Brezplačni nasvetiNasvet tednaUčinkovita raba

Je zemeljski plin najprimernejši energent?

zemeljski plin

Sprašujete o primernosti zamenjave energenta za energijsko oskrbo stanovanjske stavbe z zemeljskim plinom. Ponudniki zemeljskega plina navajajo, da je zemeljski plin najprimernejši energent, tako glede cene, udobja in vplivov na okolje.

Opis stanja

Vaša stanovanjska stavba je v strnjenem naselju, brez lastnega vrta. Je enonadstropna, podkletena, zgrajena leta 1972, ima 140 m2 ogrevane površine.

Okna ste že zamenjali s sodobnimi, lesenimi, načrtujete tudi izolacijo fasade.

Ogrevanje je centralno, radiatorsko. Segrevanje sanitarne vode je v kotlu (vgrajen grelnik vode). Energent je kurilno olje. Iz podatka o rabi energenta predpostavljam, da ima energetsko število 206 kWh/m2a in je uvrščena v energijski razred F.  Vgrajen je kombiniran kotel moči 20 kW. Letni stroški za kurilno olje Ogrevanje in sanitarna voda) so 3.000 €.

Vgradnja toplotne črpalke za ogrevanje bi bila možna rešitev, vendar je sporna glede na specifiko stavbe. Lastništvo zemljišča ob stavbi ni urejeno, zato ne morete vgraditi geosonde, toplotne črpalke zrak/voda pa ne morete vgraditi zaradi nasprotovanja sosedov (hrup zunanje enote).

V naselje napeljujejo plinovodno omrežje. Distributer vas prepričuje, da je zemeljski plin cenejši in prijaznejši energent kot kurilno olje. Zanima vas, če je zemeljski plin najprimernejši energent bi če bi se investicija povrnila.

Nasvet

Izbira energenta je dolgoročna odločitev, vsaj za naslednjih 20 let, zato jo skrbno premislite.

Kurilno olje je energent, ki se umika, obstoječa kurilna naprava pa je neprimerna in dotrajana. Iz tega vidika je sedaj ugoden trenutek za priklop na plinovodno omrežje. Ne le nižja cena energije, tudi boljši izkoristek nove kurilne naprave bi znižal letne stroške na polovico, kar pomeni, da bi se investicija povrnila najkasneje v štirih letih. Odločitev o zamenjavi energenta in izbiri opreme ni enostavna, v pomoč vam je lahko nasvet  neodvisnega energetskega strokovnjaka.

Glede na lokacijo in lastnosti stavbe je zemeljski plin primerna izbira. Vendar upoštevajte tudi dva argumenta proti rabi zemeljskega plina: fosilni energent in uvožen energent.

  • Prednosti: zemeljski plin je okolju najprijaznejši energent med fosilnimi gorivi. Glede na zanesljivost oskrbe in ceno je ustrezno nadomestilo kurilnemu olju. V produktih zgorevanja je veliko vlage, zato ga je primerno uporabljati v kondenzacijskih grelnikih.
  • Pomanjkljivosti: investicija ni majhna (priključek na plinovodno omrežje, projekt za interno plinsko instalacijo, hišni plinski priključek in interna plinska instalacija, demontaža oljnega kotla, prilagoditev instalacije ogrevanja, nova dimniška tuljava, dimnikarsko soglasje, plinski grelnik, zagon … ). Kljub možni nepovratni spodbudi EKO sklada ali distributerja plina lahko pričakujete investicijo v višini 5.000 €. Trenutna cena koristne energije je 0,08 €/kWh.

Zmanjšanje rabe energije

Svetujem, da hkrati z zamenjavo energenta upoštevate  plan celovite prenove. Cilj celovite prenove naj kakovostno in poceni bivanje ob majhni rabi energije, ta pa naj bo iz obnovljivih virov in samooskrbe.   Torej kakovostno, poceni in prijazno. Prioriteto ukrepov določite glede na nujnost ukrepa, stanje stavbe in vračilo investicije. Čeprav načrtujete letos izolacijo fasade in naslednje leto zamenjavo ogrevalnega sistema, vam nasvet neodvisnega energetskega strokovnjaka pomaga pri odločitvi izbire prioritet ali pri iskanju finančnih sredstev.

Pred načrtovanjem prenove spoznajte svojo stavbo glede na rabo energije in kakovost bivanja. Ocenite energijsko potratnost svoje stavbe.

Nevtralna študija ali prikrita reklama?

Študija ekonomičnosti ogrevalnih sistemov (dosegljiva na  www.zemeljski-plin.si Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina, g. i. z.) navaja, da je izbira zemeljskega plina najboljša izbira in da se investicija v plinsko ogrevanje povrne v treh letih. Tovrstne študije, četudi so strokovno korektne, je treba jemati z rezervo, glede na upoštevane robne pogoje. Uporabljeni so splošni vhodni podatki, ki so lahko drugačni od dejanskega stanja in lastnosti vaše stavbe. Točne primerjave vam lahko nudi neodvisni energetski strokovnjak na podlagi točnih podatkov o vaši stavbi.

 Zaključek

Faze celovite prenove naj določita in dimenzionirata skupno arhitekt in projektant, pred investicijo pa izberite vodjo investicije in strokovnega nadzornika. Za dodatna pojasnila in konkretne nasvete se posvetujte z neodvisnim energetskim strokovnjakom, skupaj pripravita plan prenove in projektno nalogo.

Zemeljski plin je najprimernejši energent za ogrevanje vaše stavbe in pripravo sanitarne vode, če ni primernejše rešitve. O možni rabe alternativnih virov za oskrbo stavbe z energijo dobite informacije pri neodvisnem energetskem strokovnjaku.

Sorodni članki

Balkonske sončne elektrarne

Matjaž Valenčič

Pet mitov o IR panelih

Matjaž Valenčič

Termografski pregledi stavb

Matjaž Valenčič

Komentiraj