ni nič narobe, saj imajo občani neomejeno pravico do osebnih, telefonskih ali elektronskih vprašanj in tudi do nasvetov s poročili od izbranih svetovalcev, ampak različni in celo nestrokovni nasveti na isto vprašanje baje mečejo slabo luč na svetovalno dejavnost ████. Namesto da bi svetovalce, ki svetujejo podpovprečno (slabo), vodstvo opozorilo na pričakovano kakovost nasvetov, je raje sprejelo ukrep, ki preprečuje, da bi svetovanec dobil nadpovprečen (dober) nasvet. Nehote sem se ob prebiranju tega navodila spomnil na kolumno sebi ljubega pisatelja Mazzinija:

slovenstvo_za_zacetnike

Pri osebnem ali telefonskem svetovanju ni nikakršnih omejitev, niti zgoraj omenjenih 60 do 90 minut. Je samo ena novost, če imate s stranko telefonski stik: najprej ji preberite droben rdeč tekst na novem obrazcu OB01 in jo vprašajte, ali se s tem strinja. Ob pritrdilnem odgovoru stranka postane svetovanec, vi se podpišite v polje »svetovanec« namesto njega in nadaljujte intervju.

Zdaj pa resnejše teme in domače naloge:

Število obiskov (osebnih, telefonskih ali elektronskih) energetsko svetovalnih pisarn ████ in s tem tudi nasvetov se, kljub vsem omejitvam, nepričakovano zmanjšuje. Zato imamo nalogo, da intenzivno povečamo aktivnosti promocije svetovalne dejavnosti ████.  Obiskati moramo vse bližnje občine, šole in skupnosti ter jim ponuditi sodelovanje. Predlagati jim moramo prispevke v njihova glasila, organizirati predavanja za občane, vstopiti v ostale medije (občinski radio, televizija, gasilska veselica …), povsod z udarnim prvim stavkom  Energetski svetovalci ████ vam svetujemo … Če bomo slučajno dobili informacijo o kakem zanimivem dogodku, kjer bi bilo možno delati promocijo projekta, je treba takoj obvestiti vodstvo svetovalne dejavnosti in nadaljevati akcije po njegovih navodilih.

Prosim, pomislite, kje poznate ključno osebo, kje lahko lobirate, v katere medije bi se lahko predstavili … Recimo, da imate sosedo, ki pozna šoferja, ki se prevaža z učiteljico, ki uči županovega partnerja … Torej, na kratko povejte vse, kar bi lahko pripomoglo k promociji, pa si tega še niste upali povedati. In ne ostanite le pri besedah, storite to. Pa da ne bosta dva hodila na isto občino, prosim!

Forum:

Na forumu je premalo aktivnosti, kakor da še ni zaživel. Poleg tega je na forumu precej vprašanj brez odgovorov, kar mu ne daje verodostojnosti. Namesto da bi bilo na vsako vprašanje po nekaj deset odgovorov, je nekaj deset vprašanj brez odgovora. Dobro bi bilo, če bi interni forum ████ postal osrednji vir informacij, znanja in poenotenja stališč svetovalcev. Zato se je vodstvo svetovalne dejavnosti umno odločilo, da ne bo odgovarjalo na vprašanja svetovalcev, ki na forumu čakajo odgovor vodstva. Če prav razumem, lahko na forumu svetovalci vprašamo, kar hočemo (saj smo v demokratični družbi), vendar odgovora vodstva ne bomo prejeli (vodstvo uveljavlja pravico do molka).

Verjamem, da prejšnjega odstavka ne razumete. Niti sam ga ne razumem, pa sem ga zapisal. Pred tem sem pazljivo poslušal in skrbno beležil stališče vodstva.

Prehod na elektronsko poslovanje ████:

Na forumu sem 8. 9. 12 objavil enostavna pričakovanja. Namesto uvajanja  oddelka za zmanjševanje učinkovitosti in oddelka za zapravljanje časa (ki vzorno delujeta!) sem predlagal: (prilagam povzetek, objavo poglej na forumu, z vsemi tipkarskimi napačami vred)

  1. do konca leta 2012 se vse administrativne postopke poenostaviti in preide v celoti na elektronsko poslovanje (pošiljanje zapisnikov, poročil, obrazcev, navodil…)
  2. administracija naj bo tako urejena, da se en podatek samo enkrat vpiše v elektronsko obliko
  3. svetovanec ima pravico do izbire svetovalca. Omejevanje te pravice se takoj odpravi!
  4. vodstvo svetovalne dejavnosti pripravi podroben program za spremljanje dela svetovalcev in uvede kontroling …
  5. namesto organizacijskih omejitev pričakujem od vodstva vsebinske in strokovne izboljšave ter ureditev odnosov z ████ skladom …

Vodstvo svetovalne dejavnosti odklanja vse predloge. Vendar to ni tako slabo, kot bi lahko bilo: administrativni in ostali postopki ostajajo na papirju, klinopisja ali kamnoseštva še ne bomo uvedli. Še to, o vsem, kar sem napisal, imam svoje mnenje. Ampak se s tem mnenjem ne strinjam. Itak.

2.      Rezultat

Če dosledno upoštevamo prejeta navodila, bodo članki energetskih svetovalcev po meri vodstva, kar je tudi osnovni namen teh navodil. Zadnjič sem novinarki Dnevnika poslal navodilo, kako naj napiše članek o učinkoviti rabi energije, saj smo v posameznih okoljih premalo prepoznavni, čeprav smo  aktivni že več kot 20 let. Tako sem ji pisal:

Vesel bom, če boste čim večkrat zapisali besedne zveze:

Energetski svetovalci ████ vam svetujemo … svetovalno dejavnost s področja URE in OVE občanov … dejavnost ████ … svetovalna dejavnost s področja URE in OVE občanov … energetsko svetovalna mreža ████ … brezplačno energetsko svetovanje za občane … www. ████.si!

Skladno z mojo prošnjo je novinarka pripravila članek o učinkoviti rabi energije. Dostopen je na linku http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042556128.

Prosim, ocenite, v kolikšni meri je spoštovala mojo prošnjo. Na mojo veliko žalost in v izrecnem nasprotju z navodili je objavila moje ime in priimek. Prizadetim se za to nerodnost globoko opravičujem.

energetski svetovalec ████

Vprašanje za pozorne bralce

Prosim, ocenite, koliko napak sem naredil v “Navodilih za pisanje člankov in pospeševanje svetovalne dejavnosti ████“. Pazljivo preberite Donosno zgodbarjenje in mi predlagajte, kako bi moral podati Navodila. Potrudil se bom, da bo najboljši predlog nagrajen.

Cilj Navodil je enostaven, posredno morajo biti donosna. Je to izvedljivo?

Sorodni članki

Nova energija za nove čase

Matjaž Valenčič

Obnovljivi viri energije namesto fosilne in jedrske

Matjaž Valenčič

Pravilo 13

Matjaž Valenčič

Komentiraj

UA-149436393-1