Izpostavljeno

Prezračevanje za COVID generacijo

Prezračevanje za COVID generacijo

Prezračevanje za COVID generacijo je članek, objavljen v reviji EGES-4/2020. V tem trenutku aktualen. Zlasti, ker vemo, da je bila Slovenija, še pred epidemijo, uvrščena med evropske države z najslabšo kakovostjo notranjega zraka. Sedaj pa je uvrščena med države z najslabšo epidemiološko sliko. Slučaj?

Ukazi

Že pred leti mi je Miha Avanzo povedal, da ukazi, jasni in glasni, niso špasni. Še manj pa so špasni jasni in glasni ukazi, ki se nenehno spreminjajo. To se dogaja tukaj in sedaj, posledice pa so tragične.

Ne razumem internih navodil prezračevanja, ki jih dobivajo DSO od NIJZ, saj so povsem drugačna od priporočil stroke:

  • delovanje odvodnih ventilatorjev je treba onemogočiti (izklopiti ventilatorje);
  • delovanje prezračevanja stavbe je potrebno izklopiti in zatesniti vse odprtine prezračevalnih instalacij, da ne bi zrak samodejno prehajal med prostori;
  • urediti prezračevanje preko oken z odpiranjem tako, da jih odprejo zjutraj za 20 min in nato vsako uro po 10 min;
  • prostori brez oken niso prezračevani.

Teh navodil ne komentiram.

COVID prezračevanje

Kakovostno prezračevanje

Covid-19 prezračevanje ni nič drugega kot kakovostno prezračevanje. Torej, tudi sedaj, med epidemijo, moramo prezračevati tako, kot bi morali že doslej. Prilagojeno tipu stavbe. Šole drugače kot domove starejših, pisarne drugače kot stanovanja. Načelo pa je enako, slab zrak zamenjati z dobrim.

Navodila NIJZ

Navodila za prezračevanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe COVID-19 NIJZ so jasna. Žal jih tisti, ki bi jih morali poznati, ne upoštevajo.

Od tod dezinformacije v novici “Za bliskovito širjenje okužbe najverjetneje kriv prezračevalni sistem“.

Nestrokovno je navodilo, slišano v prispevku, da naj se ob okužbi prezračevalni sistemi izključijo, izklopijo! Je pa tudi pogosto res, da so strokovna navodila nejasna in prislovna. Konkretno, NIJZ uvodoma priporoča stalno zračenje z dovajanjem zunanjega svežega zraka.

Navodilo NIJZ: V času prisotnosti ljudi v prostorih je potrebno stalno zračenje z dovajanjem zunanjega svežega zraka, z največjim možnim pretokom zraka.

Hkrati pa, ob pojavu prve okužbe v domu starejših pošlje seznam ukrepov, med katerimi je tudi »ukinitev uporabe centralnih prezračevalnih sistemov«. Zanimivo neskladje med navodili NIJZ.

Pojasnilo TDU Loka o neskladju med navodili NIJZ.

Zlasti ob pojavu okužbe morajo delovati vsi preventivni ukrepi v stavbah. Med temi ukrepi je ključno povečano prezračevanje in preprečevanje fekalno oralnih okužb. Kaj vsi sedijo na ušesih?
Koronavirus SARS-CoV-2 se širi med ljudmi na štiri znane načine:
1. V tesnem stiku prek velikih kapljic in mikro-kapljic, ki nastajajo pri kihanju, kašljanju ali govorjenju.
2. Mikro-kapljice, ki stanejo aktivne več ur in se prenašajo na dolge razdalje. Po zraku (po prostorih ali v kanalih prezračevalnih sistemov) jih prenašajo zračni tokovi.
3.  S površinskim stikom (roka-roka, roka-površina, roka -obraz itd.).
4. Po fekalno-oralni poti.


Nekaj minut za preprečitev okužbe

Še enkrat pozivam, da si vse odgovorne osebe v šolah, podjetjih, domovih za starejše občane, hotelih in podobnih stavbah odtrgajo nekaj minut svojega dragocenega časa in preberejo članek v reviji EGES 4/2020 Prezračevanje za COVID generacijo. Potem pa naj ukrepajo, kot predlaga stroka.

Prezračevanje in “prezračevanje”

Nekateri popularni prezračevalni sistemi so izrazito neprimerni v času epidemije. To so vsi prezračevalni sistemi, v katerih pride do mešanja svežega in odpadnega zraka. To je razvidno tudi iz REHVA dokumentov, ki pa jih spretni trgovci ignorirajo.

Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb določa: »prezračevanje« je izmenjava odtočnega zraka z zunanjim zrakom v prostorih in doseganje njegove čistosti ter s tem povezanega ugodja oseb v prostorih. Definicija zunanjega zraka pa je, da je to zrak, ki vstopa od zunaj v prostor oz. v objekt. Če zrak prehaja iz enega v drug prostor, to ni več zunanji zrak, temveč prehodni. Prehodni zrak pa morda ni dovolj čist za vpihovanje v bivalne prostore. Ampak marketinškim gurujem to ni pomembno, ključen jim je le dobiček.

Prezračevanje z izmenjujočim tokom zraka ni primerno.

Naprave z izmenjujočim tokom zraka so sporne. Najprej, iz vidika COVID-19 prezračevanja, dalje iz vidika učinka prezračevanja in ne nazadnje iz vidika energijske učinkovitosti prezračevanja nebivalnih prostorov.

Sorodni članki

Krasni novi atomski svet

Matjaž Valenčič

Talno ogrevanje

Matjaž Valenčič

Bioekološki inženiring

Matjaž Valenčič

Komentiraj