Jedrska energija

Jedrska mafija

Jedrska mafija stiska svet

Jedrske elektrarne so velika kapitalska naložba, s tem tudi tarča rizičnega kapitala in rizičnih naložb, po celem svetu. Očitno tudi jedrske mafije.

Iz sveta prihajajo neverjetne informacije o jedrski mafiji. Na Japonskem naj bi bile izplačane provizije jedrski mafiji v znesku preko 200 MIO €, ob tem pa so ugotovili tudi ponarejanje podatkov o varnosti MOX v Veliki Britaniji. Translated from WISE/NISR Nuclear Monitor.

Nuclear monitor, 19. 12. 2019, Nuclear mafia exposed in Kansai Electric Power Co. (Kanden) Scandal

Verjetno so podobni finančni tokovi povzročili tudi jedrsko katastrofo v Fukušimi. Ali bo objavljeni članek pripomogel k jedrski varnosti in zmanjšal globalni vpliv jedrske mafije?

Jedrska mafija in podnebna panika

Vse glasnejši so pomisleki, da jedrska mafija razpihuje podnebno paniko, češ da lahko zgolj jedrske elektrarne razogljičijo svet. To je videti, kot da želijo eno zlo nadomestiti z drugim.

Panika nikoli ni dobra, zlasti ne v povezavi z jedrsko energijo.

Kako je v Sloveniji?

Upamo lahko, da nas učinkovit nadzor varuje pred jedrsko mafijo. Na podlagi indicev pa lahko domnevamo,  da naša družba ni imuna na jedrsko mafijo.

Računsko sodišče je izdalo več revizijskih poročil. Med drugim ocenjuje  učinkovitost strateškega načrtovanja dolgoročnega izkoriščanja jedrske energije za proizvodnjo električne energije in načrtovanja proizvodnje električne energije v jedrskih elektrarnah. V dokumentu »REVIZIJSKO POROČILO Učinkovitost strateškega načrtovanja dolgoročnega izkoriščanja jedrske energije za proizvodnjo električne energije in načrtovanja proizvodnje električne energije v jedrskih elektrarnah 2019« je ugotovilo vrsto nepravilnosti v zvezi z načrtovanjem NEK 2. Ugotovljena je tudi nepravilna poraba 16 MIO €, od tega 10 MIO € so izplačali po domače, brez javnega razpisa.

Vodstvo NEK je odstopilo od namere, določene v ReNEP, da bo Republika Slovenija podprla skupno izgradnjo nuklearne elektrarne na ozemlju Republike Hrvaške do leta 2015 na temelju in po principih, ki veljajo za izgradnjo in eksploatacijo NEK.

NEK je postavljen v Sloveniji in je v polovični slovenski in hrvaški lasti. Čeprav bi bilo pričakovati, da bo za delovanje NEK veljala slovenska zakonodaja in da bodo zaščiteni slovenski interesi, ni tako. Republika Slovenija je finančno odgovorna za jedrsko škodo, če ta po višini presega zavarovano vrednost, Hrvaška ne. Zaradi nepripravljenosti solastnika hrvaškega NEK še danes niso dokončani vsi varnostni ukrepi, ki jih je zaradi nesreče v Fukušimi zahtevala slovenska uprava za jedrsko varnost in že morali biti dokončani. Program nadgradnje varnosti, ki bi moral biti dokončan do leta 2016, je izveden le polovično. Očitno se NEK pogaja z URSJV namesto da bi izpolnjeval njegove odločbe! Kot da (ne)dokončanje varnostnih ukrepov ne vpliva na jedrsko varnost.

Povezava politike in jedrskega lobija je v Sloveniji ves čas tesna, odnosi so nespodobni, na meji koruptivnosti ali pa korak dlje. Kadri prehajajo iz ministrstev v jedrsko elektrarno in obratno,  tesne so rodbinske in politične vezi posameznih vidnih akterjev,  znane so posledice, učinkovitega nadzora pa ni.

Dvorezni meč

Jedrske elektrarne zagotavljajo stabilno proizvodnjo elektrike. To je tako velika prednost, da energetski načrtovalci pozabijo na vse pomanjkljivosti, nevarnosti in tveganja.

Jedrska energija ni trajnostna, čeprav jo jedrska stroka uvršča med trajnostne vire energije. Trajnostnost jedrske energije je treba ocenjevati v celotnem jedrskem gorivnem krogu in ne zgolj pri proizvodnji elektrike.

Jedrska energija ni trajnostni vir, niti s stališča trajnostnosti niti z vidika interesov prihodnjih generacij niti kot dolgoročna vizija niti kot prehodni energent. Jedrska energija odpira več problemov, kot jih rešuje.

V Sloveniji, ki je kot najmanjša jedrska država še posebej izpostavljena, ne moremo govoriti o jedrskem gorivnem krogu. Rumeno so označene jedrske naprave v Sloveniji (jedrska elektrarna, medicina, inštituti, industrija) in začasno skladiščenje teh odpadkov. Odlagališč jedrskih odpadkov ni, niti ni ostalih naprav jedrskega kroga!

Jedrski gorivni krog je sistem jedrskih naprav, po katerih krožijo radioaktivne snovi. Celotni jedrski gorivni krog sestavljajo:

  • rudnik urana
  • obrat za predelavo (konverzijo) uranove rude
  • tovarna za obogatitev urana
  • tovarna za izdelavo goriva
  • jedrska elektrarna
  • skladišče izrabljenega goriva
  • tovarna za predelavo izrabljenega goriva
  • odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NRAO in SRAO)
Ilustracija Marianne Birkby, https://cnic.jp/english/?p=4705

Jedrske elektrarne zagotavljajo veliko količino elektrike. Hkrati nudijo hitre in velike zaslužke izbrancem. S premišljeno strategijo prenašanja problemov jedrske varnosti iz sedanjosti v oddaljeno prihodnost.

Dvom v jedrsko varnost narašča

Minimalni pogoj za zagotovitev jedrske varnosti so urejena skladišča NRAO (nizko radioaktivni odpadki), SRAO (srednje radioaktivni odpadki), IJG (izrabljeno jedrsko gorivo) in VRAO (visoko radioaktivni odpadki). Tega nimamo. Brez tega ni varne jedrske infrastrukture, so pa zaslužki večji.

Dokler ne bo urejeno stanje na področju jedrske varnosti, ne moremo govoriti o delovanju NEK do leta 2023, podaljšanju obratovanja NEK do 2043 ali o izgradnji JEK2. Prav tako ne smemo tega predvideti v NEPN niti drugih dokumentih, brez zagotovil jedrske varnosti.

Če ne bo pravočasno urejena potrebna jedrska varnost, bo URSJV prisiljen zapreti NEK že čez eno leto. To nikogar ne skrbi? Predstavniki nevladnih organizacij niso tako brezskrbni, opozarjajo na problem.

Sorodni članki

Jedrske laži, prevare in izsiljevanja

Matjaž Valenčič

Izbirni postopek za širitev jedrskih reaktorjev v Dukovanyh

Matjaž Valenčič

Damijan nima prav

Matjaž Valenčič

Komentiraj