Brezplačni nasveti

Povečanje cen plina in elektrike za skupno oskrbo

Vprašanje:

V večstanovanjskem bloku ste uredili skupni centralni ogrevalni sistem. Izvedena je energijsko najprimernejša varianta, toplotna črpalka voda/voda, najmanjša raba energije in najmanjše obremenjevanje okolja.

Konec leta 2021 so cene energentov poskočile. Distributer elektrike je skupne odjemalce iz kategorije »gospodinjski odjemalec« uvrstil v kategorijo »poslovni odjemalec« in vam podražil elektriko za več kot 5 krat! Upravnik ne najde rešitve in svetuje, naj stanovalci mirno sprejmete podražitev. Zbegani solastniki stavbe že razmišljajo, da bi prešli na individualna električna ogrevanja.

Nasvet:

Liberalizacija trga energije ščiti potrošnike pred monopoli, vendar le, dokler trg deluje. Ko se je leta 2021 trg sesul, so distributerji in upravniki prenesli vse težave na končne potrošnike.

Podobna podražitev kot za stanovalce večstanovanjskih stavb s skupnimi toplotnimi črpalkami je bila tudi za stanovalce večstanovanjskih stavb s skupnimi plinskimi ogrevalnimi napravami. Slednjim je zakonodajalec prisluhnil in z Zakonom o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE) preprečil zlorabo dobaviteljev plina. Zakonska dikcija »Etažni lastniki posameznih stanovanj v večstanovanjskih stavbah, ki svoja stanovanja ogrevajo s toploto iz skupnih kurilnic na plin za eno ali več večstanovanjskih stavb, pri čemer so gospodinjski odjemalci solastniki skupnih kurilnic za eno ali več večstanovanjskih stavb« ni primerna, saj etažni lastniki že imajo enake pravice kot »gospodinjski odjemalci«, hkrati pa je prezrla tiste, ki svoja stanovanja ogrevajo s toploto iz skupnih toplotnih črpalk. 

Ali je ta podražitev zgolj posledica požrešnosti distributerja? Verjetno, saj je distributer podražil elektriko in uvrstili potrošnike med poslovne odjemalce, ker ščiti svoj dobiček, čeprav s tem krši zakonodajo. 

Solastniki stavbe zahtevajte od upravnika, da vas distributer, skladno z Energetskim zakonom EZ-1, člen 4, vrstica 13, obravnava kot »gospodinjske odjemalce«. Sodelujte naj z upravnikom, povežite se z upravniki drugih stavb z enakimi težavami, skupaj boste močnejši. Verjetno bo treba sprožiti sodne postopke proti distributerju, SODO ali morda tudi državi. Poleg tega predlagamo, da solastniki na streho stavbe postavite skupinsko sončno elektrarno v samooskrbi. Tako boste imeli cenejše ogrevanje, neodvisno od cen elektrike na trgu, poleg tega boste veliko naredili za energetsko neodvisnost družbe.

Pravno mnenje:

Glede ZUOPVCE je na spletu dosegljivo pravno mnenje, ki podrobno navaja, zakaj ta zakon ni primeren. poleg tega pa je zakon povsem spregledal potrošnike, ki uporabljajo elektriko za oskrbo skupnih energetskih naprav (ogrevanje, topla voda, razsvetljava na stopniščih in dohodih, dvigala, domofoni…).

Podobno je tudi stališče Zbornice za poslovanje z nepremičninami. Njihovo sporočilo za javnost je dosegljivo na povezavi: Urejanje položaja etažnih lastnikov kot gospodinjskih odjemalcev

Poleg tega je na spletu najti tudi neposredni poziv vladi, da to uredi. Predlog za dopolnitev zakona za gospodinjski odjem električne energije v večstanovanjskih objektih, kjer so etažni lastniki tudi lastniki skupnih energetskih naprav (tako kot ste to storili za odjem zemeljskega plina). Ne pretekla ne sedanja vlada se za ta poziv ni zmenila.

Obeti:

Vlada je 14.7.2022 sprejela ukrepe za omilitev draginje na področju električne energije. Omejila bo najvišje cene električne energije za gospodinjske in male poslovne odjemalce, vključno z večstanovanjskimi stavbami, ki so bile doslej med najbolj prizadetimi skupinami odjemalcev. Regulirane cene bodo veljale od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023, in so določene na:

  • višja tarifa (VT): 0,11800 evra/kWh
  • nižja tarifa (NT): 0,08200 evra/kWh
  • enotna tarifa (ET): 0,09800 evra/kWh

Vlada je hkrati ohranila že do sedaj 50 % trošarino, s 1. septembrom pa se bo za 50 % znižal tudi prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom (prispevek OVE+SPTE) in znižala davčna stopnja DDV na 9,5%.

Podobne ukrepe napoveduje PV tudi za zemeljski plin, poleg tega pa bo veljalo znižanje DDV za vse energente.

Bodo ti ukrepi dovolj in ali so sploh pravilni?

Sorodni članki

Ogrevanje vikenda

Matjaž Valenčič

Se splača vgraditi toplotno črpalko?

Matjaž Valenčič

Posodobitev oken

Matjaž Valenčič

Komentiraj