Brezplačni nasvetiOkna

Posodobitev oken

1. Tema svetovanja

Svetovanec želi nasvet o posodobitvi oken stanovanjske stavbe. 

2. Opis stanja

Stanovanjska stavba je uvrščena v register profane stavbne dediščine. Je pritlična stavba s kletjo in mansardo, pravokotnega tlorisa, z dvokapno streho, frčadami in osrednjim rizalitom s portalom iz marmorja z vidnimi fosili ter rezljanimi vrati.

Grajena je iz kamna, centralno ogrevana, ni podatkov o energetski izkaznici in o energijski učinkovitosti stavbe.

Okna so lesena, škatlasta take izvedbe, da se notranja krila odpirajo navznoter, zunanja pa navzven. V pritličju so v vmesnem prostoru vgrajene gavtre, verjetno kasneje dodane. Svetovanec vsako pomlad sname zunanja okenska krila in na namesto zunanjih okenskih kril vgradi polkna, jeseni pa vrne zunanja okna.

3. Nasvet

Pri posodobitvi ali prenovi oken priporočamo upoštevanje SMERNIC za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine.

Obstoječe okno, v kurilni sezoni

Stavbno pohištvo je neločljiva prvina stavbnega ovoja, ki prispeva k značaju stavbe kot celote. Zgodovinska okna in njihovi sestavni deli oziroma detajli (steklo, okovje, kljuke in nasadila, senčila ….) so običajno varovane prvine.

Stavbno pohištvo priporočamo zamenjati le, če je tako poškodovano, da ga ni mogoče obnoviti, zato je treba pred menjavo proučiti možnosti obnove oken. Če so okna propadla do te mere, da obnova ni več mogoča, izdelajte kopije novih oken v enakih dimenzijah, oblikah, detajlih, materialih in barvah (prvotnih barvnih tonih oziroma obdelavah, ki se določijo na podlagi rezultatov sondažnih raziskav). Priporočljivo je, da se tudi na novih oknih uporabi ohranjeno okovje, tj. kljuke in drugi sistemi zapiranja in senčenja.

Glede na dejansko stanje in dimenzije obstoječega stavbnega pohištva so na voljo različne tehnične možnosti za izboljšanje. Ker ob obnovi ali zamenjavi oken ne bo izvedena dodatna toplotna zaščita fasade, je treba temu prilagoditi obnovo ali zamenjavo oken.

Pred načrtovanjem ukrepa je nujna ocena stanja, zlasti:

  • splošno stanje stavbnega pohištva: dotrajanost krila in okvira, funkcionalnost okovja, stanje tesnil;
  • trdnost in stabilnost okenske konstrukcije: stanje osnovnega materiala (npr. mehanske poškodbe, poškodbe zaradi vlage, poškodbe zaradi lesnih škodljivcev, izpostavljenost sončnemu oz. UV-sevanju), nosilnost okovja, vpetost zasteklitve, poškodbe zasteklitve;
  • gradbeno-fizikalno stanje: toplotne lastnosti prozornega in neprozornega dela okna, stopnja zrakotesnosti pripir
Zahtevnost izvedbe posameznih ukrepov

1- Zatesnitev pripir notranjega okna:

Ukrep v samogradnji   1- PE folija za zavijanje živil 2- okensko krilo 3- silikonski kit 4- okenski okvir  

V samogradnji se lahko zatesni pripire s preprostimi ukrepi.

Ukrep v samogradnji (vir: Jermanj, B., Greje naj sonce, 1986)
1- PE folija za zavijanje živil
2- okensko krilo
3- silikonski kit
4- okenski okvir

Zanesljivejši ukrep tesnjenja je, če naročite strokovnjaka za vgradnjo tesnil. Primernejša so silikonska tesnila, ki se mehansko vgradijo v okenski okvir, samolepilna in gumijasta tesnila niso trajna. Na spletu najdete nekaj ponudnikov, recimo www.rek.si/si ali www.rosil.si

Zunanje okno se ne sme tesniti, da ni težav z ledenimi rožami.

2- Zamenjava enojne zasteklitve z dvojno:

Primer zamenjave zasteklitve in vgradnja tesnil na notranjem krilu škatlastega okna, videz je minimalno spremenjen, svetla odprtina zasteklitve skoraj nespremenjena.

3- zasilna vgradnja PE folije na notranjo stran okna

Na notranjo stran okna se lahko vgradi prozorno PE folijo.

Z natančno vgradnjo PE folije občutno zmanjšamo transmisijske toplotne izgube skozi okno, pogled pa ostane neoviran.

Vgradnja PE folije na notranjo stran je poceni in učinkovit ukrep, ki pa ga je treba ponavljati ob vsakem pomivanju oken.

Nekoliko slabši ukrep je vgradnja mehurčkaste folije na notranjo stran, saj nudi slabšo toplotno izolativnost, pa tudi ovira pogled v zunanjost.

4- Zamenjava notranjega okna

Zamenjava notranjega krila s podobnim, a energijsko učinkovitim, je dražji ukrep, vendar ob dotrajanih oknih nujen. Okvirji starejših oken z enojno zasteklitvijo so lahko razmeroma vitki in ni nujno, da prenesejo povečano težo dvojne zasteklitve ali da je zanjo sploh na voljo zadostna globina profila. V takem primeru je priporočljiva zamenjava okenskih kril (pravzaprav novega okna) na notranji strani, tako da se na zunanjščini ohrani izvirni videz. Za zamenjano okno izberemo toplotne lastnosti skladno s sodobnimi zahtevami in ga vgradimo po načelu tesnjenja v treh ravneh (RAL).

Zunanje krilo lahko ostane staro, če ni preveč dotrajano.

5- Zamenjava celotnega okna

Zamenjava celotnega okna z novim, izdelanim kot posnetek izvirnika, z energetsko učinkovito zasteklitvijo, je najprimernejša, vendar tudi najdražja varianta, povezana z gradbenimi deli. Novo okno naj bo vgrajeno po RAL smernicah. Klasična montaža ni primerna za sodobna okna.

6- Splošno

Ob ukrepih 1 do 4 je treba tudi obnoviti zunanje okensko krilo in leseno škatlo, kjer je dotrajana. Za ukrep 5 je v stavbah pod varstvom KD malo manj možnosti, saj se zunanje okensko krilo odpira navzven, tako naj bi ostalo tudi po prenovi.

7- Okovje

Posebno pozornost je treba posvetiti okovju. Nasadila, tečaji, raznovrstni fiksirni in zapiralni mehanizmi so pomemben zgodovinski okenski element. Nega in obnova imata prednost pred zamenjavo. Pri popolnoma dotrajanih elementih se naredi posnetek izvirnika. Kadar so dovoljene menjave ali posodobitve okenskih kril, se uporabijo vidni elementi skladno s prvotnimi v kombinaciji s sodobnimi nevidnimi ali manj vidnimi elementi (npr. večtočkovni zapiralni mehanizem v prečni ravnini profila).

4. Zaključek

Proizvodi naj imajo ustrezna dokazila o kakovosti in skladnosti, zagotovljen servis ter tehnično pomoč. Kupujte proizvode priznanih proizvajalcev pri uveljavljenih prodajalcih. Za neznane proizvode in izvajalce zahtevajte referenčno listo. Zavedajte se pravic potrošnikov.

Pred sanacijo se posvetujte s predstavniki ZVKD, morda vas bodo napotili tudi na več izvajalcev s primernimi priporočili.

Raba energije vpliva na kakovost bivanja vsakega od nas, z njo so povezani stroški bivanja in poslovanja, zdravje, zadovoljstvo … in soodgovornost pri (ne)obremenjevanju okolja. Zmanjšajte svoj ogljični odtis.

Podrobnosti o hišnih sistemih boste našli tudi v naših informativnih člankih. Za dodatna vprašanja se ponovno oglasite ali poglejte na našo spletno stran www.zaensvet.si


[1] http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/smernice_kd_23.2.2017.pdf

Sorodni članki

Montaža oken

Matjaž Valenčič

Prenova fasade   

Matjaž Valenčič

Ogrevanje vikenda

Matjaž Valenčič

Komentiraj