Inovativne instalacije Izpostavljeno

Virusi iz kanalizacije

Inovativne instalacije

“Virusi iz kanalizacije” je kratka informacija iz serije prispevkov o inovativnih instalacijah. Verjemite, tudi instalacije se razvijajo in prilagajajo potrebam sodobnega bivanja.

Hišna kanalizacija

Hišna kanalizacija je sistem za zbiranje in odstranjevanje nečiste vode (odplake, deževnica) od mesta nastanka v hiši do priključka na zunanjo kanalizacijo ali čistilno napravo.

Običajno imamo v stavbah dva ločena kanalizacijska sistema: padavinsko in fekalno kanalizacijo, ki se med seboj zelo razlikujeta:

  • Padavinska kanalizacija mora biti dimenzionirana na največji pričakovani pretok, ker se količina padavinske vode spreminja glede na intenzivnost padavin. V stavbah uporabljamo dva različna sistema odvoda padavinske vode, prostopadni in podtlačni. Na splošno je prostopadni primeren za odvod padavinske vode iz manjših streh, podtlačni pa za odvod iz večjih streh.
  • Pri fekalni kanalizaciji so dnevne količine odplak enakomerne, vendar se v ceveh pretakata nečista voda in blato, v tekoči in trdni fazi, zato mora biti dimenzionirana tako, da se ne zamaši.

Še podatek o količini odplak. Povprečna letna raba pitne vode v Sloveniji je 42 m3 na prebivalca (EU povprečje je 70). Povprečna letna količina padavin je odvisna od pokrajine, v Prekmurju pod 900 mm, v Julijskih Alpah nad 3.200 mm, v osrednji Sloveniji je dolgoletno povprečje okoli 1.500 mm. 3 članska družina iz osrednje Slovenije, ki prebiva v stavbi s 156 m2 veliko streho, letno proizvede 126 m3 fekalnih odplak in 234 m3 padavinskih odplak.

Padavinska voda ne sme biti priključena na hišno fekalno kanalizacijo. Odvod padavinske vode od stavbe je možen na tri načine: v ponikanje ali vodotoke, v kanalizacijo za odvod padavinske vode in v mešano kanalizacijo. Ponikalni sistemi, mešana kanalizacija ali kanalizacija za odvod padavinske vode mora biti dimenzionirana za odvod ustreznih količin deževne vode.

Fekalna hišna kanalizacija

V fekalni hišni kanalizaciji se zbira voda sanitarnih naprav in odvaja v zunanjo kanalizacijo. Hišni cevovodi so le delno napolnjeni z odplakami, delno pa z neprijetnimi in strupenimi plini. Tlak v cevovodih mora biti izenačen z zunanjim zračnim tlakom, da plini ne izhajajo skozi priključke sanitarnih naprav.

Izenačenje tlačnih razmer v vertikali zagotavlja odduh. Sifon (smradna zapora) preprečuje uhajanje plinov iz kanalizacije v bivalne prostore.

Odduh in smradna zapora sta ključna elementa fekalne kanalizacije.

Prikaz smradne zapore, vodnega stolpca v sifonu, ob različnih tlačnih razmerah v kanalizaciji.

Smradna zapora zagotavlja, da plini iz fekalne vertikale ne vstopajo skozi sanitarno napravo v prostor.

Zmogljivost smradne zapore

Tok fekalij v vertikali povzroča spremembe tlaka. Dokler so te spremembe manjše od zmogljivosti smradne zapore vodnega stolpca, je delovanje sanitarnega sistema korektno.

Če voda v sifonu izgine, ni več smradne zapore. Vonjave in strupeni plini vstopajo v bivalne prostore.

Voda v sifonu lahko izhlapi ali pa jo posesa podtlak v instalaciji. V obeh primerih sta zdravje in udobje bivanja ogroženi.

Fekalno-oralna pot virusov

WHO zaznava fekalno-oralno pot prenosa okužb s SARS-CoV-2, kot so zapisali tudi v Praktičnih priporočilih za delovanje stavbnih sistemov. Za preprečevanje okužbe predlagajo, da se prepreči izsušenje odtokov v talnih in drugih sanitarnih napravah tako, da smradna zapora vode deluje pravilno.

Ne le virusi, tudi strupeni plini, škodljive bakterije, mrčes in neprijetne vonjave vstopijo v bivalne prostore skozi suhe sifone. Ne le, da je to neprijetno, je tudi zdravju škodljivo.

Preprečite okužbe

Če opažate nepravilno delovanje kanalizacije, takoj ukrepajte. Preprečite smrad. Naredite nekaj pomembnega zase. Vprašajte nas.

Vgradnja podtlačnega ventila pod umivalnik odpravi težave s podtlakom.

Rešitev tega problema je enostavna. Vprašajte nas ali poglejte na povezavo.

Sorodni članki

Stroka ali “stroka”

Matjaž Valenčič

Je jedrska energija nazaj v igri?

Matjaž Valenčič

Pohodni tuši

Matjaž Valenčič

Komentiraj

UA-149436393-1